Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Programování, vývoj aplikací


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):
Chronologický výukový systém programování:
Otevře interaktivní učebnici Soubor článků a příkladů programování vlastních aplikací, které je možné distribuovat například po internetu. Seznámíme se obecně s programovacími jazyky, programovacím stylem a budeme se věnovat konkrétní implementace jazyka C a C++. Metodika programování je vázána na assembler a to pouze výukově. Směrem k vyšším programovacím jazykům je brán důraz na metodiku postupu návrhu při řešení nějakého projektu. Do této části také patří jednoduchá tvorba webových stránek pro prezentaci projektů na internetu.


Řetězce PHP
Informace o chování řetězců v programování PHP.
php/obsah_php_string.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Animované obrázky
Animované gify a malé obrázky pro všeobecné využití.
datove_zdroje/animace
JavaScript - ukázky
Příklady užití některých často používaných efektů na stránky.
katalogy/javascript
Popis HTML formátu
Velikost textu, barva textu, rozvržení stránky, obrázky, barva pozadí se zapisuje pomocí HTML příkazů.
stranky/html_tag
CSS html vlasnosti
Přehled CSS vlastností pro tvorbu webu
datove_zdroje/stranky/css
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Popis jazaka C
Průvodce příkazy programovacího jazyka C.
programovani/jazyk_c
Mikroprocesory IV.
Varianty návrhu číslicových řídících systémů realizovaných jako sekvenční obvody.
programovani/procesory_4
Číslicové počítače
Základní aritmetické operace, logické operace a vztahy mezi nimi.
programovani/cislicove_pocitace
Hybridní počítače
Počítače, jejichž základem je standardní analogová počítací síť.
knihy/hybridni_pocitace
Mikropočítače
Seznámení s obecnou problematikou počítačů a mikropočítačů.
programovani/mikropocitace
Programování PHP
Články o programování webových stránek pomocí PHP.
internet/katalog_programovani_php
Objektové programování c++
Jazyk C, Objektové programování c++
internet/katalog_programovani_c
Weby o programování
Odkazy na velké servery o programování a vývoji SW
odkazy/programovani
Databáze ikon
Ikony a malé obrázky pro tlačítka či jiné použití
datove_zdroje/icony/icony.php
OnLine televize
Seznam světových on line televizních vysílání
internet/katalog_internetove_televize
PHP práce s poli
Práce s poli a položkamy v PHP.
stranky/php_array
Odkazník o programování
Rejstřík klíčových slov pro programování ve vyhledávačích.
programovani/programovani.phpTeorie programování
Úloha
Časová jednotka s MHB 8253
Řídící programy
Algoritmus
dsPridavneJm (Přídavná jména)
dsSloveso (Slovesa)
Inteligentní zpracování oktetů v ústředně páté generace
ISUP signály
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
Specifikace signalizace R2 v ústřednách páté generace
Vnitřní struktura multiple článku MČ
Paralelní osmibitová sčítačka
Procedury a funkce
Algoritmy nezáporného zbytku
Programovací jazyk
Assembler
BASIC
Datumovka 1
Logické dělení příkazů
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Program pro získávání názvů www stránek
Softwarová implementace komerčních projektů
Tisk datumu
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Zásobník
Assembler
Assembler
BASIC
Jazyk symbolických adres
Assembler
Příkazy
BASIC
Definice fráze s pro příznaky fráze ve slovníku
Definice fráze s pro shluky slov ve slovníku
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Definice skupiny slov
Jednoduchá definice s předponou slova a filtrem vlastnosti
Logické dělení příkazů
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Příkaz elementu
SDL a větvení
Instrukce
BASIC
Bitová neekvivalence
Bitový součet
Bitový součin
Deckrementace (odčítání)
Inckrementace (přičítání)
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Nastavování příznaků Status registru
Negace
Proces
Analýza vlastností slova
Baterie (Součástka)
Časový řadič kanálů
Časový spojovací článek
Dědění a prostory jmen
Definice koncovek
Definice předpony s filtrem na druh slova dle skupiny koncovek
Digitální spojovací pole
Filtr elementu
Formát zprávy L3 BRA
Programovací kód
Assembler
Automatická kontrola aplikace
Automatické odeslání nového e-mailu
Čítače
Dědění a prostory jmen
Dekodéry
Demultiplexer
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Kodéry
Logika
Bitový součet
Bitový součin
Čítače
Digitální řízení svitu žárovky
Dokumentace přístupových sítí
Kodéry
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Modulovaný signál digitální
P/S
Příklad a popis validátoru
SDL vývojová diagramy
Inicializace L2 pro přenos MSU
Jedno systémový SDL automat
SDL a makra
SDL a větvení
SDL diagram obsluhy STATUS a definice SubProcesu
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L2 (K-Proces)
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L3 (PCM-Proces)
SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA
SDL vývojové diagramy u rozhraní SIPHardware
CPU
Časový řadič kanálů
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální řízení směru tisku
Horizontální řízení směru tisku
Načítání dat do I/O brány z memory bufferu
Nastavení aktuálního stavu otiskových číselných sad
Nastavení hodnoty "4" na první otiskové sadě
Nastavení nulové polohy první otiskové sady
Nastavení nulové polohy
Obvody pro řízení výstupů mincí z válců
Paměť
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC
Funkční bloky metody CAM
Jednotka videografiky
Načítání dat do I/O brány z memory bufferu
Paměť RAM
Paměť ROM
Princip spínacího bodu s tranzistory FET
Princip spínacího bodu s tyristorem
Řadič diskových jednotek
Systém chráněného adresování
ALU, aritmeticko logická jednotka
Mikroprocesor (Součástka)
Mikroprocesor a mikropočítač
Zobrazení informací v počítači
Selektro operátorů
Sběrnice
Čítače
Jednosměrná I/O HOLD brána
Mikroprocesor (Součástka)
Multiplexer
P/S
Paměť ROM
Paralelní rozhraní
Počítačové sběrnice
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Zásobník
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální řízení směru tisku
Instukce nepodmíněného skoku
Zásobník
Čtení a zápis do zásobníku
Příklady zápisu instrukcí
Vytváření aktivačních záznamů
Absolutní a relativní adresování
Zásobníková pamět, nepřímý skok
zářivost - zásobník
Registr
registr, regulátor, rekombinace, relaxace
registr - regulace martinských pecí
Registr, zásobníková paměť
Střadač
Součinnost s hlavní pamětí a přerušení
Střadač, přenosový řetězec
Integrované obvody MHBxxxx
Disk, disketa
Automatická kontrola aplikace
Dokumentace a technické parametry
Formát zprávy L3 BRA
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Parazitní zavedení kódu viru do hostícího programu
Prezentace a diskuse na Internetu
Připojení modemem
Řadič diskových jednotek
Struktura Elementů a Oktetů
VideotelefonySoftware, pojmy
Proměnná
Elektronické základní součástky
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Vazba stavu DSS1 a spojovacích procesů ústředny páté generace
Ovládání světel automobilu
Znázornění vývojového diagramu
Číslice v kódu
Deklarace
Dědění a prostory jmen
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L2 (K-Proces)
Smazání souborů v adresáři
Zavedení parazitního programu do win.ini
Letiště Tri duby, 1944, mobilizace Slovenska
Funkce
AND
Automatické přetypování (konverze)
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Definice funkce
Dekodéry
Elektronické pasivní součástky
EX-OR
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Metody
Diferenciální odpor; linearita křivky
dsPridavneJm (Přídavná jména)
dsSloveso (Slovesa)
Dynamika signálu
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Funkční bloky metody CAM
Fyzické parametry signálů
Grafy
Komunikace metod a odpovědí při budování spoje SIP
Program, podprogram
Assembler
BASIC
Datumovka 1
Logické dělení příkazů
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Program pro získávání názvů www stránek
Softwarová implementace komerčních projektů
Tisk datumu
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Zásobník
IRQ, přerušení
Časové dispozice rozhraní U
Digitální řízení svitu žárovky
Hexadecimální čítač s optočidlem
Nastavování příznaků Status registru
Nultá generace ústředen
Optobrána
Princip časového dělení hovorových spojů
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2
Skokové operace
Datový typ
Časový rámec PCM I.
Časový spojovací článek
Datová služba
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu
Definice vstupně výstupních požadavků
Funkční bloky metody CAM
Impedanční převodník mikrofonu
ISDN telefony s integrovaným výstupem pro PC
Obecný popis rozhraní BRA
Parametry přípojných bodů a poskytovatelů internetu
Dědičnost, dědění
Dědění a prostory jmen
Jednoduché dědění vlastnosti tříd
Překrývání funkcí a metod
Definice
Jednotka potenciálu
Definice, direktiva, makra
definice - deformace
Událost
Sekvenční diagram pro rozraní U
Výstup a přechod ze stavu
Tvarosloví, druhy slov
Časová posloupnostZákladní funkce a operace
AND, logický součin
Bitový součin
Moment otáčení
Matematika, aritmetika, násobení, dělení
Součet a rozdíl odmocnin
Operátor NAND, NOR
Součin, elektrický příkon
Diodová matice
Součet, součin, násobek, dělitel
OR, logický součet
Bitový součet
EX-OR
NEX-OR
OR
Práce s registry procesoru
Operátory Booleovy algebry
Instrukce pro práci s textovými řetězci
Logický člen AND, OR, NEBO
Komparátory, EXCLUSIVE-OR
Logický člen EXCLUSIVE-OR
Negace
Analogové spínací členy
Digitální spínací členy
Negace
Negace
NEX-OR
Hradlo OR, logický součet
Negace, invertor
Operátory Booleovy algebry
Funkce kodéru
Značky kombinačních obvodů
Invertor
Hradla v zabezpečovací technice
Negace
Složité kombinační obvody
Značky kombinačních obvodů
Rozdílový zesilovač jako komparátor
Dvojčinný komplementární zesilovač
Číslicové obvody bez paměti
invertor, inverze, inofon, iontovka
Logické prvky, invertor, funkce
Invertor, negace, NON
Přesun
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Přesun mezi registry CPU
Výstup a přechod ze stavu
Vyrovnávací paměť
Rotace
Posuny doprava a doleva
Rotace doprava a doleva
Regulátor rychlosti
Formáty instrukcí
Oběh Země okolo Slunce
Vibrační třidič, sukovník
Posuv
Emitorový sledovač
Multiplexer
Obecný popis vazby u tranzistorů
Vstupní odpor
Posuv sčítáním
posuv, potenciál, potenciometr, pouzdro
Posuvný registr
Compare
EX-OR
Porovnání paměti a přímé hodnoty
Porovnání registru a paměti
Porovnání registru a přímé hodnoty
Porovnávací člen - comparePrincipy řízení programu
Skoky, JMP
A-D čítač
Generátor skokového průběhu
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A
Schéma pohybového pole tiskové hlavy
Assembler
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Příklady zápisu instrukcí
Skokové instrukce, JMP, JSR
Podmínky
Obecné využití diody v elektrických obvodech
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Paralelní ochrana diodou
Sériová ochrana diodou
Vliv indukčností jednotlivých vinutí na U a I
Příslovečné určení, věty časové
Čtení operačního znaku
Podmínka, skutečná, oznamovací, préteritum
Volání
Nejdůležitější zprávy ISUP
Překrývání funkcí a metod
Sekvenční diagram pro rozraní V
Skokové operace
Výkonná část translace (Generování tvaru)
Návraty, return
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Čtení a zápis do zásobníku
Adresa
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Vstupní požadavek
Paměť MHB 2114
Programový čítač adres
Vstupní a výstupní jednotky
Funkce kodéru
Telegram, dopis
Soukromý a úřední dopis
Organizace paměti s libovolným průběhem
Větvení
SDL a větvení
Vývojové diagramy
Pole
Časová pole
Čtvrtá generace ústředen
Digitální spojovací pole
Druhá generace ústředen
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
I. Stupňové prostorové spojovací pole
II. Stupňové prostorové spojovací pole
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků
Kompresní pole CP
Struktura
A/D převodník
Časový rámec PCM I.
Časový řadič kanálů
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu
Implementace služeb ISDN
Informační Elementy a jejich formát
IO ?- na zakázku
Jednosměrná I/O brána
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků
MTP Layer 3 a typy zpráv L3
Operace
Bitová neekvivalence
Bitový součet
Bitový součin
Deckrementace (odčítání)
Definice skupiny slov
Inckrementace (přičítání)
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Konverze AnsiString do int
Konverze Asistring pro práci s řetězci typu char
Operand
Práce s registry procesoru
Sčítání kladného a záporného čísla
Paměťové buňky adresového registru
Zobrazení instrukčního slova
Přímá adresa, operand, operační znak
Výrazy, operátory, operandy
Inckrementace
Čítače
Inckrementace (přičítání)
Deckrementace
ALU mikroprocesoru 8080
Sčítání, odčítání, krácení zlomků
Odčítání, násobení, součin
Vstup
A/D převodník
A-D čítač
Analogové spínací členy
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
AND
Aplikační využití projektu
Blokové zpracování
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Výstup
A-D čítač
Analogové spínací členy
Analogový signál superponovaný
AND
Aplikační využití projektu
Astabilní klopný obvod
Blokové zpracování
Časové vazby a dispozice HSP
Časový řadič kanálů
Časový vyřazovač kanálůTechnologie programování
Objektové C/C++
Dědění a prostory jmen
Jednoduché dědění vlastnosti tříd
Překrývání funkcí a metod
Basic
BASIC
Efektivnost při výběru programovacího jazyka
AnsiString
Konverze AnsiString do double
Konverze AnsiString do int
Konverze Asistring pro práci s řetězci typu char
Korekce
Odstranění znaků v řetězci AnsiString
Ořezání Ansi řetězce od nadbytečných mezer
Ořezání Ansi řetězce od nadbytečných mezer
Porovnání řetězců na obsah
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Program pro získávání názvů www stránek
Makro
Lokální přenosový systém
Makro vývojového diagramu
Nejdelší možná fráze (5 elementů)
SDL a makra
Složená fráze tří elementů
Posloupnost, makro, výjimka
Vývojové diagramy
Gramatický inteligentní systém assemblerů GISA
Inicializace L2 pro přenos MSU
Otevřený vývojový diagram
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2
SDL vývojové diagramy u rozhraní U
Vývojové diagramy
Viry
Automatická nebo náhodná aktivace zavaděče viru
Instrukce podmíněného skoku
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Parazitní zavedení kódu viru do hostícího programu
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Specifikace komponenty SIP
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Zavedení parazitního programu do win.iniKatalog příkazů programování
AnsiCompare
AnsiPos
AnsiString
c_str
Delete
Insert
IsEmpty
Length
LowerCase
operator+
Pos
SetLength
StringOfChar
SubString
ToDouble
ToInt
Trim
TrimLeft
TrimRight
UpperCase
auto
bool
break
case
char
const
continue
default
do
double
else
enum
extern
float
for
goto
if
int
long
register
return
short
signed
sizeof
static
struct
switch
typedef
union
unsigned
void
volatile
while
#define
#undef
#pragma hdrstop
#ifdef
#if
defined
!defined
#else
atoi
cin
cout
endl
char
printf
scanf
strcat
strcmp
strcpy
strchr
addcslashes
addslashes
bin2hex
chop
chr
chunk_split
convert_cyr_string
count_chars
crc32
crypt
echo
explode
get_html_translation_table
get_meta_tags
hebrev
hebrevc
htmlentities
htmlspecialchars
implode
join
levenshtein
localeconv
ltrim
md5_file
md5
metaphone
nl_langinfo
nl2br
number_format
ord
parse_str
print
printf
quoted_printable_decode
quotemeta
rtrim
setlocale
similar_text
soundex
sprintf
sscanf
str_pad
str_repeat
str_replace
str_rot13
str_word_count
strcasecmp
strchr
strcmp
strcoll
strcspn
strip_tags
stripcslashes
stripslashes
stristr
strlen
strnatcasecmp
strnatcmp
strncasecmp
strncmp
strpos
strrchr
strrev
strrpos
strspn
strstr
strtok
strtolower
strtoupper
strtr
substr_count
substr_replace
substr
trim
ucfirst
ucwords
vprintf
vsprintf
wordwrap
a
abbr
acronym
address
applet
area
b
base
basefont
bdo
big
blockquote
body
br
button
caption
center
cite
code
col
colgroup
dd
del
dfn
dir
div
dl
dt
em
fieldset
font
form
frame
frameset
h1
h2
h3
h4
h5
h6
head
hr
html
i
iframe
img
input
ins
isindex
kbd
label
legend
li
link
map
menu
meta
noframes
noscript
object
ol
optgroup
option
p
param
pre
q
s
samp
script
select
small
span
strike
strong
style
sub
sup
table
tbody
td
textarea
tfoot
th
thead
title
tr
tt
u
ul
var
array_change_key_case
array_chunk
array_combine
array_count_values
array_diff_assoc
array_diff_key
array_diff_uassoc
array_diff_ukey
array_diff
array_fill_keys
array_fill
array_filter
array_flip
array_intersect_assoc
array_intersect_key
array_intersect_uassoc
array_intersect_ukey
array_intersect
array_key_exists
array_keys
array_map
array_merge_recursive
array_merge
array_multisort
array_pad
array_pop
array_product
array_push
array_rand
array_reduce
array_replace_recursive
array_replace
array_reverse
array_search
array_shift
array_slice
array_splice
array_sum
array_udiff_assoc
array_udiff_uassoc
array_udiff
array_uintersect_assoc
array_uintersect_uassoc
array_uintersect
array_unique
array_unshift
array_values
array_walk_recursive
array_walk
array
arsort
asort
compact
count
current
each
end
extract
in_array
key
krsort
ksort
list
natcasesort
natsort
next
pos
prev
range
reset
rsort
shuffle
sizeof
sort
uasort
uksort
usort
background
background-attachment
background-color
background-image
background-position
background-repeat
border
border-collapse
border-color
border-spacing
border-style
border-width
caption-side
clip
color
content
counter-increment
counter-reset
cursor
empty-cells
font
font-family
font-size
font-style
font-variant
font-weight
letter-spacing
list-style
list-style-image
list-style-position
list-style-type
outline
outline-color
outline-style
outline-width
overflow
quotes
table-layout
text-align
text-decoration
text-indent
text-transform
visibility
word-spacing
white-space


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro