www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro BEQ# a BNE#

(provede odskok na parametrem určenou adresu v rozmezí +/- 128 kroků)

JMP$ a JSR $ instrukce ovšem nedovolují odskok dle našich požadavků. Procesor umožňuje větvení dle výsledků předchozích operací. Naznačoval jsem již, že nám k tomu pomáhají jednotlivé bity ve ST registry (flagy). Narazí-li procesor na takový příkaz, zjistí si který flag se k němu vztahuje a překontroluje ho. Zpravidla existují dva inverzně orientované odskoky. Protože flag může nabývat hodnoty log 1 nebo 0, je odskok závislí na stavu logické úrovně flagu. Jeden odskok se provede jen v případě log 1, jinak běh programu pokračuje dál. Při použití inverzní instrukce, by při log 1 běh pokračoval dál a při log 0 by se provedl odskok. Důležité je ovšem, jak velký odskok nám procesor dovolí. U osmibitových počítačů je odskok definovaný pouze jedním bajtem. To umožňuje odskokový rozsah 256 jednobajtových kroků. Potřeba je ale skákat jak dopředu, tak i do zadu. O směru odskoku rozhoduje nejvyšší bit. Rozsah odskoku se specifikuje na +/- 128 jednobajtových kroků od místa skokové instrukce. Tato forma, jak je patrné, n Například:

BEQ #0f

je-li zero flag=1 skočí od současné adresy na adresu současnou + krok #0f

je-li zero flag=0 běh programu pokračuje další následující instrukcí

BNE #0f

je-li zero flag=1 běh programu pokračuje další následující instrukcí

je-li zero flag=0 skočí od současné adresy na adresu současnou + krok #0f

Inteligentní assemblery umožňují to, že velikost odskoku vypočítají a dosadí. Zjednodušuje to práci programátora. Ten si musí jenom uvědomit, aby nechtěl skákat mimo dosah. Programátor zadá adresu, na kterou chce skočit a editor vypočítá a dosatí položku krok. Občas se stane, že při nepřipraveném programování se dostaneme do situace, kdy ještě cílovou skokovou adresu neznáme. Je třeba si situaci poznačit, abychom po dosažení adresy nezapoměli zadat tuto adresu k odskokové instrukci.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.