www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro
ADD regA
DEC regB
Tyto instrukce se používají při instrukčních metodách přičítání a odčítání hodnot obsahů v registrech. Není-li uveden parametr, předpokládá se 1. Tato instrukční metoda má přímí odraz ve ST (stavovém registru). Je nutné akceptovat bitovou velikost registru a vlastnosti přetékání.

ADD regA($a4) přičte $a4 k aktuálnímu obsahu registru A. Bude-li registr A osmibitový a výsledná hodnota větší než 256, bude celkový obsah snížen o 256. A flagI (přetečení) nastaven na log1. Hodnota v registru může být jen 0 až 255.

DEC regB odečte od aktuálního obsahu registru B jedna. Bude-li výsledná hodnota menší než nula, bude provedený přepočet do pásma 0 až 255. Opět bude nastaven flagI na log1.

Poznámka: Při akceptování výsledku operace ADD a DEC je nutné předem akceptovat aktuální hodnotu stavového registru ST na flagu I (přetečení). Občas je vhodné si tento flag předem nastavit na log0. Vyhnete se tomu, že flag I byl již nastaven na log1 z předchozí operace.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.