www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Poruchy kondenzátorů v obvodech

Kondenzátor je součástka problematičtější. Může svým obvodovým chováním držet několik stavů.

a/ nabitý
b/ vybitý
c/ nabíjí se (roste na něm napětí)
d/ vybíjí se (klesá na něm napětí)

Stavy c/ a d/ jsou časově závislé, tudíž voltmetrem (zvlášť pak digitálními) neměřitelné. V tomhle případě je napěťová technika zcela neúčinná. Je třeba použít osciloskop, nejlépe s pamětí. Je-li obvod dočasně (ručně vytvořit stav a/ nebo b/) blokován dá se zjistit napětí na vlastním kondenzátoru. To je lepší porovnat s jiným evidentně funkčním modulem (metoda CCT). Překračuje-li hodnota napětí jeho maximální jmenovité, je něco v obvodu špatného, ale kondenzátor to zpravidla není. Nejde-li zastavit proces střídání nabíjení/vybíjení zastavit, můžeme informativně změřit efektivní hodnotu a využít ji k porovnání (CCT).
Vlastní poruchu kondenzátoru způsobuje připojené nepřiměřeně vysoké napětí. Nastane-li tento stav, tak je nebezpečí průrazu v kondenzátoru. Proražený kondenzátor způsobuje pokles napětí na úkor jím procházejícím proudem. Proražený kondenzátor v sobě obsahuje mechanickou vadu, která dle svého rozsahu způsobuje nepříjemný jev. Nepříjemnost tohoto jevu spočívá v nepravidelnosti jeho poruchových stavů. Dokonce se může kondenzátor správně funkčně chovat a k průrazu dochází až při určitém napětí. Obsahuje-li modul desítky kondenzátorů, je třeba postupovat systematičtěji.
U kapacit nižších (řádově nF,pF) není problém vyrobit kondenzátor s vysokým jmenovitým napětím (i kV) v malém provedení. Zde normálně jakoukoli jinou chybou v obvodu k průrazu nedochází. Jedině je-li kondenzátor ve vstupních částí, pak ho může prorazit třeba naindukované vysoké napětí (blesk). Problém je tedy u kondenzátorů s vyššími kapacitami (mikroF a miliF). Ty navíc obsahují elektrolyt a s rostoucím jmenovitým napětím rostou rozměry. U těchto kondenzátorů je třeba dodržovat předepsanou polaritu. Při přepólování se kondenzátor funkčně chová stejně, ale rozkládá se elektrolyt a snižuje jeho životnost.

K měření poruch:

a/ na kondenzátoru je trvale konstantní napětí
- kondenzátor je patrně v stavu nabitém
- u elektrolytů po delší době napětí klesá vlivem vybíjení přes Vmetr (rychlost dle vnitřního oporu)
- kondenzátor je patrně v pořádku

b/ na kondenzátoru roste nebo klesá napětí
- kondenzátor se nabíjí nebo vybíjí
- nedojde-li k neočekávaným změnám hodnoty (k průrazu) je kondenzátor v pořádku

c/ na kondenzátoru je malé, nulové napětí
- jeli neustálé a nedaří se jej imitačně nabít, aby dle své kapacity a paralelních součástek držel napětí, tak je s největší pravděpodobností proražen
- vypájet aspoň jednu nožičku a klasicky změřit multimetrem (nejlépe i jeho kapacitu)


Jednoduchý obvod pro zjištění funkce kondenzátoru

Není-li k dispozici speciální multimetr pro měření kondenzátorů, dá se za pomocí měřícího obvodu obr.2 ověřit funkčnost kondenzátoru. Vzhledem k častější poruchovosti kondenzátorů s vyšší kapacitou (řádově mikroF a miliF), dá se i opticky sledovat proces nabíjení a vybíjení kondenzátoru.
Nabíjecí proud prochází sériově připojenou led diodou, takže jeho velikost je přímo úměrná svitu Ds. Bude- li kondenzátor vybitý, tak při stisku tlačítka T1 začne protékat onen nabíjecí proud. V okamžiku stisku T1 bude mít Inab maximální hodnotu, a ta bude exponenciálně klesat až téměř k nule. Kondenzátor je ve stavu nabitém. Proud procházející kondenzátorem je minimální (nA, ideální by bylo 0,00A). Dle velikosti tohoto nežádoucího proudu se určuje i kvalita kondenzátoru. Vlastní proces správného nabíjení poznáme podle prudkého bliknutí Ds a postupného zhasínání. Je-li kondenzátor nabitý, nesvítí nad led Ds. U kondenzátorů s kapacitou vyšší než 100 mikroF je proces celkového nabíjení delší, takže mírný svit led Ds je zanedbatelný. Jinak by to totiž mohlo znamenat proražený kondenzátor. Nabitý kondenzátor má mezi svorky A a B maximální napětí na které se mohl nabít. Jsou-li spínače ve rozpojeném stavu, měl by si kondenzátor držet své plné napětí. Protože žádný kondenzátor není ideální, dochází k pozvolnému vyb Poznámka: LEDdiody registrují napětí větší jak 1,5V. Sériové odpory připojené k LEDdiodám jsou ochranné, jejich hodnota ovlivňuje časové průběhy nabíjení a vybíjení. Tlačítko T3 je rychlé vybíjení kondenzátorů. Různé kombinace stisku tlačítek ovlivňuje svit LEDdiod. Pro lepší analýzu exponenciálních průběhů je třeba využít osciloskop s pamětí.

Obr.2: Jednoduchý obvod pro kontrolu činnosti kondenzátoru

U kondenzátorů s proměnnou kapacitou se může stát, že vlivem mechanického používání dojde k proražení (seknutí) ochranné izolace. Zvlášť pak u vzduchových kondenzátorů, kdy se dotýkají lamely a prodírají ochranný lak. Ty je třeba opatrně naformovat do předchozích tvarů a zalít ochranným, izolačním lakem.

Špatný kondenzátor zpravidla způsobuje celkovou nefunkčnost modulu. Kondenzátory nemění ani tak svoji hodnotu kapacity, jak svoji kvalitu. Kvalitou kondenzátorů je míněna otázka vnitřního odporu a ztrátového činitele.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.