www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Nf mixage s možností blokování vstupů

METODA

CSM

CSM (Continuit Syntez Metod) je metoda postupného skládání funkčních bloků do většího funkčního celku. Této metody se využívá jak při návrhu elektrického zařízení, tak i při návrhu obvodového řešení integrovaných obvodů. Základem této metody jsou pohyblivé funkční bloky, které jsou dle požadavků na výslednou funkci pospojovány. Pro konstruktéra je nezbytně nutná znalost základních parametrů těchto funkčních bloků (byly popsány a AR 2/97´). CSM je postupné spojování funkčních bloků, kde nejdůležitějšími vodiči jsou právě ty spojovací, a jsou zpravidla označeny číselným kódem, kterým se prezentují v časových diagramech. Tyto vodiče jsou monitorovány osciloskopem nebo měřícími přístroji.POŽADAVKY

CSM

Spínat jednotlivé audio kanály do zesilovače. Požadavek jakýkoliv samostatně připojit a odpojit.


FUNKCE

FB_CSM

Stejnosměrně oddělené složky vstupních kanálů nf superponovat na nové (interní) sup. napětí. Přes analogoví spínací člen připojit na vstup výkonového zesilovače. Požadavek na korekci výstupní úrovně trimrem.

FB Název Metoda ID Zdroj FB Poznámka_______________________
Rezistor CAM R Pasivní rezistenční součástka
Kondenzátor CAM C Pasivní kapacitní součástka
Trimr CAM Tr Odporově proměnná součástka
Analogový spínací člen CSM TP1_FB_014 Analog. vstup, digit. řízení
Koncový stupeň CSM TP1_FB_022 Výkonový zesilovač
Kapacitní vazba CAM TP1_VAZ_002 - Oddělení pracovních bodůPROCESY

CSM

Popis posloupnosti funkčních dějů

* Kapacitně oddělit vstupní signál

* Vytvořit nové sup. napětí

* Spínat a rozpínat vstupní signál

* Impedančně přizpůsobit signál na nf sběrnici

* Zesílení koncovým stupněmBLOKOVÉ

SCHÉMA

CSM

Obr.3: nf mixage s možností blokování (odpojení) vstupů


CSM

FÁZE

Obecná

Obr.3 je zapojení třívstupového mixáge pultu pro sloučení již útlumově vyrovnaných nf signálů. Tři stejné obvodové bloky jsou připojené na nf sběrnici. Na nf sběrnici může být přirozeně připojeno více vstupů (IN1 až INx). Podle počtu vstupů je určeno i množství blokovacích (povolovacích) vstupů. Je-li [ABC]=[111], jsou všechny tři vstupy propojeny na nf sběrnici. Je-li některý blokovací (povolovací, řídící) bit sesazen (log0), je vypnut příslušný nf kanál. V případě [ABC]=[000], jsou odpojeny všechny vstupní kanály. Přirozeně lze danou situaci řešit i klasicky vypínači, ale kdybychom chtěli daný funkční blok řídit z jiného funkčního bloku, jsou vstupy ABC důležité pro komunikaci. Nf sběrnice je vedena přímo do nf zesilovače. Povšimněme si zapojení pomocných odporů a vazebních kondenzátorů. Pomocné odpory pomáhají uzavírat obvodové proudy. Vzhledem k tomu, že se jedná o analogový signál, jsou z kompatibilnějších důvodů použity vstupně-výstupní vazební (oddělovací) kondenzátory.

SUBSTITUCE

CSM

Vlastní použití spínacího členu v celkovém obvodě ovlivňuje jeho vnitřní zapojení. Uvedené zapojení s odpory a kondenzátory řeší využití nejčastěji používaných spínácích členů (tranzistor jako impedanční převodník). Za chvíli si ukážeme využití digitálních spínacích členů a navzájem si je porovnáme. Protože by se nám odpory a kondenzátory v obvodech pletly, nahradíme vše univerzální spínací jednotkou (obr.4). V případě univerzální spínací jednotky, budeme uvažovat ideálního vnitřního zapojení, pro zpracování analogového i digitálního signálu. Už nás (pro jednoduchost) bude zajímat pouze funkce propojení signálu.

Obr.4: Náhradní schéma a eleschem. značka univerzální spínací jednotky


ZÁVĚREM

CSM

Metoda CSM se dá velmi dobře aplikovat i na jiná konstrukční řešení. Ačkoliv se jedná o počáteční teoretické úvahy, začíná zde základní principiální řešení, které je v praktickém konstrukčním řešení laděno k nejefektivnějšímu výsledku.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.