www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Segmentové zobrazovací jednotky

Obr.1: Vnitřní zapojení segmentové zobrazovací jednotky

Tato zobrazovací jednotka se skládá ze segmentů, které pracují principiálně jako klasická LED dioda. Její aktivní světelné plochy vytváří segmenty, které jsou uspořádány do struktury dle obr.1. Tato jednoduchá struktura dokáže zobrazit číslice 0 až 9 a některé jednodušší písmena.

Každý segment má svůj aktivační bit, který je vyvedený jako pin ze zobrazovací jednotky. Ta ostatně vypadá jako integrovaný obvod. Dle obr. 1 je vytvořeno pole sedmi segmentů a jeden segment je věnovaný pro desetinou čárku. Všechny segmenty mají společnou katodu, která je v segmentu pospojovaná a vevedená jako další pin.

Elektrické zapojení každého segmentu je obdobné jako u LED diody. Je nutné omezit proud rezistorem. V TTL obvodech lze aktivovat segment přímo hodnotou log1 (+5V) se zapojeným sériovým odporem (cca 330 Ohm). Při zapojení ochranných rezistoru je nutné provést zapojení dle obr.2. Nelze jednotlivé ochranné rezistory nahradit jedním. Při různém počtu aktivních segmentů je rozdílný katodový proud, který by způsoboval rozdílné úbytky na rezistoru. Projevilo by se to rozdílnou intenzitou svítivosti jednotlivých čísel.

Obr.2: Správné a nesprávné zapojení ochranných rezistoru

Poznámka: Rezistor v katodovém obvodu segmentu lze použít v případě regulace celkové svítivosti zobrazovací jednotky.

Obr.3: Další tvary struktur segmentů.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.