www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Poruchy tranzistorů v obvodech

Pro měření tranzistoru napěťovou technikou je třeba si uvědomit jeho funkci. To znamená jak je zapojený (SE,SC,SB). Nejčastěji se zapojuje s SE, ale například u stabilizátorů se často používá jeden z tranzistorů s SB. Pro tranzistor zapojený se společným emitorem (NPN) si řekneme několik pomocných informací při zjišťování jeho činnosti. Použití napěťové techniky nepotřebuje vyjmutí tranzistoru z desky tištěného spoje. Což je při větším množství výhodné. Považuji za velmi důležité si nejprve ujasnit problematiku vývodů (báze, kolektor, emitor). Teoreticky se dají vývody vydedukovat z cest tištěného spoje a okolních součástek.
Informačně: Emitor tranzistoru je zpravidla připojen přes menší (100-ky ohm nebo žádný) rezistor na nižší potenciál (zem). K bázi je připojen větší (1-10k ohm) rezistor nebo dělič, sestavený z miniaturních rezistorů. Může se zde objevit i vazební kondenzátor z předchozího obvodu. Kolektor je většinou připojený přes rezistor (dle Re a Rb asi 1-10k ohm) na kladnější potenciál (+Ucc). Nejsme-li si jisti informujme se v patřičném katalogu součástek. Má-li tranzistor kovové pouzdro, informujme se o jeho spojení s některým vývodem (většinou kolektor). Zlepší to dostupnost měřících svorek. I když se nejčastěji používají NPN tranzistory, informačně se ubezpečme o typu vodivosti tranzistoru.

Kontrola B-E přechodu:

a/ napětí Ube je kladné (Ube=0,5-1V)
-přechod je patrně v pořádku; Ube=1V můžeme čekat u proudově zatěžovanějších (Dárlikton)
-tranzistor je v pracovním režimu; Uce by mělo být malé

b/ napětí Ube je malé (nulové), tranzistor se nezahřívá
-tranzistor je patrně v pořádku, má-li být zavřený
-tranzistor je v pracovním režimu (zavřený); Uce by mělo být velké
-pozor, je-li napětí nulové a nedaří se jej simulativně změnit, přechod může být proražen

c/ napětí Ube je závěrné
-není-li to obvodově možné (symetrické napájení, dvojí napájení), nemělo by nastat
-ve vstupní části nedošlo k přepólování?
-tranzistor je v pracovním režimu; tranzistor je maximálně zavřený; Uce=velké (skoro=Ucc)

d/ napětí Ube je kladné větší (nad 1V), tranzistor se hodně zahřívá
-tranzistor je patrně vystaven nepříznivým obvodovým podmínkám
-tranzistor je zahříván:
1. bázovým proudem
-proměřit napětí URb, mělo by být velké
-proměřit napětí URe, mělo by být menší (do1V; dle zapojení)
Je-li chyba v bázovém okruhu potvrdí trvalé zahřívání po odpojení kolektoru
2. kolektorovým proudem
-proměřit odpor rezistorů Rc a Re a porovnat z jmenovitými
-překontrolovat ( zkusit odpojit zátěž) obvody brané z kolektoru nebo emitoru
-neovlivňují-li výše uvedené věci zahřívání tranzistor je částečně poškozen
-po čase dojde k průrazu tranzistoru; Ic je velké, ale tranzistor se už nezahřívá

Kontrola CE okruhu (nejedná se jen o jeden přechod)

a/ Uce je kladné velké (max do Ucc)
-tranzistor je patrně v pracovním režimu (zavřen)
-Ube by mělo být v oblasti do spínacího (asi pod 0,3V)

b/ Uce je kladné střední (vůči Ucc)
-tranzistor je v pracovním režimu, je nastaven do některé ze tříd (A, A-B) pro lineární zesílení
-Ube by mělo být v oblasti "kolena bázové křivky", okolo 0,6V
-tranzistor by se neměl zahřívat
-patrně budou připojené vazební kondenzátory k bázi a kolektoru

c/ Uce je malé (nulové)
-tranzistor je patrně v pracovním režimu (otevřen)
-Ube by mělo být v oblasti nad spínacím (prahovém) napětí (0,6-1V)

d/ Uce je nulové; Ube pod 0,3V
-tranzistor není bázově buzen, ale je chová se jako otevřený
-zřejmě došlo k průrazu, stav nelze simulativně změnit (zkrat báze a emitoru šroubovákem)

e/ Uce je velké kladné; Ube nad 0,6V
-tranzistor je bázově buzen, ale Uce nereaguje
-málo časté, překontrolovat okolní součástky připojené na kolektor
-tranzistor patrně v pořádku
-neuzavřený kolektorový proud, změřit Re

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.