www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Ukázka metody CAM

(funkční bloky mobilního telefonu)

Obr.1: Blokové funkční schéma mobilního telefonu

Na obr.1 je funkční blokové schéma mobilního přijímače rozebrané metodou CAM (postupná rozkládací metoda). Vstupní část mobilního přijímače je tvořená plošnou anténou vytvořenou na tištěném spoji. Konstrukce plošné antény je přesně definovaná a sladěná na následující VF obvody. Její tvar a parametry nelze měnit. Taktéž přídavná externí prutová anténa musí být přesně určená. Při pokusech náhodně měnit délku prutu se nemusí výkon vstupního signálu zvýšit, ba naopak snížit. Při požadavku CPU dochází k přepínání parametrů plošné antény pro jednotlivá používaná pásma 0,8 a 1,6GMz.

Je nutné si uvědomit, že vstupní signál může být značně ovlivněn natočením mobilního telefonu a jeho úroveň se bude měnit. Dalším velkým problémem jsou příjmy i odražených signálů, které jsou časově opožděny od hlavního. Tuto problematiku řeší další funkční blok, který se stará o výběr vhodného vstupního signálu pro další zpravování. Ten je částečně řízen z následných funkčních bloků. Například akceptuje nízkou hodnotu vstupního signálu a řídí tak zesílení VF zesilovače. Funkčně velmi podstatným zařízením pro mobilní komunikaci GSM je blok VF/TF. Jedná se o blok fyzické transformace signálů. Jeho vnitřní zapojení jsou velmi složitá a jsou funkčně řízená z CPU. Úkolem VF/TF je zpracovat linkový modulovaný VF kanál. Musí z něj dekódovat signál SYNCHO, který je kódován do linkového modulovaného toku. SYNCHRO se bude starat o bitový pořádek dat přijatých a následně demodulovaných na linkový bitový sled pro digitální zpracování. Obsah dat, které jsou obsaženy v linkovém modulovaném signálu je širší než pouze přenos hlasových dat. Demodulovaný linkový tok dat, jak jsme si již řekli, je přiveden na D/D. Ten jednak převede binární logické hodnoty signálu na logiku použitou v dalších obvodech. Jeho S/P se také postará o seskládání sekvenčních dat na 8 bitové slovo. Přidá obvody pro signalizaci začátku a konci bitových slov a především signální obvody pro udržení pořádku dat v přijatém delším sekvenčním záznamu binárních hodnot (datového paklu). Dle předem definovaného přenosového protokolu bude procesor vědět, že např. prvních 16 bitů bude hlavička, dalších 512 bitů hovorová data nebo data SMS, posledních 8 bitů kontrolních a ukončovacích. Akceptování příslušné struktury dat je pro CPU velmi důležité. Jinak by nevěděl co má s přijatými daty dělat.

SDB je sběrnice, která je přivedená do všech hlavních funkčních bloků jako je displej, paměť a pod. Ačkoliv parametry a způsob řízení sběrnice nemusí být stejná jak jsme zvyklí z PC, je jeho logická podstata adresace stejná jako v PC. Pokud bude šíře této sběrnice $000 až $fff, budou jednotlivé komponenty používat část z uvedené adresace. Bude-li vstupní brána pro A/D (NF a repro) na adrese $001, bude procesor směrovat dekoprimovaná data hovoru na tuto adresu pomocí některého svého registru. Proces adresace $001 a přesunu dat bude probíhat nepřetržitě po celou dobu hovoru. Procesor bude ale provádět i jiné práce se sběrnicí. Reálný nutný čas pro reprodukci digitálních dat (i dekomprimaci) a rychlost procesoru mu to bezproblémově umožní.

SDB je také přivedená na MEM (paměť). Pokud procesor uzná za vhodné, může se obrátit na MEM a uložit si data. MEM může být např. jen RAM typu, ale může být i EEPROM. Dle adresace se procesor odkáže na příslušnou část MEM. Bude-li od adresy $0a0 do $0ff ležet paměť ROM, může si z ní procesor jen číst potřebná dat. V jiné části adresace si může procesor své data uložit. Může se například jednat o času, době a tarifu trvání hovoru.

Pro nás nyní budou podstatná data SMS. SMS je krátká textová zpráva, která může obsahovat cca 128 znaků. Znak je složenina kombinací 8 bitového slova, kterou procesor na displeji bude generovat jako znak. Dle uznávaného standardu je například $40, binárně „01000000" informací pro CPU, že má generovat znak velkého A. Obrátí se například na ROM, která mu poskytne maticový formát dat, který bude generovat na příslušný typ displeje (nejčastěji maticový). Důležité je, že procesor si přišlou SMS uloží do své MEM paměti, aby ji mohl později editovat. SMS v MEM bude uložena v některé části její adresace. Na CPU záleží jakou strategii zvolí pro ukládání dat. Např. od adresy $080. Nejprve uloží hlavičku SMS (datum, číslo a pod.) a od $090 uloží vlastní obsah přijaté zprávy. Pokud dostaneme SMS „AHOJ" bude výpis paměti asi takový.

$080_ 01010100 // start data hlavičky
$081_ 01010101 // data hlavičky
$08f_ 01111010 // end data hlavičky
$090_ 01000000 // znak „A"
$091_ 01000010 // znak „H"
$092_ 01000111 // znak „O"
$093_ 01000011 // znak „J"
$094_ 10101011 // end data SMS

Jak je patrné, pokud je přístup do paměti, dá se její obsah číst. Přístup do paměti nám poskytuje SDB, která je řízená CPU. Pokud SDB přebere jiné zařízení a použije správnou strukturu adresace, má přístup k datům. V našem případě i k obsahu SMS.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.