www.amapro.cz & David Bazala [Telekomunikace]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
Generace ústředen
Obecný popis dělení ústředen na generace
Nultá generace
První generace
Druhá generace
Dva a půltá generace
Třetí generace
Tří a půltá generace
Čtvrtá generace
Pátá generace


Přenosové systémy
Obecný popis dělení přenosových systémů
Nultá generace
První generace
Druhé generace
Dva a půltá generace
Třetí generace
Čtvrtá generace
Čtvrtá a půltá generace


Spínací prvky
Obecné dělení a konstrukce HSP
Forma řízení HSP
Vlastnosti řízení HSP
Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP
Časové vazby a dispozice HSP
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Konstrukce HSP s doutnavkou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Princip spojovacího pole s tyratronem
Princip spojovacího pole s diodou
Princip spojovacího pole s tranzistorem
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Bistabilní polovodičové prvky
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou triodou
Princip spínacího bodu s tyristorem
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Princip spínacího bodu s tranzistory FET
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Princip HSP s jazýčkovým relé a magnetickým přidržením


Prostorové prvky
Základní prostorový prvek
Vnitřní struktura základního PP
Rovina v prostorovém prvku
Redukční prostorový prvek
Vnitřní struktura redukčního PP
Expanzní prostorový prvek
Vnitřní struktura expanzního PP


Prostorové články
Obecný popis kombinačních zapojení
Vnitřní struktura multiple článku MČ


Prostorová pole
Obecný popis a značení v systémech
Vnitřní struktura prostorového pole


Časové prvky, pole a články
Digitalizace v telekomunikacích
A/D převodník
D/A Převodník
Tvarové zkreslení při digitalizaci (A/D - D/A)
Časový řadič kanálů
Časový vyřazovač kanálů
Princip časového dělení hovorových spojů
Časový rámec PCM I.
Časový spojovací článek


Kombinovaná pole
Využití v současných telekomunikacích
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků


Telefonní rozhraní (U)
Obecný popis rozhraní
Obecný popis HW pro rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Časové dispozice rozhraní U
Detekce MFC volby na rozhraní U
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní U pro ústředny V. generace
Přehled zpráv U rozhraní mezi L2 a L3 vrstvou
SDL vývojové diagramy u rozhraní U
Sekvenční diagram pro rozraní U
Specifikace rozhraní U v ústředně páté generace


Ústřednové rozhraní (V)
Obecný popis rozhraní
Obecný popis HW Interface V
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace
Přehled zpráv rozhraní V mezi L2 a L3 vrstvou
SDL vývojové diagramy u rozhraní V
Sekvenční diagram pro rozraní V
Specifikace rozhraní V ústředny páté generace


PCM rozhraní
Obecný popis rozhraní
Rámcová a multirámcová struktura v 16 kanálu
Analýza bitové logiky signalizace K a definice stavů K
Stavy K ve směru odchozím
Stavy K ve směru příchozím
Specifikace Interface PCM v ústředně páté generace
Přehled zpráv rozhraní PCM L3
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L2 (K-Proces)
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L2
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L3 (PCM-Proces)
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L3


Vázaný kód R2
Využití kódu R2
Popis algoritmu kódu R2 výměny značek
Specifikace signalizace R2 v ústřednách páté generace
Tabulky významu jednotlivých skupin R2 kódů
Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2
Sekvenční diagram pro přenos čísla volajicího


Rozhraní BRA (Basic Access)
Obecný popis rozhraní
Formát zprávy L3 BRA
Soubor nejdůležitějších signálů DSS1
Příklad analýzy signálu DSS1 z doporučení Q.931
Struktura Elementů a Oktetů
Informační Elementy a jejich formát
Jedno oktetový prvek
Více oktetový prvek
Inteligentní zpracování oktetů v ústředně páté generace
SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA
Sekvenční diagram pro rozhraní L3 BRA
Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Rušení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Implementace služeb ISDN
Obsluha a přidělování CREF a TEI
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace


Rozhraní PRI (Primární multiplex)
Obecný popis rozhraní
Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace
Souhrn vlastností PRI a jejich implementace
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
Vazba stavu DSS1 a spojovacích procesů ústředny páté generace
SDL diagram obsluhy STATUS a definice SubProcesu


SIP rozhraní (VoIP)
Obecný popis komponent SIP
Specifikace komponenty SIP
Způsoby komunikace mezi UA
Metody a odpovědi SIP
Komunikace metod a odpovědí při budování spoje
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu
Specifikace rozhraní SIP v ústředně páté generace
Zprávy L3 SIP rozhraní SIP
SDL vývojové diagramy u rozhraní SIP
Sekvenční diagramy pro rozhraní SIP L3


SS7 signalizace č.7
Obecný význam signalizace v moderních telekomunikacích
Blokové schéma komponent signalizace SS7
Protokolová architektura SS7
Struktura MTP Layer 2 pro signalizaci SS7
Inicializace L2 pro přenos MSU
MTP Layer 3 a typy zpráv L3
ISUP signály
Ukázkové tabulky pro Message Type a Information Element
Nejdůležitější zprávy ISUP
Podrobnější analýza ISUP signálu
Sestavení a zrušení telefonního spojení SS7
VoIP konvertor
Používaná architektura připojení PBX do národní telefonní sítě
Rozdíly PRI a SS7 ovlivňující obchodní podmínky použití
Technická specifika PRI a SS7


Konvergence a úvod do VoIP
Globální pohled na telefonní síť a informační technologie IT
Konvergence telefonních a počítačových sítí
Technické aspekty konvergence
Obchodní rozvoj komponent pro konvergenci a VoIP
Problematika standardizace a nekompatibility výrobců
Řízení kvality a funkcionality spojeni VoIP
Budoucnost VoIP a hybridní telefonní systémy


Internet a rychlost telefonního připojení
Připojení modemem
Přípojné metalické vedení JTS
Technologie přístupu do JTS
Přístupové rychlosti v jednotlivých úrovních
Parametry přípojných bodů a poskytovatelů internetu
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC
Závěr připojení modemem


Liberalizace v telekomunikacích
SPT Telecom
Hlasová služba
Datová služba
Pevné připojení
Připojení vzduchem
Přelomový bod
Lokální přenosový systém
Transportní přenosový systém
Telekomunikační trh po roku 2000


ISDN zařízení
Jak postupovat při výběru ISDN?
ISDN telefony
ISDN telefony s integrovaným výstupem pro PC
ISDN modemy s analogovým výstupem
TA (terminál adaptér)
Karty ISDN do PC
Videotelefony
Rozhraní pro pobočkové ústředny
ISDN připojení na bezšňůrové telefonní přístroje
Praktické výhody ISDN


Přístupové sítě JTS
Co jsou to přístupové sítě JTS?
Základní architektura přístupových sítí JTS
Technická realizace přístupových sítí
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Měření přístupových sítí
Dokumentace přístupových sítí
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.