www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Načítání dat do I/O brány z memory bufferu

Obr.2: Blokové schéma připojení I/O brány k memory bufferu

Na obr. 2 je znázorněno blokové schéma memory bufferu MEM_B. MEM_B se opět skládá z většího počtu jednosměrných I/O bran, které jsou jednou stranou připojeny ke sběrnicovému systému CPU. Jedná se o bezprostřední fyzickou vyrovnávací paměť tiskové hlavy. Její velikost je například 256 Bajtů. Adresace pro lokální CPU je dáno od $00 do $ff. Tato vyrovnávací paměť je schopná pojmout 256 vertikálních tiskových lišt.

Poznámka: Bude-li jeden znak prezentován maticí 8x8, lze dopředu uložit 32 znaků.

Poznámka: Je nutné si uvědomit, že MEM_B již obsahuje skutečné obrazy otisků na papíře.

Lokální CPU již dekóduje předobrazy otisků vertikálních lišt. Uživatelská data pro tisk jsou již softwarově předzpracovaná. Lokální CPU staví data do MEM_B pro skutečný obraz tisku. Tyto data mohou být již vygenerované matice použitého fondu písma nebo data grafického obrazu.

Druhá strana paměťových I/O bran MEM_B je připojená na centrální sběrnici CDSB. CDSB tvoří fyzicky nezávislou sběrnici a jejím úkolem je posílat data z MEM_B do tiskové I/O brány. Adresace CDSB je odvozená od velikosti MEM_B. V našem případě je adresace od $00 do $ff, což vyžaduje osm adresních vodičů. Ty nejsou na obr. 2 znázorněny. Aktivace jednotlivých I/O bran v MEM_B je provedená aktivačním vstupem R u každé z 256 I/O bran. O příslušnou aktivaci I/O brány v MEM_B se stará budič CDSB lokálního CPU.
CDSB je připojená paralelně na jednotlivé bity ve všech 256 I/O branách MEM_B. CDSB je také připojená na vstupní bity I/O brány tiskové hlavy. Tím je umožněn přenos obsahu kterékoliv I/O brány z MEM_B do I/O brány tiskové hlavy. Veškerou činnost spojenou s přenosy dat (obsahů vertikálních tiskových lišt) obstarává lokální CPU. Ukázku přenosů dat můžeme vidět na animaci 1.

Anim. 1: Ukázka přenosů dat z jednotlivých I/O bran MEM_B do tiskové I/O brány

Před vlastním procesem přenosu tiskových dat do tiskové hlavy jsou načteny skutečné obrazy vertikálních tiskových lišt do MEM_B. To zajistí CPU, které převede požadavky tisku na formát tiskové hlavy jehličkové technologie. Připravený obraz tiskových vertikálních lišt je tedy obsažen již v MEM_B. Předpřipravená velikost tiskových dat je v našem případě 256 vertikálních tiskových lišt, nebo-li 256x8 tiskových bodů v jehličkové matici. Úkolem lokálního CPU je za pomocí CDSB postupně přenést obsah MEM_B do I/O tiskové brány, která jej otiskne na papír.

Celý proces, který bylo možné vidět na animaci 1 je proveden pro všechny I/O brány v MEM_B s příslušnými aktualizacemi horizontálních a vertikálních ukazatelů na polohu tiskové hlavy. Od adresy $00 do $ff je proveden tisk uložených dat na papír pomocí tiskové hlavy. Ta je pomocí vertikálního servomotoru posunována synchronně s právě přenášeným obsahem na CDSB.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.