www.amapro.cz & David Bazala [Abecední seznam článků publikovaných AmaPro]

Otevře webovské stránky AmaProOtevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.


Vyhledávání v článcích AmaPro (fulltext):

A
A/D převodník
A-D čítač
Aktivace otiskové hlavy pro tisk na vsunutý papír
Aktivní součástky
Amplitudová modulace
Analogové spínací členy
Analogové zpracování účastnického vedení
Analogový signál superponovaný
Analýza bitové logiky signalizace K a definice stavů K
Analýza vlastností slova
AND
Aplikační využití projektu
Assembler
Astabilní klopný obvod
Automatická kontrola aplikace
Automatická nebo náhodná aktivace zavaděče viru
Automatické odeslání nového e-mailu
Automatické přetypování (konverze)

B
BASIC
Baterie (Součástka)
Bistabilní klopný obvod
Bistabilní polovodičové prvky
Bitová neekvivalence
Bitový součet
Bitový součin
Blokové řešení
Blokové schéma komponent signalizace SS7
Blokové zpracování
Budič koncového stupně
Budič koncového stupně
Budoucnost VoIP a hybridní telefonní systémy

C
Cívka (Součástka)
Co jsou to přístupové sítě JTS?

Č
Časová pole
Časové dispozice rozhraní U
Časové vazby a dispozice HSP
Časový a zátěžový test
Časový rámec PCM I.
Časový řadič kanálů
Časový spojovací článek
Časový vyřazovač kanálů
Čidla, zpracování vnějších jevů
Čítače
Článek (zdroj textu)
Článek amplitudové demodulace
Článek amplitudové demodulace
Čtvrtá a půltá generace přenosových systémů
Čtvrtá generace přenosových systémů
Čtvrtá generace ústředen

D
D/A Převodní
Datová a adresová sběrnice
Datová služba
Datové vlastnosti modemu a vašeho PC
Datový formát metod a odpovědí SIP protokolu
Datumovka 1
Deckrementace (odčítání)
Dědění a prostory jmen
Definice fráze s pro příznaky fráze ve slovníku
Definice fráze s pro shluky slov ve slovníku
Definice funkce
Definice koncovek
Definice na koncovku slova se změnou (musí být v DBF)
Definice předpony s filtrem na druh slova dle skupiny koncovek
Definice předpony slova se změnou koncovky (musí být v DBF)
Definice skupiny koncovek s vlastností filtru
Definice skupiny předpon pro filtr druhu slova
Definice skupiny slov
Definice vstupně výstupních požadavků
Dekodéry
Demultiplexer
Demultiplexer
Derivační článek
Detekce MFC volby na rozhraní U
Detekce přítomnosti papíru a aktivace otiskové hlavy
Diferenciální odpor; linearita křivky
Digitalizace v telekomunikacích
Digitální řízení svitu žárovky
Digitální signál s kladnou a zápornou půlvlnou
Digitální signál superponovaný
Digitální signál
Digitální spínací členy
Digitální spojovací pole
Dioda (Součástka)
Dioda jako spínací (blokovací) člen
Dioda jako stabilizační prvek
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Diody pro přeměnu sinus průběhů na obdélník
Dokumentace a technické parametry
Dokumentace přístupových sítí
Dolní frekvenční propusť
Druh slova
Druhá generace ústředen
Druhé generace přenosových systémů
dsCislovka (Číslovky)
dsPodstatneJm (Podstatná jména)
dsPredlozka (Předložky)
dsPridavneJm (Přídavná jména)
dsSloveso (Slovesa)
dsSpojka (Spojky)
dsZajmena (Zájmena)
Dva a půltá generace přenosových systémů
Dva a půltá generace ústředen
Dvou systémový SDL automat
Dynamika signálu

E
Efektivnost při výběru programovacího jazyka
Elektrické vlastnosti rozhraní U
Elektrické vlastnosti rozhraní V
Elektronické pasivní součástky
Elektronické základní součástky
Elektronka (Součástka)
Element fráze
Emitorový sledovač
EX-OR
Expanzní prostorový prvek

F
FAX
FB - Změna hodnot vstupního signálu
Filtr elementu
Filtrační článek
Filtry jako funkční bloky
Filtry
Finální skládání rutin do paměťových bloků (EPROM)
Forma řízení HSP
Formát zprávy L3 BRA
Formátovací znaky
Fotodioda (Součástka)
Fotoodpor (Součástka)
Fototranzistor (Součástka)
Fráze
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční charakteristiky
Frekvenční pásmová propusť
Frekvenční pásmová zádrž
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní U pro ústředny V. generace
Funkcionalita a implementace signálů rozhraní V pro ústředny V. generace
Funkcionalita Interface PRI v ústředně páté generace
Funkční bloky metody CAM
Funkční testy
Fyzické parametry signálů

G
Galvanická vazba tranzistorů
Generátor pilovitého průběhu
Generátor skokového průběhu
Generátor trojúhelníkového průběhu
Generátory signálů
Globální pohled na telefonní síť a informační technologie IT
Grafy
Gramatický inteligentní systém assemblerů GISA
Greatzův můstek

H
Hexadecimální čítač s optočidlem
Hlasová služba
Hodnoty se kterými se můžeme setkat v katalogu
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální a vertikální řízení
Horizontální řízení směru tisku
Horizontální řízení směru tisku
Horní frekvenční propusť
Hovorové spínací body s optoeletrickými prvky
Hovorové spínací prvky s tranzistory FET
Hovorový spínací prvek s jazýčkovým kontaktem
Hradla v zabezpečovací technice
Hybridní součástky

I
I. Stupňové prostorové spojovací pole
I/O Porty
II. Stupňové prostorové spojovací pole
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník mikrofonu
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/I s Darlingtonovým zapojením
Impedanční převodník U/U s Darlingtonovým zapojením
Implementace assembleru na příslušný typ procesoru (např. Z80, x51)
Implementace služeb ISDN
Inckrementace (přičítání)
Indukční a vázaná vazba
Indukční vazby
Informační Elementy a jejich formát
Informativně o velikosti úbytku na diodě v propustném směru
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní rozdělení diod dle vlastností PN přechodu
Informativní rozdělení diod dle druhu
Informativní určení hodnot Urmax a Urimpmax
Informativní určení Ifmax a Ifimpmax
Informativní určení vlivu Ir
Inicializace L2 pro přenos MSU
Instrukce podmíněného skoku
Instukce nepodmíněného skoku
Integrační článek
Integrovaný obvod (Součástka)
Inteligentní zpracování oktetů v ústředně páté generace
IO ?- na zakázku
ISDN aneb kde je chyba?
ISDN modemy s analogovým výstupem
ISDN připojení na bezšňůrové telefonní přístroje
ISDN telefony s integrovaným výstupem pro PC
ISDN telefony
ISUP signály

J
Jak postupovat při výběru ISDN?
Jak to bylo s voláním zadarmo?
Jaké jsou reálné šance narušení dominantního postavení SPT Telekomu
Jedno oktetový prvek
Jedno systémový SDL automat
Jednobitové řízení zvukového výstupu
Jednoduchá definice na koncovku slova (musí být v DBF)
Jednoduchá definice na koncovku slova bez nutnosti DBF
Jednoduchá definice na koncovku slova pro druh slova (musí být v DBF)
Jednoduchá definice s předponou slova a filtrem vlastnosti
Jednoduchá definice s předponou slova ležícího v DBF
Jednoduché dědění vlastnosti tříd
Jednosměrná I/O brána
Jednosměrná I/O HOLD brána
Jednotka videografiky
Jehličkové tiskárny

K
Kabelová komora, hlavní rozvod a přípojná ústředna
Kapacita a reverzní proud PN přechodů v blokovaném přechodu kolektor-emitor
Kapacitní vazba tranzistorů
Kapacitní vazba
Karty ISDN do PC
Klopné obvody
Kodéry
Kombinovaného spojovacího pole do 1000 účastníků
Kombinovaný signál
Kompresní pole CP
Komunikace metod a odpovědí při budování spoje SIP
Komunikační systémy
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutace; mezní kmitočet diody
Komutační vlastnosti PN přechodů
Koncový stupeň
Kondenzátor (Součástka)
Konstrukce HSP s doutnavkou
Konstrukční a konektorové řešení modulů
Konstrukční část datumovky
Kontrola činnosti optočlenu
Konvergence telefonních a počítačových sítí
Konverze AnsiString do double
Konverze AnsiString do int
Konverze Asistring pro práci s řetězci typu char
Korekce

L
LED dioda (Součástka)
Logické dělení příkazů
Lokální přenosový systém

M
Makro vývojového diagramu
Maximální vstupní napětí
Maximální výstupní napětí
Maximální výstupní proud
Mechanické a provozní vlastnosti HSP
Mechanika validátoru
Měření přístupových sítí
Měřící přístroje a zkušební zařízení
Metody a odpovědi SIP
Mikrofon (Součástka)
Mikroprocesor (Součástka)
Modul DIF
Modulovaný analogový signál
Modulovaný signál digitální
Monostabilní klopný obvod
MTP Layer 3 a typy zpráv L3
Multiplexer
Multiplexer
Můstkové zapojení diod pro určení jedné polarity

N
Načítání dat do I/O brány z memory bufferu
Nakopírování virového kódu na disk do exe souboru
NAND
Nápájecí napětí
Napěťová přenosová charakteriskika
Napěťová přenosová charakteristika
Napěťová technika CCM
Napěťové poměry PN přechodů
Napěťové poměry PN přechodů
Nastavení aktuálního stavu otiskových číselných sad
Nastavení hodnoty "4" na první otiskové sadě
Nastavení nulové polohy první otiskové sady
Nastavení nulové polohy
Nastavování příznaků Status registru
Návrh a optimalizace tištěného spoje
Názvy identifikátoru funkcí
Negace
Negace
Nejdelší možná fráze (5 elementů)
Nejdůležitější zprávy ISUP
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Nejjednodušší definice (jedno elementová fráze, s filtrem vlastností)
NEX-OR
Nf mixage s možností blokování vstupů
NOR
Nultá generace přenosových systémů
Nultá generace ústředen

O
Obdélník a jeho generátor
Obecná charakteristika spojovacího pole
Obecné dělení a konstrukce HSP
Obecné fyzikální vlastnosti PN přechodů v tranzistoru
Obecné vlastnosti a dělení filtrů
Obecné rozdělení zdroje na funkční bloky
Obecné využití diody v elektrických obvodech
Obecný popis diody a základní funkční zapojení
Obecný popis a dělení
Obecný popis a značení v systémech
Obecný popis dělení přenosových systémů
Obecný popis dělení ústředen na generace
Obecný popis HW Interface V
Obecný popis HW pro rozhraní U
Obecný popis kombinačních zapojení
Obecný popis komponent SIP
Obecný popis příčin a důsledků tvarového zkreslení
Obecný popis rozhraní BRA
Obecný popis rozhraní PCM
Obecný popis rozhraní PRI
Obecný popis rozhraní U
Obecný popis rozhraní V
Obecný popis stabilizačního členu se zenerovou diodou
Obecný popis technologie tranzistoru
Obecný popis vazby u tranzistorů
Obecný výběr pro určení typu diody dle požadavků
Obecný význam signalizace v moderních telekomunikacích
Obchodní rozvoj komponent pro konvergenci a VoIP
Obsluha a přidělování CREF a TEI
Obvodová část datumovky
Obvodová optimalizace
Obvodové měření
Obvodové řešení
Obvody pro jednoduchou modulaci výstupního zvukového signálu
Obvody pro řízení výstupů mincí z válců
Obvody pro řízení blokování válců
Obvody tlačítek
Obvody validátoru
Odporová vazba
Odstranění znaků v řetězci AnsiString
Omezovač napětí
Operační zesilovače (Součástka)
Optimalizace R2 značek pro ústředny V. generace
Optobrána
Optočlen (Součástka)
OR
Ořezání Ansi řetězce od nadbytečných mezer
Ořezání Ansi řetězce od nadbytečných mezer
Otevřený vývojový diagram
Ovládání HSP s tranzistorem a sérií impulsů přes integrační článek
Ovládání HSP s tranzistorem pomocí klopného obvodu

P
P/S
Paměť RAM
Paměť ROM
Paralelně sériový převodník
Paralelní ochrana diodou
Paralelní rozhraní
Parametry funkčních bloků
Parametry přípojných bodů a poskytovatelů internetu
Parazitní zavedení kódu viru do hostícího programu
Pasivní elektronické součástky
Pátá generace ústředen
PCM kanál
Pevná definice slovíčka
Pevné připojení
Počítačové sběrnice
Podrobnější analýza ISUP signálu
Popis algoritmu kódu R2 výměny značek
Popis metod translace
Popis obecné funkce stabilizačního členu s výkonovým tranzistorem
Porovnání paměti a přímé hodnoty
Porovnání registru a paměti
Porovnání registru a přímé hodnoty
Porovnání řetězců na obsah
Porovnávací člen - compare
Porovnávací člen
Poruchy a ověření činnosti tranzistru
Poruchy diod v obvodech
Poruchy diod v obvodech
Poruchy indukčností, cívek a transformátorů
Poruchy kondenzátorů v obvodech
Poruchy rezistorů v obvodech
Poruchy tranzistorů v obvodech
Postupná porovnávací metoda
Postupná skládací metoda CSM
Postupná skládací metoda CSM
Posuny doprava a doleva
Potenciometr (Součástka)
Používaná architektura připojení PBX do národní telefonní sítě
Používané vazební propojení mezi moduly
Praktická část CSM
Praktické výhody ISDN
Prezentace a diskuse na Internetu
Primární definice proměnných a metod
Primární fáze translace
Primární tvář okna
Primární zpracování GISA
Primární zpracování projektu
Princip časového dělení hovorových spojů
Princip HSP s jazýčkovým relé a magnetickým přidržením
Princip HSP s jazýčkovým relé a proudovým přidržením
Princip proudové ochrany
Princip spínacího bodu s tranzistory FET
Princip spínacího bodu s tyristorem
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou diodou
Princip spojovacího pole s čtyřvrstvou triodou
Princip spojovacího pole s diodou
Princip spojovacího pole s doutnavkou
Princip spojovacího pole s tranzistorem
Princip spojovacího pole s tyratronem
Princip spojování v prostorovém spojovacím poli
Princip tisku tiskové hlavy
Priority více elementových frází
Problematika standardizace a nekompatibility výrobců
Proč digitální technologie?
Program pro získávání názvů e-mailových adres
Program pro získávání názvů www stránek
Programové moduly vývojového prostředí (např. C)
Prohazovač kanálů
Propojovací člen definované hodnoty
Prostorová orientace
Protokolová architektura SS7
Proudové omezení diody
První generace přenosových systémů
První generace ústředen
Předzesilovač
Přehled zpráv rozhraní PCM L3
Přehled zpráv rozhraní V mezi L2 a L3 vrstvou
Přehled zpráv U rozhraní mezi L2 a L3 vrstvou
Překrývání funkcí a metod
Přelomový bod
Přenos dat z jednotlivých I/O bran MEM_B do tiskové I/O brány
Přesun mezi pamětí a registry CPU
Přesun mezi registry CPU
Převedení znaků na malá písmena
Převedení znaků na velká písmena
Přijímač 16kHz tarifních impulsů
Příkaz elementu
Příklad a popis validátoru
Příklad analýzy signálu DSS1 z doporučení Q.931
Připojení modemem
Připojení vzduchem
Přípojné metalické vedení JTS
Přístupové rychlosti v jednotlivých úrovních

R
Rámcová a multirámcová struktura v 16 kanálu
Redukční prostorový prvek
Registr frekvenční volby
Registr validátoru
Registrování hodnoty mincí
Reproduktor (Součástka)
Rezistor (Součástka)
Rotace doprava a doleva
Rovina v prostorovém prvku
Rozdíl Si a Ge diod a jejich VACh; vliv teploty
Rozdíly PRI a SS7 ovlivňující obchodní podmínky použití
Rozhraní pro pobočkové ústředny
Rušení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem

Ř
Řadič diskových jednotek
Řízení hlasitosti výstupního nf kanálu D/A převodníkem
Řízení hodnoty výstupního kmitočtu pomocí D/A
Řízení horizontálního kroku tiskové hlavy
Řízení kvality a funkcionality spojeni VoIP
Řízení maticové zobrazovací jednotky
Řízení motorku pomocí spínacích členů
Řízení posuvu tiskové hlavy ve vertikálním směru
Řízení vertikálního směru tiskové hlavy
Řízení vertikálního směru tiskové hlavy
Řízení výstupního zvukového kanálu, Funkce MUTE
Řízení žárovek pomocí adresovaného demultiplexeru

S
S/P
Sběrnicové rozhraní
SDL a makra
SDL a větvení
SDL diagram obsluhy STATUS a definice SubProcesu
SDL vývojové diagramy pro rozhraní R2
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L2 (K-Proces)
SDL vývojové diagramy rozhraní PCM L3 (PCM-Proces)
SDL vývojové diagramy u rozhraní BRA
SDL vývojové diagramy u rozhraní SIP
SDL vývojové diagramy u rozhraní U
SDL vývojové diagramy u rozhraní V
Segmentové zobrazovací jednotky
Sekundární definice proměnných a metod
Sekundární zpracování GISA
Sekvenční diagram pro přenos čísla volajicího
Sekvenční diagram pro rozhraní L3 BRA
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L2
Sekvenční diagram pro rozhraní PCM L3
Sekvenční diagram pro rozraní U
Sekvenční diagram pro rozraní V
Sekvenční diagramy pro rozhraní SIP L3
Sekvenční řízení segmentových zobrazovacích jednotek
Sériová ochrana diodou
Sériově paralelní převodník
Sériové rozhraní
Sestavení a zrušení telefonního spojení SS7
Sestavení hovoru ISDN terminálu s jiným ISDN terminálem
Seznam některých příkazů používaných v GISA
Shluk textových jednotek
Schéma pohybového pole tiskové hlavy
Schéma vývojového řešení elektronické aplikace
Schématické značky elektronických součástek
Signály v SDL
Signály/zprávy v SDL
Síťový transformátor
Skokové operace
Složená fráze tří elementů
Složitější a kombinované indukční a kapacitní vazby
Sluchátko (Součástka)
Smazání souborů v adresáři
Snímací elektronika validátoru
Softwarová implementace komerčních projektů
Soubor nejdůležitějších signálů DSS1
Souhrn vlastností PRI a jejich implementace
Specifikace Interface PCM v ústředně páté generace
Specifikace komponenty SIP
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
Specifikace rozhraní ISDN BRA v ústředně páté generace
Specifikace rozhraní SIP v ústředně páté generace
Specifikace rozhraní U v ústředně páté generace
Specifikace rozhraní V ústředny páté generace
Specifikace signalizace R2 v ústřednách páté generace
Spojování řetězců AnsiString
Spojování řetězců různých datových typů
Stabilizační člen
Start translace
Stavy K ve směru odchozím
Stavy K ve směru příchozím
Stejnosměrný signál
Struktura Elementů a Oktetů
Struktura MTP Layer 2 pro signalizaci SS7
Střídavý signál
Systém chráněného adresování

Š
Šablona filtru

T
TA (terminál adaptér)
Tabulky významu jednotlivých skupin R2 kódů
Technická realizace přístupových sítí
Technická specifika PRI a SS7
Technické aspekty konvergence
Technické parametry zakončení ISDN
Technologie přístupu do JTS
Telekomunikační trh po roku 2000
Teorie ZKCH (zpětná korekce chyb)
Tepelný odpor Rth; tepelná nestabilita
Teplotní závislost PN přechodů
Test prázdného Ansi řetězce
Testování kritických stavů
Textová jednotka
Timery v SDL
Tisk datumu
Tisková hlava
TObjektSlovo
TPetkaObjekt
Transportní přenosový systém
Tranzistor (Součástka)
Trimr (Součástka)
Třetí generace přenosových systémů
Třetí generace ústředen
Tří a půltá generace ústředen
TSlovicko
Tvar generování (Požadavek)
Tvar křivky v závěrném směru; vliv teploty
Tvarové zkreslení mikrofonu
Tvarové zkreslení na PN přechodu
Tvarové zkreslení obdélníku
Tvarové zkreslení při digitalizaci (A/D - D/A)
Tvarové zkreslení při digitalizaci (A/D - D/A)
Tvarové zkreslení
TVlastnosti (Vlastnosti slovíčka)
Typ formátu uložení
Tyristor (Součástka)

U
U korekcí
U zesilovačů (tranzistor, impedanční převodníky)
Ukázka pohybu tiskové hlavy při tisku písmena M
Ukázkové tabulky pro Message Type a Information Element
Umělá inteligence
Univerzální analogový spinací člen
Univerzální funkce
Univerzální tištěný spoj pro laboratorní potřeby
Určování vzdálenosti a rozměrů objektů
Usměrňovací diody

V
VACH celého funkčního bloku
VACH vstupní části funkčního bloku
VACH výstupní části funkčního bloku
Vazba stavu DSS1 a spojovacích procesů ústředny páté generace
Vazební řešení
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost proudů v PN přechodech
Velikost přechodových odporů
Věty (zdroj slov)
Více oktetový prvek
Více úrovňový digitální signál
Vícenásobný přenos hovorů
Vícevstupové AND hradlo
Vícevstupové OR hradlo
Videotelefony
Vlastnost filtru
Vlastnosti řízení HSP
Vlastnosti spojení vstupu a výstupu u HSP
Vlastnosti textové jednotky
Vliv cizího záření na PN přechod
Vliv funkčního bloku na okolí
Vliv indukčností jednotlivých vinutí na U a I
Vliv teploty na změnu Io a U2
Vliv teploty na změnu proudu Io a napětí U2
Vložení jiného řetězce do AsnsiString
Vnitřní struktura expanzního PP
Vnitřní struktura multiple článku MČ
Vnitřní struktura prostorového pole
Vnitřní struktura redukčního PP
Vnitřní struktura základního PP
VoIP konvertor
Volání funkcí s předáním ukazatele
Volná definice (jedno elementová fráze, bez filtru vlastností)
Vrstva WinAPI
Vstupní odpor
Vstupní požadavek
Vstupní prostředek
Výběr podřetězce z řetězce Ansi
Vyhledání indexu počátku shodného řetězce
Vyhledání indexu počátku shodného řetězce
Výhybky a reproduktory
Výkonná část translace (Generování tvaru)
Výkonná fáze translace (Ověření filtru)
Výkonná fáze translace (Součet vlastností)
Výkonové vlastnosti tranzistorů
Výkonové vlastnosti tranzistorů
Vynucení spuštění virového kódu v adresním prostoru
Vyplnění Ansi řetězce jedním znakem
Vysílač 16kHz tarifních impulsů
Výstup a přechod ze stavu
Výstupní fáze translace
Výstupní odpor
Výstupní požadavek
Výstupní prostředek
Využití filtrů pro indikaci úrovně nf signálu
Využití kódu R2
Využití spínacích členů v telekomunikacích
Využití v současných telekomunikacích
Využití výkonových spínacích členů pro řízení motorku
Vývoj A/D převodníku
Vývoj filtrů pro indikaci úrovně nf signálu
Vývoj modulu blikače LED
Vývojové a návrhové řešení
Vývojové diagramy
Vývojové funkční blokové schéma metody CAM
Vyzařování PN přechodů
Vzestupné a sestupné hrany obdélníkových impulsů
Vznik šumů na PN přechodech

Z
Zadání či počáteční myšlenka
Základní architektura přístupových sítí JTS
Základní elektrické vlastnosti dvojbranů
Základní obvodové veličiny funkčního bloku
Základní prostorový prvek
Zápis přímé hodnoty do registru CPU
Zásobník
Zavedení parazitního programu do system.ini
Zavedení parazitního programu do win.ini
Závěr připojení modemem
Zdrojové slovíčko
Zenerova dioda (Součástka)
Zesilovač
Zjištění délky Ansi řetězce
Zkrácení délky řetězce
Znázornění a popis stavu SDL
Zpráva s parametry v SDL
Zpráva/stav a zavedené konvence
Zprávy L3 SIP rozhraní SIP
Zprávy v SDL
Zprávy/signály řídící a stavové
Způsoby komunikace mezi UA