www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Poruchy rezistorů v obvodech

Připojíme-li voltmetr na nožičky rezistoru (odporu), tak by měl voltmetr vykazovat úbytek napětí. Ten by měl být tím větší, čím větší je jmenovitá hodnota rezistoru. Je nutno uvážit i možný vliv jiných paralelně připojených součástek. Prakticky lze říci o odporu (není-li proudově namáhán), že je jeden z málo pravděpodobných příčin poruch v oblasti miniaturních odporů (do 0,25W). Dojde-li k poruše na rezistoru, může se zachovat:

a/ přepálí se
- voltmetr ukazuje větší (maximální) úbytek napětí
- často vizuálně vypadá začernalý
- vypájet aspoň jednu nožičku a klasicky změřit odpor a porovnat s jmenovitou hodnotou

b/ změní svou hodnotu
vlivem silného tepelného namáhání může rezistor změnit svůj odpor. Není to častý jev, ale v případě zahřívání miniaturních odporu, je nutné nato brát ohled a překontrolovat proudový okruh procházející odporem.
Poznámka: nepřiměřenou změnu svého odporu častěji vykazují teplotně závislé součástky (žárovky ...)
- měření většinou neuvede nic konkrétního
- rezistor se na své výkonové a obvodové vlastnosti chová podezřele (zahřívá se)
Poznámka: vzhledem k tomu, že rezistor (i když je dobrý) se může zahřívat z úplně jiných příčin, je tahle teorie dost ošemetná

c/ prorazí se
prakticky se nemůže ani stát, neboť jeho procházející proud ho přepálí
- voltmetr ukazuje nulový úbytek napětí
Poznámka: je-li nulový úbytek na rezistoru, hledejme chybu u jiných (spíše aktivních) paralelně připojených součástek

U proměnných rezistorů (potenciometrů, trimrů) proměřme plynulost (dle průběhu) změny napětí. Často u drátových (starších) potenciometrů je špatný, zaoxidovaný jezdec po drátovém poli. To způsobuje třeba změnu zesílení u zesilovačů vlivem mechanických otřesů. Stačí nastříknout kontexem a několikrát prudce pootočit s jezdcem. Způsobuje-li uhlíkový potenciometr chrčení, má zanesenou jezdící plošku vyježděnými uhlíkovými zrníčky. Opět stačí vyčistit kontxem a za sucha prudce profouknout. Nepomůže-li, je třeba potenciometr nahradit novým.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.