www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Řízení vertikálního směru tiskové hlavy


Anim. 3: Ukázka pohybu tiskové hlavy ve vertikálním směru
Na animaci 3 je možné sledovat simulaci pohybu tiskové hlavy z maximální levé krajní polohy ke středu papíru. V maximální krajní levé poloze je definován aktivní bit v optobráně OmaxL, který informuje CPU o fyzické, skutečné poloze tiskové hlavy. CPU bez jakéhokoliv ovlivnění předchozího čítaného pseudo reg_vertical nastaví obsah na $00. Po dobu, kdy bude bit OmaxL aktivní, bude reg_vertical roven $00. Na žádost CPU bude aktivován motorek v příslušném směru točení. Ten začne krokovat tiskovou hlavu k pravému kraji papíru.

Po dobu točení motorku se budou objevovat impulsy na optobráně OV, která je bude přenášet na vstupní bit I/O brány ve stavu čtení. Na základě těchto impulsů bude CPU čítat reg_vertical, který je ukazatelem na aktuální polohu tiskové hlavy. Při dosažení hodnoty $ff v tomto registru by měl CPU zastavit chod motorku. Pokud dojde k softwarové nekorektnosti, bude motorek zastaven aktivním příznakem na optočlenu OmaxP při dosažení maximální polohy tiskové hlavy v pravé části papíru.

Poznámka: Softwarovou nekorektností je míněn rozdíl pseudo čítaných vertikálních kroků a skutečná poloha tiskové hlavy. Zde může docházet díky mechanickým dispozicím k rozdílům v desetinách milimetrů.

Při dosažení maximálního pravého bodu tiskové hlavy je aktivní příznak na optobráně OmaxP, který je přenesen do I/O brány. Testovací cyklus CPU automaticky bez jakéhokoliv ovlivnění předchozího čítaného pseudo reg_vertical nastaví obsah na $ff. Pokud tiskne tisková hlava i ve zpětném směru, je obsah tohoto registru odečítán.

Na animaci si povšimněte aktivní logické úrovně na bitu OP. Jde o příznak z čidla pro test papíru v zásobníku. Celý proces pohybu tiskové hlavy je podmíněn splněním této podmínky. Tuto skutečnost testuje CPU v časovým mezerách, kde spouští rutinu pro test na přítomnost papíru. Není-li papír, je sesazená aktivní logická úroveň na bitu OP. Dle programového vybavení CPU je tisk pozastaven a inicializována rutina pro zprávu chybového stavu číslo např. 13.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.