Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.

Nový projekt AmaPro
Telekomunikace, telefonie


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):

Chronologický výukový systém digitální techniky:
Otevře interaktivní učebnici Publikace obsahuje podrobný popis telefonních periférií používaných ve střední Evropě k připojení do veřejných, mezinárodních a mezioperátorských telefonních sítí. Obsah knihy by měl být plně dostačující pro zájemce o VoIP, kteří si chtějí doplnit obecné znalosti ze světa telekomunikací. Vzhledem k tomu, že klasická telekomunikační technika se bude používat i nadále, jsou podrobně popsány ty části, které navazují na technologie internetu. Sloučení obou zdrojů je prezentováno jako úvod do VoIP, přičemž tato technologie se bude bezesporu vyvíjet s obdobnou akcelerací jako dříve internet. Ačkoliv se dnes mnoho lidí staví k alternativnímu telefonování poněkud skeptičtěji, je jen otázka času, kdy se VoIP stane běžnou součástí kancelářského a domácího prostředí. Postupná technologická konvergence dala podnět i ke vzniku této publikace, která má účelově sloučit počítačové a telekomunikační techniky.


Telefonní signalizace
Popis základních telefonních signálů, SS7, DSS1, SIP protokol, příčiny odmítnutí hovorů
telekomunikace/cause.php
Historické fotografie
Několik fotek starých dobrých telefonních zařízení
nostalgie/index_nostalgie.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Teorie sdělovacích přenosů
Popisuje teorii sdělovacích přenosů telefonních hovorů po vedení na velké vzdálenosti.
knihy/teorie_prenosu
Sdělovací technika po vedení
Průvodce pro sdělovací techniku obsahuje základy teorie obvodů
knihy/sdelovaci_vedeni
Telekomunikační technika
Nás vrací do 70 let minulého století, technologie křížových spínačů
knihy/telekomunikacni_systemy
Telekomunikační slovník
Souhrnný popis odborných termínů a slov z oblasti telekomunikační techniky
knihy/_telekomunikace/popis_st
Mikroelektronika ve spojovací technice
Popsány jsou základní stavební prvky digitální logiky a to ve formě integrovaných obvodů
knihy/_telekomunikace/mikro_spoj
Automatické spojovací systémy
Podává přehled pokrokových tendencí uplatňovaných ve spojovací technice
/automaticke_spojovaci_systemy/
Číslicová spojovací pole
Pojednává o základních stavebních prvcích moderních telekomunikací
/cislicova_spojovaci_pole/obsah_spojovaci.php
Elektronické spoj. systémy
Obsahuje základní informace o spojovací technice, vysvětluje principy řešení spojovacích polí
elektronicke_spoj_systemy
Technika telekomunikačních sítí
Základní pojmy a problémy integrace techniky a služeb.
technika_telekomunikacnich_siti
Články o telekomunikacích
Seznam odkazů na zajímavé články z oblasti telekomunikací
internet/telekomunikace.php
Katalog mobilních telefonů
Abecední řazení typů telefonů a výrobců mobilní techniky
internet/katalog_mobilu.php
VoIP software
Instalační programy a aktualizace nejpoužívanějších VoIP programů na PC
software/voip/index_voip.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
VoIP provozovatelé
Abecední seznam poskytovatelů telekomunikačních služeb v České republice
katalogy/firmy/tele_www.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Weby o telekomunikacích
Seznam velkých internetových portálů o telekomunikacích
odkazy/telekomunikace/odkazy.php
Odkazník o telekomunikacích
Rejstřík klíčových slov pro telekomunikace ve vyhledávačích
seznam/telekomunikace.phpPopis základních funkčních bloků pro telekomunikace:
Telefonní ústředny
Spojovací systémy
Časový spojovací článek
Čtvrtá generace přenosových systémů
Druhá generace ústředen
Nf mixage s možností blokování vstupů
Nultá generace přenosových systémů
Nultá generace ústředen
Princip spojování v prostorovém spojovacím poli
Proč digitální technologie?
První generace ústředen
Řízení motorku pomocí spínacích členů
Přenosové systémy
A/D převodník
Baterie (Součástka)
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Časové dispozice rozhraní U
Časový rámec PCM I.
Časový spojovací článek
Čtvrtá a půltá generace přenosových systémů
Datová služba
Demultiplexer
Demultiplexer
Číselnice
Frekvenční volba MFC
Tlačítková číselnice
číselnice, číslo, článek galvanický
Volič
Revoluční období 1918-1920
Langerova metoda, voliče
vodivost, volačka, volič, volt, voltmetr
Relé
Časové vazby a dispozice HSP
Dvou systémový SDL automat
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Konstrukční část datumovky
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Obecný popis HW Interface V
Obvodová část datumovky
Princip HSP s jazýčkovým relé a magnetickým přidržením
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Vlastnosti řízení HSP
Spínač
Druhá generace ústředen
Druhé generace přenosových systémů
Dvou systémový SDL automat
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Obvody tlačítek
Proč digitální technologie?
Tří a půltá generace ústředen
Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP
Generátor pilového napětí
Dynamické paměti
Volba
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní U pro ústředny V. generace
Stavy K ve směru příchozím
Impulsní volba DEC
Telefonní ústředny
PCM
Blokové schéma komponent signalizace SS7
Časový rámec PCM I.
Časový řadič kanálů
Časový spojovací článek
Časový vyřazovač kanálů
Čtvrtá a půltá generace přenosových systémů
Čtvrtá generace přenosových systémů
Digitalizace v telekomunikacích
Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace
Obecný popis dělení přenosových systémů
Spojovací pole
Časová pole
Čtvrtá generace ústředen
Digitální spojovací pole
Druhá generace ústředen
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
I. Stupňové prostorové spojovací pole
II. Stupňové prostorové spojovací pole
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků
Kompresní pole CP
Hovor
Amplitudová modulace
Digitalizace v telekomunikacích
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace
ISUP signály
Modul DIF
Nejdůležitější zprávy ISUP
Nultá generace přenosových systémů
Obecný popis rozhraní BRA
Obecný popis rozhraní PCMKabely, přípojky, telefonní vedení
Kabely v telekomunikacích
Analogové zpracování účastnického vedení
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Čtvrtá a půltá generace přenosových systémů
Čtvrtá generace přenosových systémů
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou
Digitální spojovací pole
Dokumentace přístupových sítí
FAX
Globální pohled na telefonní síť a informační technologie IT
ISDN telefony s integrovaným výstupem pro PC
Telefonní vedení
Analogové zpracování účastnického vedení
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Časová pole
Časové dispozice rozhraní U
Čtvrtá generace přenosových systémů
D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou
Impedance vedení
Analogové spínací členy
Dekodéry
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Jednosměrná I/O HOLD brána
Obvodové měření
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Propojovací člen definované hodnoty
Přenos dat z jednotlivých I/O bran MEM_B do tiskové I/O brány
Sluchátko (Součástka)
Astabilní klopný obvod
Rozvody telefonů
Dokumentace přístupových sítí
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Konvergence telefonních a počítačových sítí
Obecné rozdělení zdroje na funkční bloky
Pevné připojení
Přelomový bod
Přijímač 16kHz tarifních impulsů
Střídavý signál
Telekomunikační trh po roku 2000
Kabelová komora
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Věcný rejstřík I až K
Účel a druh prefabrikátu
koma, komora, komorní, kompandor
Jištění, bleskojistky
Obecný popis HW pro rozhraní U
Obsah knihy
Vedení elektrického proudu ve zředěných plynech
Zapojení automatického blesku
Vedení proudu v plynech
Blesk a ochrana před bouřkou
Obloukový výboj, blesk
Nadzemní vedení
Analogové zpracování účastnického vedení
Technická realizace přístupových sítí
Drátové vedení
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Trimr (Součástka)
drát, drift, družice, duplex
Přeslechy na vedení
Dálkové kabely, světlovody
Frekvenční dělení přenosové cesty
Modulace přenášeného pásma, selektivita
Fázová odchylka, přeslechy
Vznik přeslechů v kabelu
přeslech, přesnost, převaděč, příjem
Spínací obvody spojovacího pole
Útlum vedení
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Konstrukce HSP s doutnavkou
Obecné dělení a konstrukce HSP
Třetí generace přenosových systémů
U korekcí
Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP
Vstupní odpor
Postupná a odražená vlna
Rezonance, rovnovážná poloha
Decibely a logaritmyFyzikální vlastnosti v telefonnii
Zkreslení signálu
Analogové spínací členy
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Demultiplexer
Digitální spojovací pole
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Účastnická smyčka
Časové dispozice rozhraní U
Smazání souborů v adresáři
Rok 1245 až rok 1300
směšování, S metr, smyčka, Murrayova, Varleyova
smolné hnědé uhlí - smyčka
Svod, admitance
Postupná a odražená vlna
Princip amplitudového omezovače
Vyvažování můstku při měření
Měření parametrů tranzistoru MOS
Měření impedance a ztrátového činitele
matice, admitance, impedance, regulace
Reaktance
Rotační vektory, rezonance napětí
Výkon střídavého proudu
Funkční křivka rezonančního obvodu
Příčkové filtry
reakce, reaktance, reprocita, reduktance
Induktance, pupinace
Reaktance
půltón, pupinace, Pylistor, Q metr
Rušení na mezifrekvenčním kmitočtu
Zisk
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Mikrofon (Součástka)
První generace přenosových systémů
Tvarové zkreslení mikrofonu
U korekcí
Hospodářská krize 1929-1933
Anténa Yagi
Napáječe antén
Decibely a logaritmy
zeslabovač, zisk, zkoušeč, zkouška, spolehlivost
Permeabilita
Šíření elektromagnetických vln
Magnetický tok
Kruhový kmitočet
Ztráty
Metody a odpovědi SIP
Vliv funkčního bloku na okolí
Směrová charakteristika antény
Transformátorové plechy tvaru EI
Počet závitů síťového transformátoru, sekundární vinutí
Mikrofon
Definice vstupně výstupních požadavků
Elektronické základní součástky
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník mikrofonu
Mikrofon (Součástka)
Předzesilovač
Sluchátko (Součástka)
Tvarové zkreslení mikrofonu
Tvarové zkreslení
Věcný rejstřík M až N
Sluchátko
Elektronické základní součástky
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Sluchátko (Součástka)
Hledáček televizní kamery
Útlumový telefonní plán
Automatické dolaďování kmitočtu
Fázová věrnost stereo signálu
slučovač, sluchátko, služba, smalt, směr
CuprextitKoncová zařízení
Fax
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Datová služba
FAX
ISDN modemy s analogovým výstupem
Praktické výhody ISDN
Elektronické doručování dopisů
Dálnopis
Rok 1849 až rok 1852
Časová jednotka s MHB 8253
Obousměrný přenos
Telekomunikační síť
Dálnopis
Elektronické doručování dopisů
Dálnopis, středoevropský čas
Pozemní a družicové spoje
Terminál
Implementace služeb ISDN
Obsluha a přidělování CREF a TEI
Rušení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA
SDL vývojové diagramy u rozhraní SIP
Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Specifikace komponenty SIP
TA (terminál adaptér)
Zprávy L3 SIP rozhraní SIP
terminál - termit
Telefon
A/D převodník
Amplitudová modulace
Blokové schéma komponent signalizace SS7
Budoucnost VoIP a hybridní telefonní systémy
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Časové dispozice rozhraní U
Časový řadič kanálů
Čtvrtá a půltá generace přenosových systémů
D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Telegraf
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Rok 1831 až rok 1834
Rok 1834 až rok 1837
Rok 1840 až rok 1844
Věcný rejstřík S až T
Družicové spoje
Telegraf, telegrafní modulátor
telefon - telegraf
Telegraf, světelný telefon
Rozhlas po drátě
Rozhlasové vysílání, 1942, hitlerovská okupace
Osvobození Československa rudou armádou
Rok 1878 až rok 1879
Rok 1900 až rok 1902
Číslicové kódování programu
Přijímací antény
Schéma telefonní přenosové sítě
Stereofonní příjem
Polymerace, makromolekuly
přenos, rozhlas, televize, přenoska
Televize
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Pevné připojení
Přelomový bod
Rok 1924 až rok 1926
Rok 1934 až rok 1935
Věcný rejstřík S až T
Přijímací antény pro televizi
Televizní přenosový řetězec
Televize, prokládané řádkování
Vysílač
Připojení vzduchem
Vysílač 16kHz tarifních impulsů
Rok 1915 až rok 1919
Mikroprocesor a mikropočítač
Šíření velmi krátkých vln
Televizní kanály normy DK a BG
Kódování barevného signálu
Výroba úplného televizního obrazového signálu
síť rozhlasová, mezinárodní, vysílače
výroba, vyrovnávač, vysílač, fázeTelekomunikační technologie
ISDN
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Datová služba
Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace
Implementace služeb ISDN
Informační Elementy a jejich formát
Inteligentní zpracování oktetů v ústředně páté generace
ISDN aneb kde je chyba?
ISDN modemy s analogovým výstupem
ISDN připojení na bezšňůrové telefonní přístroje
ISDN telefony s integrovaným výstupem pro PC
PCM
Pátá generace ústředen
PCM kanál
Přenos širokopásmových signálů, FDM-PCM
pásmo tropické, PCM, Peltron, pentoda
Hovorové spínací prvky
Časové vazby a dispozice HSP
Forma řízení HSP
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Konstrukce HSP s doutnavkou
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Obecné dělení a konstrukce HSP
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Princip HSP s jazýčkovým relé a magnetickým přidržením
Spojovací pole
Časová pole
Čtvrtá generace ústředen
Digitální spojovací pole
Druhá generace ústředen
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
I. Stupňové prostorové spojovací pole
II. Stupňové prostorové spojovací pole
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků
Kompresní pole CP
SS7
Analýza bitové logiky signalizace K a definice stavů K
Blokové schéma komponent signalizace SS7
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu
Druhé generace přenosových systémů
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace
Implementace služeb ISDN
Metody a odpovědi SIP
Obecný popis komponent SIP
Obecný popis rozhraní PCM
ISUP
Blokové schéma komponent signalizace SS7
ISUP signály
Nejdůležitější zprávy ISUP
Podrobnější analýza ISUP signálu
Technická specifika PRI a SS7
Ukázkové tabulky pro Message Type a Information Element
Primární multiplex, PRI
Blokové schéma komponent signalizace SS7
Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace
Obecný popis rozhraní PRI
Rozdíly PRI a SS7 ovlivňující obchodní podmínky použití
SDL diagram obsluhy STATUS a definice SubProcesu
Souhrn vlastností PRI a jejich implementace
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
Struktura MTP Layer 2 pro signalizaci SS7
Technická specifika PRI a SS7
Vazba stavu DSS1 a spojovacích procesů ústředny páté generace
Basic Rate, BRA
Blokové schéma komponent signalizace SS7
Formát zprávy L3 BRA
Obecný popis rozhraní BRA
Obecný popis rozhraní PRI
Obsluha a přidělování CREF a TEI
SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA
Sekvenční diagram pro rozhraní L3 BRA
Sestavení a zrušení telefonního spojení SS7
Souhrn vlastností PRI a jejich implementace
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
SIP
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu
Dynamika signálu
Komunikace metod a odpovědí při budování spoje SIP
Metody a odpovědi SIP
Obecný popis komponent SIP
SDL vývojové diagramy u rozhraní SIP
Sekvenční diagramy pro rozhraní SIP L3
Specifikace komponenty SIP
Specifikace rozhraní SIP v ústředně páté generace
Vícevstupové AND hradlo
VoIP
Konvergence telefonních a počítačových sítí
Obchodní rozvoj komponent pro konvergenci a VoIP
Technické aspekty konvergence
Odraz signálů od postupující studené fronty
konvergence, konvertor, korektor, dosvit
kontrola svarů potrubí - konvergence
Rámec
Časový rámec PCM I.
Obecný popis rozhraní PCM
Přenos hovorového signálu
rám u dveří a oken - rámec
MFC
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní U pro ústředny V. generaceTelekomunikační instituce, normy
CCITT
Mezi tranzitní telefonní síť
Přenos rozhlasového signálu
Počítač pracující v reálném čase
Měření provozního zatížení
Spektrum telefonního kanálu
Přenosová rychlost sítě
Funkce účastnické sady
ITU
Analýza bitové logiky signalizace K a definice stavů K
Časový rámec PCM I.
Časový řadič kanálů
Inicializace L2 pro přenos MSU
ISUP signály
MTP Layer 3 a typy zpráv L3
Podrobnější analýza ISUP signálu
Sestavení a zrušení telefonního spojení SS7
Struktura MTP Layer 2 pro signalizaci SS7
ITU, izoecho, izolace, izolant
Signály, zprávy
Automatická nebo náhodná aktivace zavaděče viru
Dynamika signálu
Formát zprávy L3 BRA
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní U pro ústředny V. generace
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace
ISUP signály
MTP Layer 3 a typy zpráv L3
Nejdůležitější zprávy ISUP
Obecný popis rozhraní BRA
Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace
Oktety, elementy
Jedno oktetový prvek
Element fráze
Implementace služeb ISDN
Informační Elementy a jejich formát
Nejdelší možná fráze (5 elementů)
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, s filtrem vlastností)
Složená fráze tří elementů
Ukázkové tabulky pro Message Type a Information Element
Více oktetový prvek


Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro