www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Zesilovač

Zesilovač jako elektrické zařízení můžeme rozdělit na několik hlavních funkčních částí. Každý tento funkční blok může pracovat samostatně. Zesilovač na obr.1 je rozdělen na funkční bloky.

Obr.1 Blokové funkční schéma zesilovače


Impedanční převodník mikrofonu

Dle typu mikrofonu se mezi vlastní předzesilovač a mikrofon vkládá impedanční převodník. Jeho úkolem je upravit mikrofónní signál na signál proti zemi. Impedanční převodník bývá zpravidla součástí předzesilovače. Definujícím parametrem impedančního převodníku je typ mikrofonu, odpor vedení a kapacita vedení od mikrofonu k předzesilovači (impedanční převodník může být součástí mikrofonu). Nejednoduší převodník používá uhlíkový mikrofon, jedná se o odporovou vazbu. Kondenzátorové a piezoelektrické mikrofony používají speciálního obvodového zapojení, které má za úkol upravit signál s co největší dynamikou na signál proti interní zemi.

Předzesilovač

Úkolem předzesilovače je připravit analogový signál z mikrofonu k dalšímu zpracování. Signál z mikrofonu je výkonově velmi slabí (mimo uhlíkového mikrofonu) a jakékoliv jeho zpracování ho útlumově a frekvenčně znehodnocuje. Proto se nejprve v předzesilovači zesílí. Zesílení spočívá v stabilizaci superponačního napětí a snížení poklesu superponačního napětí signálu při větším odběru proudu. V tomto stupni dochází k nejdůležitějšímu zásahu do dynamiky signálu. Zde lze jednoduše dynamiku jak zvětšit, tak potlačit. Dynamiku signálu lze považovat za rozdílnost extrémních bodů sinus signálu kolem superponačního napětí. Zjednodušeně lze říci, čím větší bude diference mezi extrémnímy body, tím více bude reagovat koncový stupeň, který způsobí impulzivnější kmitání membrány. Definujícím parametrem předzesilovače je výkonové zesílení signálu, frekvenční linearita, dynamika a tvarové zkreslení při zvětšování dynamiky. Frekvenční linearitou je míněna schopnost předzesilovače pracovat se signálem se stejným ziskem v celém

Korekce

Obvody korekce signálu pracují na principu závislosti útlumu na frekvenci. Dříve se používalo tzv. pasivních filtrů, které byly sestaveny z RLC součástek. Regulace se provádí potenciometry, které svou hodnotou reálného odporu měnily dolní a horní hranice frekvenčního pásma. Jejich nevýhodou je vlastní útlum zpacovávaného signálu a menší strmost. Definujícími parametry korekčních obvodů jsou: útlum, frekvenční linearita, tvarové zkreslení a strmost. Frekvenční linearita udává, jak se korekce útlumově chová při různých ořezávacích kmitočtech. Strmost je diference útlumu ořezávacího kmitočtu vztažena na určitý frekvenční odstup (oktávu). Frekvenční linearita nás informuje o stabilitě korekce v pracovním frekvenčním pásmu. Tak jako každý RLC obvod způsobuje tvarové zkreslení, tak i korekce se projevý na tvaru výstupního signálu. U korekce se vyžaduje minimálního tvarového zkreslení. Výhodou zesilovače je, že zpracovává spíše harmonické signály (zvuk), kde se tvarové zkreslení tak neprojevuje. Např. u obdélníku b V současné době se používa aktivních obvodů pro korekce. Za použití operačních zesilovačů a zpětných vazeb jsou obvody složité, nicméně požadavky na aktivní korekci jsou stejné jak jsme si uváděli u pasivních korekcí.

Budič koncového stupně

Před vlastním připojením upraveného signálu do vstupu koncového stupně se signál připojí na budič koncového stupně. Ačkoliv budič koncového stupně může být již součástí koncového zesilovače, jsou jeho parametry a funkce odvozeny od způsobu obvodového zapojení koncového stupně. Hlavní položkou se kterým pracuje budič koncového stupně je superponační napětí vstupního signálu.

Koncový stupeň

Úkolem koncového stupně je vykonově zesílit signál z předchozích obvodů a budit tak cívky reproduktorů. Vstupní signál do koncového stupně má napěťový charakter s velmi malým výkonem. Vstupní signál je připojen na vyšší impedanci vstupních částí koncového zesilovače. Výstupní signál je připojen na cívky reproduktorů. Vzhledem k velmi malým impedancím cívek (4 nebo 8 Ohmů) je výstupní signál proudového charakteru. Také dynamika signálu je již určena diferencí proudových poměrů.
Ačkoliv dnes existuje mnoho možností jak sestavit koncový výkonový stupeň, např. s IO, pracuje se ve dvou základních obvodových zapojení. Normármální a dvojčinné zapojení. Rozdíl spočívá v metodách zesilování jednotlivých polarit harmonického signálu. Dvojčinné zapojení zpracovává každou polaritu zvlášt a na konci obvodu obě polarity sloučí. Normální zapojení koncového stupně se používá u méně výkonových zesilovačů a signál je zpracováván na superponačním napětí, které tvoří i statické parametry v obvodu. Dnes se používá integrovaných výkonových zesilovačů, ale fyzicky se jedná o několik hlavních výkonových tranzistorů s přídavným externím chlazením. Integrovány jsou do čipu i pomocné tranzistory, které vytvářejí stabilizační zpětné vazby nebo teplotní ochrany. Struktura čipu je zvojená pro stereo využití.
Hlavním kritériem koncového stupně je tvarové zkreslení, frekvenční linearita, dynamika a zesílení. Zesílení je určeno z obvodového zapojení nebo z počtu zesilovacích stupňů. U IO je zpravidla určeno výkonové zatížení a nelze tyto IO zapojovat za sebou s cílem matematického zvětšování zesílení. Tak jako každý funkční blok v zesilovači, tak i na koncový stupeň jsou kladeny podmínky minimálního tvarového zkreslení. U maximálních zesilení definovaného koncového stupně se však nevyhneme tvarovému zkreslení. Jedná se o přirozené tvarové zkreslení, které se dá v přílišné hlasitosti opomenout. Nemá-li koncový stupeň ochranou proti přebuzení, dochází při větším napěťovým vstupním signálu k výraznému tvarovému zkreslení. S touto problematikou se setkáváme i u dynamiky koncového stupně. Koncový stupeň (spolu s reproduktory) převádí elektrickou dynamiku na hudební. Dle obvodového zapojení je určena i kvalita reprodukce dynamiky signálu. Ačkoliv je dynamika signálu námi řízena mimo koncový stupeň, je v koncovém stupni o

Vyhýbky a reproduktory

Součástí konstrukce reprodukorů jsou i vyhýbky. Jejich úkolem je rozdělit signál dle frekvenční oblasti k jednotlivým typům reproduktorů. Nejčastěji se používají třípásmové reproduktorové soustavy. V poslední době se dostal k oblibě i superbas. Dle frekvečního pásma jsou reproduktory výškové, střední a basové. Superbasové reproduktory pracují na jednom kmitočtu velmi nízko. Střední a basové reproduktory mají podobnou stavbu memrány a liší se jen několika konstrukčnímy detaily. Vyškové reproduktory jsou schopny kvalitně reprodukovat jen vysoké kmitočty, ostatní reprodukují celé frekvenční pásmo s určitým nelineárním frekvenčním charakterem. Proto se zapojují vyhýbky, které zajistí to, že každý typ reproduktoru bude ve svém frekvenčním pracovním pásmu. Vyhýbka je dle účelu jako frekvenční propust nebo zádrž.

Reproduktor definije několik základních parametrů. Impedance, výkon, frekvenční pásmo a reprodukce dynamiky. Impedance je určena z parametrů cívky, ale používají se 4 nebo 8 ohmové reproduktory. Směr namotání cívek má praktický význam u větších reprodukčních soustav nebo u kvadrofonní reprodukci. Výkon reproduktorů je velmi problematický. Katalogově se udává výkon určen z elektických hodnot, ale ten přirozeně nedefinuje výkon akustický. Akustický výkon se neudává protože je při každé frekvenci jiný. Můžeme se ale setkat v katalogu, kdy je uveden elektrický výkon při definované frekvenci sinus signálu. U akustického výkonu je důležitý parametr intenzity vlnění. Intenzita vlnění je u reproduktoru závislá na obsahové ploše membrány. Konstrukce membrány ovlivňuje i reprodukci dynamiky. U velmi vykonových reprosoustav zvuk dostává správnou dynamiku až při určité hlasitosti. Důvodem je slabí elektrický signál, který nedovede impulzivně hýbat s membránou. Správná reprodukce dynamiky je závislá i na okolním terénu,

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.