www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro LDX a STX ; LDY a STY ; LDB a STB ....

(LD jako LoaD a ST jako STore)

Operace uložení (LD registr) a načtení (ST registr) lze aplikovat i na ostatní registry procesoru. Opět dle možností procesor provádí různé vzájemné operace mezi jednotlivými registry. Je třeba si uvědomit velikost jednotlivých registrů. Zpravidla tyto vedlejší registry nemají všechny matematicko-logické operace mezi sebou jako akumulátor. Registry B,C.. se používají jako pomocné a registry X,Y jako indexové. Akumulátor je registr hlavní. V programování si můžeme určit vlastní strategii použití registrů, ale měli bychom se vyhýbat přesunům. Přesun je stav, kdy potřebujeme provést matem.-log. operaci mezi registry u kterých to nelze. Musíme operaci provést přechodem na jiný registr (nejčastěji akumulátor), což stojí čas a komplikuje to orientaci. Analogicky lze přijít na operace procesoru s vedlejšími registry.

Např.

LDY $a001 načtení obsahu adresy$a001 do Y registru

LDX $B načtení do X obsahu adresy vytvořené z obsahu 16 bitového registru B

LDB $a001 načtení adresy $a001 a $a002 do registru B, který je 2 bajtový B registr si vezme horní část z uvedené adresy a dolní část si vypočítá

(adres. + 1 bajt), což je následující adresa

Například u některých procesorů nelze provést operace:

LDX $a000,Y by bylo určení adresy z registru Y

LDY $a000,X opak předchozího

A z technických důvodů nelze kombinovat například tyto varianty:

LDX $a000,X

LDY $a000,Y

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.