Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Strojnictví, strojírenství, technologie


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):


Matematicko technické tabulky
Výpočty obsahů, obvodů a objemů snad všech možných geometrických obrazců.
vzorce/obsah_vzorce.php
Tabulka prvků
Periodická tabulka prvků s mnoha popisy a informacemi pro chemiky
stranky/chemicke_prvky
Databáze obrázků
Malé a velké obrázky, podlkady, tlačítka, okrasné čáry a pod.
datove_zdroje/obrazky
Technologie zpracování dřeva
Publikace se zabývá zpracováním dřeva a výroby papíru.
strojnictvi/technologie_vlaknin
Strojírenská technologie
Věnuje se základním mechanickým vlastnostem kovů.
knihy/strojnictvi_1
Technické tabulky
Potřebně informace zde najdou také technici a technologové, kteří řeší úkoly v průmyslové praxi.
strojnictvi/technicke_tabulky
MFTCh tabulky
Vybrané fyzikální, technické, chemické a matematické tabulky pro fyzikální veličiny.
knihy/strojnictvi/tabulky
Strojnické tabulk
Údaje z norem ČSN pro strojnictví a strojírenství.
strojnictvi/strojnicke_tabulky
Technilogie papíru
Učebnice seznamuje se sušením papíru a dokončením jeho výroby na papírenském stroji.
strojnictvi/papirenstvi
Odkazník o strojírenství
Rejstřík klíčových slov pro strojírenství ve vyhledávačích.
seznam/strojnictvi
Encyklopedie slov
15000 odborných pojmů z oblasti medicíny, chemie, práva, osobností vědy a literatury.
encyklopedie.amapro.cz
Technický naučný slovník
Několikadílný abecedně řazená technická encyklopedie odborných pojmů z oblasti vědy a techniky.
datove_zdroje/knihy/tns


Základní strojnické pojmy a součásti:
Základní strojnické pojmy
Papír
anorganické papíry - antény
bitumenový papír - bleskové zařízení
filtrační papír - finišer
Cizokrajné papírenské dřeviny
Vlastnosti papíru
Delignifikace, dřevěný odpad
Čtvercový arch papíru
Rýsování na milimetrový papír
Úvod do výroby papíru
Směrnice výroby papíru
Sušení papíru
Spotřeba páry, sušení papíru
Dřevo
Drcení a pálení
Obsah knihy
Druh zdiva, betony
Kovy a paliva
Vlhkost dřeva, kulatina
Výpočet průřezu zatíženého trámu
Druhy a objemové váhy řeziva, dřevo
Omítka stropů, vnější stěny
Výroba plastů
Tkanina, dřevo
Impregnace dřeva
Klikový lis
Plasty
Vlastnosti halogenů
Organické sloučeniny, plasty
Fenoplasty, polyamidová vlákna
Rychlost reakce s katalyzátorem
Vlastnosti technických materiálů
Rok 1939 až rok 1940
halogenderivát, PVC
Polyvinylchlorid, polystyren
Termoplasty, PVC
Tvrdost
Vedení elektřiny ve vakuu
Surové železo
Tvrdost a tvárnost
Slévání mosazi, bronz
Výroba karbidů
Brusivo a brousící stroje
Označení zrna brusného kotouče
Žíhání na měkko
Vliv teploty na várku
Tvárnost
Mechanické vlastnosti
Tvrdost a tvárnost
Magnetické namáhání oceli
Slitiny titanu, měď
Vlastnosti mědi, mosaz
Struktura peritu
Tvárnost a tvářnost krajiny
Kujnost
Rok 1802 až rok 1807
Rok 1853 až rok 1855
Kovy, polokovy a nekovy
Technické železo
Ocel
Magnetizace látky
Magneticky měkká ocel
Obor strojnictví v české republice
Tavení oceli ve vakuu
Zpracování oceli
Třída normy hutnictví
Pozvolné chlazení
Čas a teplota při žíhání
Tání a tuhnutí
Bodové svařování
Legování
Indium, Mendělejevova tabulka prvků
Vrstva vodivosti PN
Stříbrná ocel, legování oceli
Magnetické namáhání oceli
Tavenina
Zónová rafinace, krystal
Vznik plynného chloru
Karbonizační proces
Kontrola regenerace chemikálií
Rozměry zápichů, nýty, značení svárů
Slitiny
Reostaty a potenciometry
Alkalické kovy
Výroba průmyslových kovů
Slitiny titanu, měď
Metrický závit, šroub
Odlitky
Umělý led, kovové odlitky
Slitiny a odlitky z železa
Třída normy hutnictví
obzor - ocelové odlitky
přerušovaný hluk - přesné odlitky
Ušlechtilá konstrukční ocel, odlitky
Čelní levořezné frézy
Litina
Rok 1765 až rok 1771
Věcný rejstřík L až M
Kovy a paliva
Tvrzená litina
Hutnictví
Hornictví a hutnictví
Věcný rejstřík H až CH
Skládání barev, Barva tělesa
Chemické zpracování
Třída normy hutnictví
Výroba plastů
Perský záliv
Severní Evropa
Maďarsko
Nerostné suroviny
Těžba
Král Václav II., rok 1300
Báňská a hutní výroba
Průmyslová revoluce v Evropě
Vznik Anglie a Francie, 1922
12. až 13. století po Kristu
Rok 1480 až rok 1500
Rok 1936 až rok 1938
Věcný rejstřík S až T
Chemické zpracování
Povstání otroků, Spartakus
Metalurgie
Rok 1714 až rok 1728
Rok 1927 až rok 1928
Věcný rejstřík L až M
Prášková metalurgie
Černá metalurgie
hydrometalurgie - hydrostatický tlak
Polymery
Rok 1927 až rok 1928
Rok 1953 až rok 1956
Věcný rejstřík P až P
Polymerace, makromolekuly
Polymerace
Lineární polymery, vulkanizace
Termoplasty, PVC
Izotropní, anizotropní, polymery
Markovnikovo pravidlo, polymerace
fotomatrice - fotopolymer
inhybitory polymerace - inokulom
Textil
Průmysl Velké Moravy
Marie Terezie, Josef II.
Rozvoj dopravy, banky, obchod
Důsledky hospodářské krize, 1931
Věcný rejstřík S až T
Výroba plastů
Spotřební průmysl
Sklo
Život a práce našich předků, archeologie
Lidové umění, úpadek vzdělání
Letopočet roku 1899
Věcný rejstřík písmeno S
Astronomická refrakce
Vzájemné působení dvou částic
Kalení
Vliv uhlíku na vlastnosti oceli
Termoelektrický pyrometr
Kalení oceli
Termální kalení, pevnost
Povrchové kalení
Kalení plamenem
hypocentrum - hysterézní kalení
kalafuna - kalení drátu
kalení nástrojů - kalibr
ohnisko - ohřev ke kalení
teplovzdušné lázně - termální kalení
Chlazení
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita
Univerzální tištěný spoj pro laboratorní potřeby
Rok 1964 až rok 1967
Chladící žebra, směr proudu
Teplotní odpor chladícího plechu
Chlazení pomocí destičky z hliníkového plechu, proud zenerovou diodou
Chlad, vedení tepla, chlazení
Zesilovač 5W
Chladící prostředky při vrtání
Žíhání
Jakost oceli
Slitiny hliníku
Žíhání na měkko
Čas a teplota při žíhání
Nelegovaná šedá litina, ocel
Pevnost
Povrchové napětí
Výroba oceli
Obor strojnictví v české republice
Třídy oceli
Třída normy hutnictví
Vlastnosti mědi, mosaz
Slévání mosazi, bronz
Žíhání na měkko
Termální kalení, pevnost
Cementování
Heuslerova slitina, cement
Voda a tvrdnutí betonu, cement
Továrna na cement
Malty, omítky, úprava povrchů
Pevnost cihel v tahu
Značení betonu, použití cementu
Zásobníky na cement
Cementový injektor
Cementové dělo
Výroba vápenného a cementového mléka
Vápno, cement, sádra
Pokovování
Polarizace elektrod, akumulátory
Galvanické pokovování
Elektrochemické zdroje napětí
Rezavění železných předmětů
Technické sklo
Hofmannův přístroj, elektrolýza
automatický potenciometr - automat pokovování
chemické pokovování - chemický vzorec
Beton
Voda a tvrdnutí betonu, cement
Značky ve výkresech, výpočet konstrukcí
Druh zdiva, betony
Železobetonové stropy
Výrobky z betonu
Betonové dlaždice, skruže pro studny
Betonové trouby, tvarovky
Železobetonové trouby
Betonové trouby Stüssi a Vianini
Železobetonové prefabrikáty
Železobetonové stropy s příčkami
Betonové konstrukce
Druhy železového betonu, mezní napětí
Konstrukce z prostého betonu
Značení betonu, použití cementu
Stroje pro výrobu betonu a malty
Čerpadla na betonovou směs
Zdivo
Zděné konstrukce
Malty pro zdivo, cihly
Cihly pálené příčně děrované
Druhy a označení malt pro zdivo
Zednické práce
Zdivo cihelné, příčky
Barvení vnějších omítek
Tepelná vodivost stavebních hmot
Lemčík hedvábný, zdivočelý papoušek
Australské státy
Cihly
Markomanské války, opěrné body
Rok 1808 až rok 1813
Cihly pálené, cihly dutinové
Cihly duté, cihly děrované
Objemové váhy stavebních součástí
Malty pro zdivo, cihly
Plné vápencostruskové cihly
Cihly pálené příčně děrované
Cihly lehčené, jakost cihel
Parametry cihly
Telelná vodivost cihly
duté cihly - dveře kabin
překlad cihly - překlad prefabriky
Kamenina
Výrobky z kamene, kameniny
Výroba plastů
Keramika, mazání a chlazení
podavač kameniva - podélník ocelového mostu
třidič kameniva - tříkanálový motor
Vostok - vozíkový podavač kameniva
Stropy
Stropní konstrukce
Železobetonové stropy
Krytiny, stropnice
Stropnice
Stropní desky
Stropní panely
Dřevěné stropy trámové
Železobetonové stropy s příčkami
Užitkové zatížení stropů
Omítka stropů, vnější stěny
Oleje
Oleje, ropa a jiné hmoty
Oddělování vody a oleje
Impregnace dřeva
Kalení oceli
Hydraulický zvedák
Třecí síla
Axiální ložisko, minerální oleje
Izolace
Cívka (Součástka)
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Kondenzátor (Součástka)
Boj KSČ, oportunismus, spartakiáda, 1928
Dálkové kabely, světlovody
Úprava hrotu pistolové páječky
Vodiče a izolanty
Impregnace dřeva
Palivo
Elektřina a výbušné motory
Věcný rejstřík N až O
Využití tepelné energie v praxi
Proudový motor, lednička
Palivo pro vysokou pec
Spotřeba energie a paliva
Ropa
Zpracování ropy, zemní plyn
Přeměny energie v přírodě
Znečištění moří a oceánů
Jižní Afrika
Severní ledový oceán
Čína a Rusko
Bohaté zásoby zemního plynu
Rumunsko, Bulharsko
Námořní doprava
Zemina
Objemové váhy zemin
Horniny drobivé, skály, valouny
Traktor Zetor, pásový s radlicí
Půdní směs, zemina
Kyselost a zásaditost zemin
Zalévání, zemina, voda
Přepichování rostlin, zemina
kovy alkalických zemin - koželužský špalek
rozliv - rozmrazování zemin
Horniny
Rok 1607 až rok 1647
Horniny určují stáří Země
Slaná voda
Parafin a asfalt
Horniny drobivé, skály, valouny
Rod ženský, rod střední
Vznik pohoří
Příkopové propadliny
Pedosféra, půda
puklinatost horniny - pulsar
vzorek horniny - vzpínadlo
Strusky
Věcný rejstřík S až S
Hustota malty, struskový beton
Schéma vysoké pece
Struska a roztavené železo
Technické železo
Slévarenství
Kyslíkový konvertor
Zpracování oceli
Slitiny titanu, měď
bezvýtlačnicové tlačení skla - bílá struska
Vlhkost
Plné vápencostruskové cihly
Vlhkost dřeva, kulatina
Signalizace výšky hladiny
Radiační, vyzařovací typ inverze
Předzesilovač se slučovačem
Tepelný odpor, akumulovat teplo
Děje při elektrolýze
Tkanina, dřevo
Nadmořská výška
Stepi, Mongolsko
Chemická impregnace
Kulatina
Váhy hromadného zboží
Vlhkost dřeva, kulatina
Parametry kulatiny
Lesní a vodní hospodářství
pilařská kulatina - pilota
Příprava dřeva, kulatina, poleno
Řezivo
Hraněné řezivo, hranolky
Druhy a objemové váhy řeziva, dřevo
hraněné řezivo - hranolová plocha
poločas reakce - polohraněné řezivo
řezivo - řídící program
Nosník
dřevěný nosník - dřevo
lepený armovaný nosník - lesk papíru
lokotraktory - lomený nosník
nos - nosník
nosník křídla - nová přeměna energie
obloukový nosník - oblouková pletenina
projekce systému - prolamovaný nosník
prostorová akustika - prostý nosník
spoj vodítek - spojitý kloubový nosník
svařování plastů - svařování nosníku
Výpočet nosníků
Rýpadlo
Stavební stroje
Rýpadla s výškovou lopatou
Rýpadla na kolovém podvozku
Traktor
Rok 1876 až rok 1877
Rok 1886 až rok 1889
Věcný rejstřík T až V
Traktor Zetor, pásový s radlicí
Stroje pro dopravu, traktory
Město Brno
lokotraktory - lomený nosník
traktor - tramvaj
Míchačky
Měrné teplo
Míchačky s výklopným bubnem
Míchačka s ležatým bubnem, Ransome
Míchačky s nuceným mícháním, Cyklon
Obsah míchačky, mleté vápno
Míchačka s násypným košem
malá míchačka malty - maliosa
Čerpadlo
Číslicové kódování programu
Rotační vývěva olejová
Pneumatické čerpadlo betonové směsi
Slévání mosazi, bronz
Hydraulický zvedák
Život a práce v Egyptě
Chemická impregnace
Vibrátor
Příložný vibrátor, budič vibrací
Obří vibrátor, ruční pěchovací vibrátor
Ponorný vibrátor pro velké kubatury
Ponorné vibrátory s ohebnými hřídeli
Astabilní multivibrátory
Astabilní obvod, multivibrátor
velikost, velín, vibrace, vibrátor, vid
vibrace - vibrátor
Hřídel
Výslednice rovnoběžných sil
Regulátor rychlosti
Vynucené kmity
Stroje pro výrobu betonu a malty
Nakloněná rovina
Lopata
Božkovy vynálezy, parní stroj
Lopatka oběžného kola turbíny
Rýpadla s výškovou lopatou
Rýpadla na kolovém podvozku
Míchačky s nuceným mícháním, Cyklon
Mechanické lopaty
Lopata s podvozkem a transportérem
Nakládač lopatový
omítací lopata - omračování jatečních zvířat
Vozík
Práce stálé síly ve směru pohybu
Motorový a ruční vozík
Ručně vyklápěné vozíky
Důlní výklopný vozík, naftové lokomotivy
Vzájemné působení těles
přídavný vozík - příklepné stroje
Vostok - vozíkový podavač kameniva
Nakládače
Roku 1903
Nakládač lopatový
Nakládače korečkové
Klepetové nakládače
náhodný šum - nakládač
Jeřáb
Autojeřáb s hydraulickým ovládáním
Stožárový jeřáb otočný, Presto II
Věžový jeřáb, Wolf
Stavební věžový sloupový jeřáb
Jeřáb SJ16
Stavební jeřáb SJ20
Stavební teleskopický jeřáb SJ40
Stavební věžový jeřáb ZB45
Portálový jeřáb
Šrouby
Šroubovice, Loxodroma, ortodroma
Přitlačování šroubovými vřeteny
Geometrie řezné části šroubu
Šroubovité vrtáky
Závity, šrouby, matice
Metrický závit šroubu
Zahloubení šroubů, podložky
Válcová hlava, díry pro šrouby
Přehled šroubů a matic
Přesné šrouby, přesné matice
Šrouby s čočkovitou hlavou
Šrouby s válcovou hlavou
Zápustné šrouby
Šrouby se zářezem
Matice
Přesné šrouby, přesné matice
Křídlaté šrouby a matice
Korunové matice
Rýhované matice, zářez
Kolíková rukojeť, rýhovaná matice
Matice s posuvnou rukojetí, otočné podložky
Tvar zahloubení, šestihranná matice
Metrické závity, stoupání
Trubkový závit, kuželový, rovnoramenný
Šrouby a matice
Závrtné šrouby, přesné matice
Korunové matice, podložky
Podložky
Zahloubení šroubů, podložky
Podložky, závlačky
Pružné podložky
Podložky pro šrouby, ČSN
Pojistné podložky, závlačky
Matice s posuvnou rukojetí, otočné podložky
Podložky, závlačky, čepy
Korunové matice, podložky
Pružné podložky, pojistné podložky
Podložky s nosem, válcové, kuželové kolíky
Závlačky
Podložky, závlačky
Pojistné podložky, závlačky
Podložky, závlačky, čepy
Závlačky, pojistné kroužky, hřídel
Řemenice
Přímočarý a křivočarý pohyb
Řemenice pro klínové řemeny
Klínový řemen, řemenice
Řetěz
hnací řetězy - hnilokal
řepa - řetězovka
řetězový buben - řezací stroj
zubový řetěz - zušlechťující přísady
Řetězy
Válečkové řetězy, ČSN
Gallovy řetězy
Ozubené kolo, válečkový řetěz
Ozubení řetězového kola
Ozubené kolo
Ozubené kolo, převody
gepmetrie ozubení - geotechnika
hnízdové zastavění - hodinářské ozubení
mazání ozubených soukolí - máza
exosyntéza - ozubení
ozubený hřeben - ozvučení
Ozubená kola
Ozubené kolo, válečkový řetěz
Ozubení řetězového kola
Normy ČSN
Vruty
Technické kreslení, formáty výkresů
Mezní úchylky, průměr děr, hřídel
Závrtné šrouby, přesné matice
Závity
Věcný rejstřík W až Z
Magnetický tok
Autotransformátor
Magnetické pole cívky
Zápustné šrouby, kuželová hlava
Lichoběžníkový závit, oblý a pilovitý
Zápustné šrouby
Korunové matice, podložky
Vrtáky
Rok 1765 až rok 1771
Věcný rejstřík písmeno V
Přehled vrtáků
Šroubovité vrtáky
Středící, vrtáky, výstružníky
Přehled průměrů vrtáků
Otvor pro vnitřní závit
Přehled vrtáků, rychlořezné nástroje
Středící vrtáky s břitem
Řezné rychlosti, posuv vrtáku
Nože
Řezací nože dřeva
Nůž, nože, řezačka
Potiskování, řez nožem
Stříhání, střih nožem
Prosekávání, rotující nože
Soustružení, nože
Rozměry zápichů, nýty, značení svárů
Rychlořezné nože, klíny
Velikost úhlu sklonu, ostření nožů
Úhel nastavení nože
Brusné kotouče
Technické sklo
brusný kotouč - brožovací bidlen
brusná leštící pasta - brusný kotouč
brusný nástroj - brzdění motorů
Břitové destičky, brusný kotouč
Čepy
klikový čep - klimatizační jednotky
křižákový čep - křížový přepojovač
třaskavka - tření čepové
vodící čep - vodič
záklon rejdového čepu - zákony
Čepy, kolíky, pojistné kroužky
Čepy bez hlavy, čepy s hlavou
Středící čepy válcové
Podložky, závlačky, čepy
Čepy, klíny, drážky
Vruty
Vruty
Vruty, ČSN, čočkovitá hlava
Tolerance
Tolerance tvaru a polohy
Druh tolerance
Tolerance souměrnosti
Rozsah rozměrů tolerance
Kuželovost, lícování, jednotná díra
Trubky
pamětní - pancéřová trubka
Perkinsovy trubky - permeametr
Ocelové trubky, závit
Bezešvé trubky, tabulka oceli
Kruhové trubky z hliníku
Trubky z PVC
Zápustné nýty, trubkové nýty
Svařované ocelové trubky
Značení profilového materiálu, zápichy
Whitworthův závit, trubkový závit válcový
Trubkový závit, kuželový, rovnoramenný
Ocelové trubky, bezešvé, závitové
Pájka
Vliv indukčností jednotlivých vinutí na U a I
Emulze, ultrazvuk
Pájení polovodičových součástek
Úprava hrotu pistolové páječky
Zinek, cín
Měkké pájky
Pájka s nižším bodem tavení, booster
Lupa, pistolová pájka
Tvrdé pájky
Nýty
Rozptylový transformátor, hlavy nýtů
nýt - nýtový spoj
Pájecí a nýtovací očka
Dálkový vysílač povelů
Přehled nýtů, hřídele
Nýty s půlkulovou hlavou
Zápustné nýty, trubkové nýty
Nýty, závitořezné šrouby, plech
Rozměry zápichů, nýty, značení svárů
Konstrukční a kotlové nýty
Přehled výstružníků
Hřebíky
Keltové, kmeny Bójů, nerovnost lidí
Autotransformátor
Vlhkost dřeva, kulatina
Hřebíky, drátěnky, ocelové plechy
Elektromagnet
Zředěná kyselina
Pokus se železným hřebíkem
Hřebíková násobilka
Třídy oceli, jakost, uhlíková ocel
Ložiska
ložiska mazaná plyny - ložiska uhlí
ložiska válcovacích stolic - ložiskové kamery
vícenásobný drátotah - víceplochá ložiska
Ložiska, kovová pouzdra
Kuličková ložiska
Jednořadá naklápěcí ložiska
Válečková ložiska
Soudečková ložiska
Axiální kuličková ložiska
Kuličková ložiska, válečková ložiskaMateriály pro výrobu z kovů:
Ušlechtilé kovy a slitiny
Železo
Doba železná ve střední Evropě
Raný feudalismus
Parník, vykořisťování, buržoazie
8. století před naším letopočtem
Věcný rejstřík W až Z
Vodní plyn, výroba benzínu
Ferorezonanční stabilizátor, magnetická křivka
Magnetické vlastnosti látek
Magneticky měkká ocel
Slučovací poměry v oxidech
Hliník
Rok 1853 až rok 1855
Kalorimetrická rovnice
Indukčnost vodiče, Henry
Budoucnost polovodičů
Kovy a paliva
Schematické znázornění atomu akceptorové příměsi ve čtyřmocném polovodiči
Výpočet hmotnosti tělesa
Vzorce oxidů
Ušlechtilé kovy
Tavení oceli ve vakuu
Měď
Doba bronzová ve střední Evropě
Věcný rejstřík L až M
Kalorimetrická rovnice
Vysoká hustota proudu
Termoelektrický jev
Peltierův efekt
Magnetické vlastnosti
Výhřevnost paliva, délková roztažnost
Výpočet hmotnosti tělesa
Pokus se železným hřebíkem
Cín
Doba bronzová ve střední Evropě
Úprava hrotu pistolové páječky
Slévání mosazi, bronz
Zinek, cín
Obyvatelstvo a kultura Asie
cín
Dvojitá krystalka
Bronz
Doba bronzová ve střední Evropě
Zánik prvotně pospolné společnosti
Doba bronzová, náboženství
Vysoká hustota proudu
Alkalické kovy
Výroba hliníku
Slévání mosazi, bronz
Bronzové obětní nádoby
Mapa starověku
Středící vrtáky s břitem
Mosaz
Magnetické vlastnosti
Sedmiprvková anténa s dolaďovaným dipólem
Jednotky hmotnosti, váhy
Alkalické kovy
Vlastnosti mědi, mosaz
Vlonovody, směrové spoje
Měď, slitiny mědi, tvárnost kovů
Čelní levořezné frézy
Břitové destičky, brusný kotouč
Olovo
Rok 1679 až rok 1699
Dálkové kabely, světlovody
Kuproxový usměrňovač
Nabíjení akumulátoru
Vybíjení akumulátoru
Oktanové číslo
Galvanické články a akumulátory
Slévání mosazi, bronz
Zinek
Rok 1714 až rok 1728
Magnetické vlastnosti
Kovy a paliva
Roztoky, různorodé směsy
Ušlechtilé kovy
Zinek, cín
Teplotní roztažnost tělesa
Charakteristika Ameriky
Význam kovů, rudy a surovin
Nikl
Vodní plyn, výroba benzínu
Reostaty a potenciometry
Magnetické vlastnosti látek
Rychlost reakce s katalyzátorem
Slévání mosazi, bronz
Nikl, olovo
Obyvatelstvo Kanady
Charakteristika Ameriky
Význam kovů, rudy a surovin
nikl
Chrom
Rok 1876 až rok 1877
Rok 1912 až rok 1914
Ultrafialové záření, monochrom
Astigmatismus, aplanáty
Promítací přístroj, diaskop
Šedá litina
Prášková metalurgie
Wolfram
Rok 1876 až rok 1877
Rok 1910 až rok 1912
Věcný rejstřík W až Z
Kobalt, wolfram, antimon
Slinování a spékání prášků kovu
Hospodářství v Číně
karbit wolframu - karbonylové sloučeniny
wolfram - Woodruffovo pero
wolfram
Hořčík
Hořčíkové články, depolizátor
Hoření mědi, síra
Chemické reakce
Slučovací poměry v oxidech
Redoxní vlastnosti kovů a nekovů
Slitiny hliníku
Hořčík, slitiny hořčíku, titan
Koroze kovů, hořčíkové piliny
elektrolýza hořčíku - elektromagnetická spojka
hořčík
Titan
Věcný rejstřík T až V
Hořčík, slitiny hořčíku, titan
Slitiny titanu, měď
Soustružnické nože
titan
Kobalt
Vodní plyn, výroba benzínu
Magnetické vlastnosti látek
Výroba průmyslových kovů
Kobalt, wolfram, antimon
Soustružnické nože
kobalt
Zlato
Doba bronzová ve střední Evropě
Objevení Ameriky 1492
Průmyslová revoluce v Anglii
Kyselina dusičná HNO3
Soli, vznik solí
Výroba průmyslových kovů
Válka mezi Římem a Kartágem
Řím po ovládnutí středomoří
Jihoafrická republika
Obyvatelstvo Kanady
Stříbro
Průmyslová revoluce v Anglii
Promítací přístroj, diaskop
Výroba průmyslových kovů
Slévání mosazi, bronz
Chlad, vedení tepla, chlazení
Vlonovody, směrové spoje
Obyvatelstvo Kanady
stříbro
Platina
Rok 1827 až rok 1831
Věcný rejstřík písmeno P
Kyselina dusičná HNO3
Tání a tuhnutí
platina
Dural
Věcný rejstřík D až E
Slitiny hliníku
Amalgám
2. až 8.století našeho letopočtu
Rok 1556 až rok 1579
Westonův normálový článek
Alpaka
Slévání mosazi, bronz
Rio de Janeiro, indiáni
alpaka - alumit


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro