www.amapro.cz & David Bazala [AmaPro]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Řízení motorku pomocí spínacích členů

METODA

CSM

CSM (Continuit Syntez Metod) je metoda postupného skládání funkčních bloků do většího funkčního celku. Této metody se využívá jak při návrhu elektrického zařízení, tak i při návrhu obvodového řešení integrovaných obvodů. Základem této metody jsou pohyblivé funkční bloky, které jsou dle požadavků na výslednou funkci pospojovány. Pro konstruktéra je nezbytně nutná znalost základních parametrů těchto funkčních bloků (byly popsány a AR 2/97´). CSM je postupné spojování funkčních bloků, kde nejdůležitějšími vodiči jsou právě ty spojovací, a jsou zpravidla označeny číselným kódem, kterým se prezentují v časových diagramech. Tyto vodiče jsou monitorovány osciloskopem nebo měřícími přístroji.POŽADAVKY

CSM

Řídit chod motorku a řídit směr točení doprava a doleva.


FUNKCE

FB_CSM

Kombinačním zapojením dvou dvojic analogových spínacích členů multiplovat polaritu na vývodech elektromotorku. Přemostěním jednoho přívodu spínacím členem zablokovat chod motorku. Dodržet výkonové parametry obvodů.

FB Název Metoda ID Zdroj FB Poznámka_______________________
Analogový spínací člen CSM TP1_FB_014 Analog. vstup, digit. řízeníPROCESY

CSM

Popis posloupnosti funkčních dějů

* Vytvořit dvojici spínacích členů pro točení doprava

* Vytvořit dvojici spínacích členů pro točení doleva

* Optimalizovat řízení proti zkratu

* Vložit blokovací spínací člen

* Optimalizovat řídící bitBLOKOVÉ

SCHÉMA

CSM

Obr.5: Zapojení spínacích členů pro řízení motorku


CSM

FÁZE

Obecná

Na obr.5 je zapojení 5 spínacích prvků, které řídí činnost motorku. Spínací členy jsou analogové a výkonové. Odebíraný proud motorkem prochází sériovou dvojicí spínacích členů. Proud nesmí ohrozit vnitřní funkci spínacích členů. Spínací členy BC, jak je patrné z elesch. značky, pracují s negovaným vstupem řídícího bitu. Pro aktivaci spínacího členu je nutno log0 na povolovacím vstupu. Naopak, při log1 jsou spínací členy proudově neprůchozí. Všechny povolovací vstupy A,B,C,D spínacích členů jsou galvanicky spojené a představují P/L řídící vstup. Probereme-li si proudové okruhy, zjistíme dva možné směry proudu. Každý z těchto proudů polarizuje motorek jinak, a ten se dle polarity bude točit doprava nebo doleva. Směr točení motorku je řízen L/P vstupem, který svou logickou hodnotou jednu dvojici (např. A,D) blokuje a druhou (např. B,C) aktivuje. Podíváme-li se na uzavření jednotlivých okruhů, je vždy dvojicí spínacích členů spojeno +Ucc přes motorek na 0V. Rozdíl je pouze ve směru proudu motorkem. Je-li jedna dv

DEFINICE

CSM

My jsme použili elektronického vypínače. Protože se připravujeme na modulová řešení, budeme velmi často používat elektronických vypínačů a přepínačů. Vstupy P/L a ST nazývejme řídícími a použijme funkční vyjádření ve formě pravdivostní tabulky.

ST P/L ; událost
--------------------------------
0 0 ; motorek stojí
0 1 ; motorek stojí
1 0 ; motorek se točí doleva
1 1 ; motorek se točí doprava


ZÁVĚREM

CSM

Metoda CSM se dá velmi dobře aplikovat i na jiná konstrukční řešení. Ačkoliv se jedná o počáteční teoretické úvahy, začíná zde základní principiální řešení, které je v praktickém konstrukčním řešení laděno k nejefektivnějšímu výsledku.

Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.