www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Poruchy indukčností, cívek a transformátorů

Není-li poruchou na indukčnosti přerušení nebo proražení cívky, je jeho porucha v jeho parametrech, eventuelně je součástí poruchy nesladěného obvodu. K ladění, nastavování je zapotřebí lepšího vybavení a praktických zkušeností s vf technikou, které se tato problematika týká.

Klasická cívka se může v obvodu chovat při napěťové technice:

Poznámka: nejsme si jisti o průběhu měřeného napětí, použijme nejprve maximálního střídavého)

a/ je na ní napětí (stejnosměrné, eventuálně efektivní na stejnosm. superponačním napětí) velikost by mělo být úměrné velikosti odporu cívky.

jednoduše lze říct:
-čím nám připadá cívka jako drát (má málo závitů), tím je měřené napětí menší (může být i 0,01V)
-s rostoucími závity (roste odpor) se zvyšuje měřené napětí
-čím tenčí drát tím větší odpor při stejném počtu závitů, opět větší odpor=větší měřené napětí

Je-li napětí nepřiměřeně velké na parametry cívky, může být přerušená (přepálená). Tuhle situaci uvažujeme pouze u proudově zatěžovaných cívek, eventuelně u použitých velmi tenkých vodičů. Situaci si ověříme proměřením klasickým ohmmetrem. Musíme vyloučit vliv cizího odporu třeba vypájením jednoho vývodu z desky.

b/ je na cívce nepřiměřeně malé napětí, nulové

Poznámka: Pozor při měření, aby cívka nebyla ovlivněna oddělovací kondenzátory od aktivních částí
- cívka může být seklá (mezizávitový zkrat)
Velice nepříjemná situace v případě, neznáme-li skutečné parametry cívky.
Základní parametry, které by měly být uvedeny:
* počet závitů
* odpor vinutí
* materiál vodiče a izolace (nejčastěji CuS, smaltovaná měď)

Ověření indukčnosti provést odporovou technikou (klasicky ohmmetrem) s vyloučením jiných vlivů a porovnat s štítkovou (jmenovitou) hodnotou, eventuelně metoda porovnaní s jinou stejnou indukčností (CCT). Při evidentně proražené cívce by měl být odpor menší. Informačně se měří i odpor proti kostře, je-li součástí.
V oblasti vf techniky(desítky závitů) počet závitů není tak vysoký, takže není potřeba využívat tenké ani silné vodiče. Klasické 0,8 mm Cu nehrozí žádný stav přerušení nebo proražení. S klesající frekvencí rostou závity. S rostoucími závity roste objem cívek. Aby nebyly cívky příliš velké, zmenšujeme průměr vodiče. Tím se nám zvětšuje i pravděpodobnost přerušení cívek. Nejčastěji se s tím můžeme setkat u transformátorů pro převod 220V/50Hz. Nepřiměřený odběr proudu sekundárního vinutí je hlavní příčinou jeho přerušení. Transformátor stačí proměřit ohmetrem jednotlivě, pro všechna vinutí. Dále se měří mezizávitový zkrat primáru a sekundáru. Tak jako u kondenzátoru, tak i u transformátoru se může zkrat projevit při určitém napětí. Proto je jistější ověřovat činnost transformátoru napěťovou technikou, nebo-li v činnosti. Je-li na primáru napětí (protéká klidový proud), ale na sekundáru neměříme žádné napětí, jedná se patrně o přerušené sekundární vinutí. Protéká- Identifikujeme-li poruchu na cívce či transformátoru, je jeho odstranění výměnou, máme-li jinou indukčnost stejných parametrů (pozor na dodržení eventuelní orientace vinutí). Každý, kdo měl co do činění s přemotávání třeba transformátoru, což je druhá možnost, si umí představit extrémní případy a problémy s tím spojené.
Měníme-li vinutí cívky, je nutné si prvně změřit všechny možné parametry vinutí.Parametry jsou individuální dle typu kostry. Prakticky existuje několik metod. A to:
a/ zachování stejné indukčnosti (průběžné měření)
b/ stejný počet závitů ( kolik se odmotá, tolik se přimotá)
c/ stejné prostorové rozměry (výška, šířka a pod.)

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.