www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Vývoj filtrů pro indikaci úrovně nf signálu

METODA

CSM

CSM (Continuit Syntez Metod) je metoda postupného skládání funkčních bloků do většího funkčního celku. Této metody se využívá jak při návrhu elektrického zařízení, tak i při návrhu obvodového řešení integrovaných obvodů. Základem této metody jsou pohyblivé funkční bloky, které jsou dle požadavků na výslednou funkci pospojovány. Pro konstruktéra je nezbytně nutná znalost základních parametrů těchto funkčních bloků (byly popsány a AR 2/97´). CSM je postupné spojování funkčních bloků, kde nejdůležitějšími vodiči jsou právě ty spojovací, a jsou zpravidla označeny číselným kódem, kterým se prezentují v časových diagramech. Tyto vodiče jsou monitorovány osciloskopem nebo měřícími přístroji.POŽADAVKY

CSM

Definovat hodnotu svítivosti LED s velikostí úrovně vstupního signálu na různých frekvencích.


FUNKCE

FB_CSM

Dle efektivní hodnoty vstupního superponovaného signálu budit výstupní proud zatížený svítivou diodou. Rozdělit jednotlivé frekvence filtry a každou frekvenci indikovat samostatně.

FB Název Metoda ID Zdroj FB Poznámka_______________________
Pásmová frekv. propusť CAM TP1_FB_005 Pasivní RLC
NF zesilovač CAM TP1_FB_005 ??? Aktivní prvek
Článek AM demod. CAM TP1_FB_043 Převod efekt. stříd. napětí na stejnosm.
Rezistor CAM R Pasivní rezistenční součástka
LED dioda CAM LED Aktivní emisní součástkaPROCESY

CSM

Popis posloupnosti funkčních dějů

* Vyfiltrovat jednotlivé frekvence

* Zesílit napěťovou úroveň signálů v jednotlivých frekvencích

* Převést efektivní superponovanou hodnotu signálu na napětí proti zemi

* Přivést detekované napětí na budící proud LED diodyBLOKOVÉ

SCHÉMA

CSM


CSM

FÁZE

Obecná

Na obr.1 je funkční blokové schéma obvodu, který reaguje svitem LED diody na velikost vybuzení vstupního nf signálu. Z obrázku je patrné, že nf signál vstupuje do několika funkčních bloků, které tvoří jednotný funkční celek. Rozdílnost těchto funkčních celků spočívá v hodnotách prvního funkčního bloku, který pracuje jako pásmová propust, nebo-li filtr. Za filtrem je zapojený universální nf zesilovač, který má za úkol napěťově zesílit signál. Takto upravený signál vstupuje do členu amplitudové demodulace, kde je hodnota amplitudy nf signálu převedena na stejnosměrné napětí. Hodnota vzniklého stejnosměrného napětí je zdrojem pro LED diodu, která uzavírá svůj budící proud přes omezovací odpor na zem.

CSM

POPIS

Funkce

Díky různým propouštěcím hodnotám filtrů se do jednotlivých zesilovačů dostávají signály pouze jedné frekvence, ostatní jsou filtrem potlačeny. Při nejjednodušším použití (pasivní filtry) bude filtrovaný signál částečně utlumen. Pomocí zesilovače (jednostupňový nf zesilovač s tranzistorem) se zisková hodnota nastaví pro optimální vstup do článku amplitudové demodulace. V tomto případě nemusíme zvlášť akceptovat tvarové zkreslení zesilovače. Článek amplitudové demodulace bude vytvářet proudový okruh pro LED diodu, která bude svou hodnotou svítivosti signalizovat úroveň signálu v daném frekvenčním pásmu.

CSM

POPIS

Kvalita

Dle strmostí filtrů lze sestavit větší počet uváděných funkčních celků (filtr-zesilovač-článek apml. demod.) Připojený nf signál bude jednotlivými filtry rozložen a v řadách signalizačních LED diod budou indikovány úrovně v jednotlivých frekvenčních pásmech. Stejného funkčního zapojení se používá např. u hifi věží, které mají displej nebo řadu LED diod. Signál z jednotlivých stereo kanálů je paralelně odebírán ještě před budičem koncového stupně zesilovače. Celková vnitřní impedance vstupních filtrů nesmí omezovat úroveň vstupního signálu do koncového stupně.

ZÁVĚREM

CSM

Metoda CSM se dá velmi dobře aplikovat i na jiná konstrukční řešení. Ačkoliv se jedná o počáteční teoretické úvahy, začíná zde základní principiální řešení, které je v praktickém konstrukčním řešení laděno k nejefektivnějšímu výsledku.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.