www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Finální modifikace paměťových bloků

Po úspěšných časových a funkčních testech našeho software na cizím (nebo našem) hardwaru se provádí konečné řešení zpřístupnění strojových dat pro procesor. Strojový program bude nutné zpřístupnit do adresního prostoru procesoru. Nejčastější způsob je znám například u PC, kde jsou data programu zavedena při jeho požadavku do operační paměti. Správce programů v PC přidělí datové bloky v operační paměti. Definuje tím pevnou vyšší část adresy. Nižší část adresy bude čítána dle instrukcí zaváděného programu.

Obr.5: Rozdělení části adresy paměťové buňky

Příklad:
Naše programová rutina bude mít svou adresaci od $0000 do $0ffe, respektive$x000 do $xffe. Správce programů na širší operační paměti může program zavést například od $0400:0000 do $0400:0ffe. Čistě teoreticky se program dá zavést do adresního prostoru od $xxxx:x000 do xxxx:xfff. Jedná se o tzv. relativní adresování a strojové rutina musí akceptovat to, že nebude znát plnou absolutní adresu skoku, ale jen adresu skoku ve svém datovém bloku. Ta je odvozena od vyšší pevné části adresy, kterou určil správce programů a od dopočtu velikosti počtu skoků (v bajtech) od daného místa. Správce programů by žádosti o zavedení programových rutin do operační paměti mohl organizovat dle obr.6

Obr.6: Zavádění programových rutin do různých části operační paměti

Druhý používaný způsob zpřístupnění strojové rutiny procesoru je v metodou umístění v ROM typu paměti do prostoru adresace procesoru. Výsledná strojová rutina se přenese do paměti např. EPROM, která bude umístěna v hardware. Připojením k adresové operační sběrnice se určí paměťová oblast, např. $fa00 až $faff. Pokud bude procesor adresovat tuto část paměti, bude mít přístup k datům pro spuštění naší strojové rutiny. Je nutné si uvědomit, že procesor nebude moci zapisovat do této části paměti. Proto program musí akceptovat neměnné své programové tělo. Potřebné dočasné informace si bude muset uložit v jiné části adresního operačního prostoru s typem paměti RAM. Ostatní programové rutiny musí striktně dodržovat strategii využití paměti (obr.7). S výhodou lze použít technologii EEPROM, kterou lze později přehrát novější verzí. Lze tak například korigovat chyby, které se objevily až na trhu a pod.

Obr.7: Blokové schéma operační paměti s pevnou adresou programové rutiny v EEPROM

Poznámka:
V některých případech lze použít i tzv. stínovanou ROM. Jde o to, že obsah EPROM se přesune do adresního prostoru procesoru typu RAM. Pak lze modifikovat místo pro proměnné i do těla strojových rutin. Přístup do RAM (SRAM) je rychlejší.

Po zavedení programových dat pro procesor se musí náš program aktivovat. Existují opět dvě základní metody.

První metoda spočívá v přímém spuštění programu pomocí instrukce JMP$. To způsobí okamžité provádění našeho programu. Procesor začne provádět instrukce uložené od adresy JMP$. Často se používá u jednodušších zařízení (obr.8), že po připojení napájení se provede fyzicky RESET (INIT) nebo počáteční rutina bude vždy nastavena na tvrdou adresu (třeba i $0000). Potom programová rutina musí akceptovat kritické situace v napájení a pod.

Obr. 8: Aktivace procesoru log1 na RESET při připojení napájení

Druhá metoda je známější u náročnějších aplikací. Do systémového aplikačního (programového) jádra je zaveden primární rezident, který testuje požadavky systému, uživatelů či periférií na programové procesy. Zjistí-li požadavek na činnost naší aplikace, přidělí rezident jádra systému časový prostor. Procesor bude provádět více programových rutin než jen tu naší. Naši rutinu bude provádět v přidělených časových úsecích (jakoby sekaně), které bude řídit rezidentní jádro systému dle nastavení (obr.9).

Obr.9: Proces sekvenčního provádění aplikací řízené OS

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.