Funkční bloky metody CAM

FB Název Metoda ID Zdroj FB Poznámka_______________________
Derivační článek CAM TP1_FB_001 FBD_001 Pasivní RLC
Integrační článek CAM TP1_FB_002 FBD_002 Pasivní RLC
Horní frekv. propus CAM TP1_FB_003 FBD_003 Pasivní RLC
Dolní frekv. propus CAM TP1_FB_004 FBD_004 Pasivní RLC
Pásmová frekv. propus CAM TP1_FB_005 FBD_005 Pasivní RLC
Pásmová frekv. zádrž CAM TP1_FB_006 FBD_006 Pasivní RLC
AKO CAM TP1_FB_007 FBD_007 Generátor obdélníkových pulsů
MKO CAM TP1_FB_008 FBD_008 Generátor jednoho impulsu
BKO CAM TP1_FB_009 FBD_009 Pamě jednoho logick. stavu
Omezovač napětí CSM TP1_FB_010 FBD_010 dynamizátor
Porovnávací člen CSM TP1_FB_011 FBD_011 2 x analog. vstupy, 1x digit. výstup
AD čítač CSM TP1_FB_012 FBD_012 s pilovitým analogově digit. výstupem
Jednosměrná I/O brána CSM TP1_FB_013 FBD_013 Držící HOLD
Analogový spínací člen CSM TP1_FB_014 FBD_014 Analog. vstup, digit. řízení
Digitální spínací člen CSM TP1_FB_015 FBD_015 Digit. vstup, digit. řízení
Univerzální spínací člen CSM TP1_FB_016 FBD_016 univerzální vstup, digit. řízení
Greatzům můstek CSM TP1_FB_017 FBD_017 pro určení jedné polarity
Impedanční převodník mikrofonu CSM TP1_FB_018 FBD_018 Vázaný imped. převod. pro předzesil.
Předzesilovač CSM TP1_FB_019 FBD_019 Impedamční převodník
Korekce CSM TP1_FB_020 FBD_020 úprava nf frekv. pásem
Budič koncového stupně CSM TP1_FB_021 FBD_021 Vázaný imped. převod. v zesil.
Koncový stupeň CSM TP1_FB_022 FBD_022 Výkonový zesilovač
Výhybky reproduktorů CSM TP1_FB_023 FBD_023 Rozdělovač frekvenčních pásem
Invertor CSM TP1_FB_024 FBD_024 Jednoduché IO, hradla
AND CSM TP1_FB_025 FBD_025 Jednoduché IO, hradla
OR CSM TP1_FB_026 FBD_026 Jednoduché IO, hradla
EX-OR CSM TP1_FB_027 FBD_027 Jednoduché IO, hradla
NAND CSM TP1_FB_028 FBD_028 Jednoduché IO, hradla
NOR CSM TP1_FB_029 FBD_029 Jednoduché IO, hradla
NEX-OR CSM TP1_FB_030 FBD_030 Jednoduché IO, hradla
Hradlo na zakázku CSM TP1_FB_031 FBD_031 Jednoduché IO, hradla
Hradlo AND vícevstup. CSM TP1_FB_032 FBD_032 Vícevstupová IO, hradla
Hradlo OR vícevstup. CSM TP1_FB_033 FBD_033 Vícevstupová IO, hradla
Kodér CSM TP1_FB_034 FBD_034 Binární převodník
Dekodér CSM TP1_FB_035 FBD_035 Binární převodník
Čítač CSM TP1_FB_036 FBD_036 Čítač logických hodnot
Multiplexer CSM TP1_FB_037 FBD_037 Redukce vstupních kánálů na jeden
Demultiplexer CSM TP1_FB_038 FBD_038 Expandátor jednoho vstupu na více
P/S CSM TP1_FB_039 FBD_039 Paralelně sériový převodník
S/P CSM TP1_FB_040 FBD_040 Sériově paralelní převodník
ROM CSM TP1_FB_041 FBD_041 Pamě jen pro čtení
RAM CSM TP1_FB_042 FBD_042 Pamě pro čtení a zápis
Článek AM demod. CAM TP1_FB_043 FBD_043 Převod efekt. stříd. napětí na stejnosm.
Emitorový sledovač CAM TP1_FB_042 FBD_044 Imped. převodník bez posuvu fáze
Filtrační článek CAM TP1_FB_045 FBD_045 Pamě pro čtení a zápis
Stabilizační člen CAM TP1_FB_046 FBD_046 Obvod pro konstantní napětí
Stabilizační člen s ZD CAM TP1_FB_047 FBD_047 Jednoduchý stab. se zenerkou
Stabilizační člen s T CAM TP1_FB_048 FBD_048 Princip stabil. s tranzistorem
Proudová ochrana CAM TP1_FB_049 FBD_049 Princip proudové ochrany
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Fatal error: Call to undefined function VratHtmlTextListy() in /data/www/amapro.cz/www.amapro.cz/public/dolni_amapro.php on line 34