www.amapro.cz & David Bazala [Programování]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
SDL Diagramy
Znázornění a popis stavu
Signály/zprávy
Signály
Zprávy
Zprávy/signály řídící a stavové
Zpráva/stav a zavedené konvence
Výstup a přechod ze stavu
Timery v SDL
SDL a makra
SDL a větvení
Zpráva s parametry
Jedno systémový SDL automat
Dvou systémový SDL automat


Teorie programování
Výběr jazyka
Logické dělení příkazů
Úvod do BASIC
Úvod do Assemlreru


AnsiString
AnsiCompare
AnsiPos
AnsiString
c_str
Delete
Insert
IsEmpty
Length
LowerCase
operator+
Pos
SetLength
Spojování řetězců různých datových typů
StringOfChar
SubString
ToDouble
ToInt
Trim
TrimLeft
TrimRight
UpperCase


Problematika virů
Zavedení parazitního programu do win.ini
Zavedení parazitního programu do system.ini
Automatická nebo náhodná aktivace zavaděče viru
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
Smazání souborů v adresáři
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Program pro získávání názvů www stránek
Automatické odeslání nového e-mailu
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Parazitní zavedení kódu viru do hostícího programu
Automatická kontrola aplikace
Systém chráněného adresování
Vrstva WinAPI


Assembler
Negace
Bitový součin
Bitový součet
Bitová neekvivalence
Příznaky Status registru
Porovnání registru a přímé hodnoty
Porovnání registru a paměti
Porovnání paměti a přímé hodnoty
Inckrementace (přičítání)
Deckrementace (odčítání)
Instukce nepodmíněného skoku
Instrukce podmíněného skoku
Ostatní skokové instrukce
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Zápis přímé hodnoty do registru CPU
Přesun mezi registry CPU
Posuny doprava a doleva
Rotace doprava a doleva


Programovací jazyk C
auto
bool
break
case
char
const
continue
default
do
double
else
enum
extern
float
for
goto
if
int
long
register
return
short
signed
sizeof
static
struct
switch
typedef
union
unsigned
void
volatile
while


Makro jazyk C
#define
#undef
#pragma hdrstop
#ifdef
#if
defined
!defined
#else


Operace se znaky
atoi
cin
cout
endl
char
printf
scanf
strcat
strcmp
strcpy
strchr


Programovaci jazyk C++
asm
class (příklad 1)
class (přiklad 2)
class (přiklad 3)
class (přiklad 4)
Čtyřtečka
explicit
friend
friend (přiklad 1)
friend (příklad 2)
inline
Jednoduché dědění I.
Dědění a prostory jmen
Překrývání funkcí a metod
Volání funkcí s předáním ukazatele
Třídy (class)
Kompozice (příklad 1)
Kompozice (příklad 2)
name clash (příklad)
namespace (příklad 1)
namespace (příklad 2)
namespace (příklad 3)
Překrývání
Přetěžování (příklad 1)
Přetěžování (příklad 2)
Přetěžování (příklad 3)
Přetěžování (příklad 4)
private (příklad 1)
public (příklad 1)
public (příklad 2)
using (příklad 1)
using (příklad 2)
using (příklad 3)
Vícenásobné dědění I.
Vícenásobné dědění II.


Softwarová implementace
Zadání či počáteční myšlenka
Definice vstupně výstupních požadavků
Vstupní požadavek
Vstupní prostředek
Výstupní požadavek
Výstupní prostředek
Definice funkce
Primární tvář okna
Primární zpracování projektu
Blokové zpracování
Vývojové diagramy
Otevřený vývojový diagram
Makro vývojového diagramu
Univerzální funkce
Názvy identifikátoru funkcí
Primární definice proměnných a metod
Sekundární definice proměnných a metod
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl programování
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.