www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

CAM

(Postupná rozkládací metoda)
CAM lze velmi dobře aplikovat při výuce složitějšího zařízení. Základní myšlenkou této metody je postupně rozdělovat celek na více funkčních bloků. Následně i jednotlivé funkční bloky lze dále dělit do několika úrovní. Přirozeně nejnižší úroveň by skončila na hranici pasivních a aktivních elektronických součástek. Předpokladem pro postupné rozebírání zařízení je vytvářet takové úrovně, aby po každé úrovní mohl student dle svých potřeb skončit, a to s ucelenou představou o dané věci.

Dříve, než se pustíme do studia konkrétních jednotek, upřesníme si několik pojmů a uvedeme dva základní směry. Jedním ze skutečně největších problémů studia je nestabilita uváděných pojmů. Zvláště pak, když čerpáme z většího množství literatury. Proto je dobré vytvořit si ve své mysli jakýsi standardní slovník pojmů. Nemáte-li ještě tenhle slovníček upřesněný, můžete ho stabilizovat pomocí AmaPro. Ovšem v podvědomí je třeba si vést skutečný obraz o pojmu, neboli vědět, co znamená, jak se používá, možné problémy... a neplést si ho s tím, co je míněno pod tímto názvem v jiných souvislostech. Jednoduše řečeno: umět se orientovat.
Mezi pojmy patří i problematika dělení celků na menší části, a to až na hranici nejnižší. My si ujednotíme pojmy na následující pořadí. Nejnižší hranici dělení přirozeně tvoří pasivní a aktivní součástky, které jsou reprezentovány tranzistory, diodami, rezistory, kondenzátory a podobně. Z těchto nejnižších prvků (elektrických součástek) jsou tvořeny základní funkční bloky. Hranici základních funkčních bloků tvoří elektronické schéma, ve kterém je ještě přirozená schopnost orientace.
Z těchto základních funkčních bloků se skládají funkční bloky. Hranici funkčního bloku tvoří vizuální množství základních jednotek a jejich složitost zapojení. Funkční bloky jsou opět dále nahrazeny definovanými elektroschematickými značkami. Jednoduchost orientace spočívá v nahrazení určitých částí za předdefinovaný funkční blok. Ten potom specifikují vstupní-výstupní parametry s potlačením vnímání vnitřních procesů.


Obr.1: Blokové schéma rozkládací metody CAM
Skutečné hranice mezi jednotlivými dělítky má být odrazem kapacity našeho myšlení a vnímání. Pro naší formu studia se stávají nejnižšími dělenými částmi základní funkční bloky. Ty si nejdříve popíšeme a pokusíme se s nimi dokonale seznámit. Uvedeme si jejich všechny možné kombinace zapojení, vliv vstupních veličin na změnu výstupní ve formě pravdivostních tabulek nebo pomocí grafického znázornění průběhů.


Funkční blok je elektrický obvod, nebo jeho část, která již o samotě vykonává nějakou činnost. Například se jedná o generátor, stabilizátor a pod. Přirozeně se již nejedná o nejzákladnější zapojení, bez přídavných stabilizačních a zpětných vazeb. V případě generátoru obdélníkového napětí se každému vybaví astabilní klopný obvod. AKO by byl základní funkční blok. Dnes se používají již zcela jiné obvody pro tvorbu obdélníku a jejich konstrukce je mnohem složitější. To je další z důvodů tvorby funkčních bloků. Každý obvod je doplněn mnoha jinými součástkami, které by nám vizuálně znepřehlednily orientaci ve schématu. U funkčního bloku nás zajímají vstupně výstupní parametry a vlastní funkce obvodu. Jedná se tak trochu o černou skříňku, ale tento termín jsme nahradili pojmem funkční blok. I funkční bloky lze dále spojovat do větších elektrických obvodů. Potom mluvíme o tzv. integrovaném funkčním bloku.

Integrovaný funkční blok (IO) je obvod vytvořen z mnoha různých funkčních bloků a je integrován do samostatné elektronické součástky nejčastěji zvané integrovaný obvod. Integrovaný funkční blok je fyzicky umístěný na jednom čipu, proto mluvíme o IO. Víme, že IO je součástka funkční a disponuje vstupně výstupními piny. Každý IO je složen z mnoha funkčních bloků, které jsou vždy zapojeny individuálně, a to dle účelu využití. Kdybychom jako konstruktéři vytvářeli nové zapojení, vytvořili by jsme skupinu funkčních bloků, které by fyzicky zabíralo hodně místa na tištěném spoji. Měli bychom použít právě zmiňovaného integrovaného funkčního bloku, resp. IO. V praxi by to znamenalo nechat si zákaznicky vyrobit nový typ IO.
Cílem metody CAM je uvést do problematiky řídících a jiných logických obvodů. Vzhledem k velkému objemu informací v této oblasti je třeba zvolit efektivní formu studia. Hlavní myšlenka spočívá v tom, že nejsme schopni skutečně profesionálně diskutovat o konkrétních zapojeních různých zařízení. Nemusím připomínat, jaké velké množství součástek obsahují například počítače, fax nebo digitální ústředny. Navíc spoustu integrovaných součástek představuje nespočetné množství aktivních prvků (tranzistory, diody..). Dívat se na problematiku třeba počítačů z pohledu jednotlivých tranzistorů je evidentně nezvládnutelné. Na druhou stranu rozdělit počítač na klávesnici, monitor, základní desku, diskové mechaniky .., je přirozeně nedostačující.
Mluvíme-li o efektivnosti práce s počítačovou technikou, je dobré si uvědomit, některá pozitiva a negativa dnešní doby. V dnešní době moderní elektroniky je veškerá efektivnost v týmové práci. Jako jednotlivec bojující s ekonomikou v elektronice bych se těžko uživil už před 30 lety. Výsledný produkt jednotlivce je pouze částí celkového produktu daného týmu. Představuje to asi tento algoritmus. Jeden specialista pracuje na podproduktu v oblasti tranzistoru, odporů ..,do určité míry složitosti. Po dokončení podproduktu ho označí evidenčním číslem, udá pracovní podmínky a vstupně výstupní hodnoty. Pro ostatní se tento produkt stává černou skříňkou, o které ví pouze, co dělá. Jiní specialisté pracují na bázi skládání těchto podproduktů do větších bloků.
Chceme-li se dnes efektivně zařadit do rozmanitého světa elektroniky, je třeba se teoreticky pořádně "našlápnout". Nic jiného nám v podstatě nezbývá. Jak již jsem naznačoval na začátku, je třeba zvolit správný směr. Metoda CAM není zákoníkem elektroniky, ale nabízí určitou cestu, kterou je možné se realizovat. Nabízí určitý pohled do tajů elektroniky. Měli bychom se naučit systémově přemýšlet a odborněji se orientovat. Proto AmaPro zavedlo projekt EMET, který svým obsahem představuje moderní encyklopedii pojmů elektroniky a elektrotechniky. Slovník obsahuje jak základní pojmy z klasické a staré elektroniky, tak i zcela moderní termíny počítačové a komunikační techniky.
Po pochopení základních funkčních bloků (metoda CAM) se dostáváme do druhé části. Zde budeme tyto jednotky skládat a různě kombinovat. Dostaneme se do stavu, kdy budeme velice překvapeni nad možnostmi využití seskládaných modulů. Uvedeme si i možné řešení běžných procesů v počítači, které se nám mohou nyní zdát abstraktní. Pokusíme se simulovat některé operace s daty. Přiblížíme si strukturu procesorů, algoritmy digitálních ústředen, možnosti přenosu dat a podobně. Pokusíme se dostat do vysoké teorie počítačů pomocí systémového myšlení a v lepším případě se nám může dařit i v navrhování vlastních projektů. Pak náš výsledný projekt se bude zdát pro nezasvěcené složitý a při celkovém rozkreslení do nejnižších jednotek (tranzistorů, diod ..) budou žasnout nad našimi schopnostmi. A když se jim to odborně (na úrovni) vysvětlí a popíše?

CSM

metoda


Než se ovšem dostaneme k vlastním modulovým projektům, je třeba se vypořádat s mnoha problémy, které vytváří dnešní informačně obsáhlý svět moderní elektroniky. Abychom vnímali informace, je třeba být naprosto uvolněný a klidný. Informace nesmí být pro náš mozek zátěží, ba naopak by nám měly přinášet vnitřní uspokojení nad stoupající nadvládu našeho myšlení a vyrovnání se s reálnou složitostí daného problému.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.