www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Vývoj modulu blikače LED

METODA

CSM

CSM (Continuit Syntez Metod) je metoda postupného skládání funkčních bloků do většího funkčního celku. Této metody se využívá jak při návrhu elektrického zařízení, tak i při návrhu obvodového řešení integrovaných obvodů. Základem této metody jsou pohyblivé funkční bloky, které jsou dle požadavků na výslednou funkci pospojovány. Pro konstruktéra je nezbytně nutná znalost základních parametrů těchto funkčních bloků (byly popsány a AR 2/97´). CSM je postupné spojování funkčních bloků, kde nejdůležitějšími vodiči jsou právě ty spojovací, a jsou zpravidla označeny číselným kódem, kterým se prezentují v časových diagramech. Tyto vodiče jsou monitorovány osciloskopem nebo měřícími přístroji.POŽADAVKY

CSM

Postupné blikání LED diod od nulté k sedmé a cyklické opakování


FUNKCE

FB_CSM

Generovat obdélníkový průběh, který bude pro čítač CT zdrojem CLOCK impulsů. Čítač bude nastaven na vzestupné čítané výstupních ABCD bitů v BCD kódu. Tyto bity budou přivedeny na demultiplexer Dmx. Ten má připojený svůj jediný vstup na log1 (+Ucc). ABCD bitu budou propojovat onu log1 postupně na jednotlivé výstupy Dmx.

FB Název Metoda ID Zdroj FB Poznámka_______________________
Čítač CSM TP1_FB_036 Čítač logických hodnot
Generátor CSM TP1_FB_037 FBD_0xx Zdroj obdélníkových pulsů
Demultiplexer CSM TP1_FB_038 Expandátor jednoho vstupu na více
Rezistor CAM R Pasivní rezistenční součástka
LED dioda CAM LED Aktivní emisní součástkaPROCESY

CSM

Popis posloupnosti funkčních dějů

* Generovat obdélníkový průběh

* Čítat bcd kód vzestupně

* Adresovat demultiplexer

* Propojovat log1 na jednotlivé uzemněné LEDBLOKOVÉ

SCHÉMA

CSM


CSM

FÁZE

Obecná

Za pomocí tří funkčních bloků lze sestavit nejzajímavější zapojení pro začátečníky a vysvětlit si funkci obvodu. Na obr.1 je zakresleno obvodové zapojení blikače s osmi leddiodami. Je patrné použití tří funkčních bloků: generátor, bcd čítač a demultiplexeru. Blikač dle zapojení bude rozsvěcovat jednu leddiodu po druhé, a to pořád dokola. Tato skutečnost vychází z funkce demultilexeru, který připojuje jeden vstup na jeden výstup z více možných. Na který výstup bude směřovat vstupní logická úroveň, rozhoduje bcd kód na bcd vstupech demultiplexeru. Obvodové řešení svitu leddiody je zajištěno log1 (+Ucc) na B vstupu demultiplexeru. To je následně propojeno na některý z výstupů demultiplexeru, kde se přes leddiodu a ochranný odpor proud uzavře na zem. Jeden sériový odpor je možné takto zapojit, protože se předpokládá svit pouze jedné leddiody. Pro cyklické čítání bcd kódu od 000 do 111 je využita funkce 4 bitového bcd čítače. Nejvyšší bit je z důvodu třívstupového demultiplexeru nevyužit. Jeho vynechání nemá žádn


ZÁVĚREM

CSM

Metoda CSM se dá velmi dobře aplikovat i na jiná konstrukční řešení. Ačkoliv se jedná o počáteční teoretické úvahy, začíná zde základní principiální řešení, které je v praktickém konstrukčním řešení laděno k nejefektivnějšímu výsledku.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.