www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Řízení posuvu tiskové hlavy ve vertikálním směru

Obr.3: Blokové schéma řízení tiskové hlavy ve vertikálním směru

Konstrukční část

Na obr. 3 je principiálně znázorněna konstrukce vertikálního řízení tiskové hlavy. Tisková hlava se pohybuje po otočné ose, která je řízená servomotorkem. Servomotorek je připojen na speciální napájecí napětí, které není součástí napájení logických obvodů. Pro spuštění motorku je použit spínací člen, který je aktivován z CPU.

Poznámka: Na obrázku nejsou uvedeny detailní obvody pro řízení směru točení motorku a nejsou zakresleny obvody synchronizace fyzického pohybu tiskové hlavy. Vše je pro jednoduchost přidělené registru REG_vertikal.

Tisková hlava obsahuje již dříve uváděnou tiskovou I/O bránu, která je spojená s deskou plošných spojů speciálním ohebným kabelem. Pohyb tiskové hlavy zajišťuje servomotor vertikálního směru. CPU posílá data tisku do tiskové hlavy, která provede otisk v právě se nacházející vertikální poloze. CPU musí vědět, kde se právě tisková hlava nachází. CPU má ve své pamětí speciální registr REG_vertikal, který je aktuálním ukazatelem na vertikální lištu.

Poznámka: REG_vertikal je plně na bázi softwarového pseudopočítání. Je ovšem synchronizován čidly, který se starají o zvýšení přesnosti pseudopočítání.

Motorek vertikálního směru je ovládán speciálními obvody, které umožňují jeho citlivé krokování v definovaných krocích. Krokování určuje CPU. Dle možností krokování motorku jsou určeny i výsledné kvalitativní schopnosti tiskárny. Nicméně pro CPU je to důležitý definiční prvek pro řízení tiskové hlavy. Výsledný maticový rastr je vytvořen z vertikálních lišt, které obsahují 8 teček pod sebou. Důležitým parametrem je vzdálenost jednotlivých vertikálních lišt. Dle formátu papíru pro tisk je určen i maximální počet vertikálních lišt, které je možné krokovat motorkem.

Poznámka: Jedná se o kvalitativní hodnocení jehličkových tiskáren, které je určeno z maximálního možného rozlišení při tisku. Jde tedy o schopnosti krokování motorku ve vertikálním směru, jak jsme si uváděli.

Ovšem pro CPU je maximální počet vertikálních lišt důležitý pro rezervaci bitové velikosti REG_vertikal. Pro CPU je každá poloha tiskové hlavy prezentována obsahem tohoto registru. Například: $00 - krajní levá poloha, $FF - krajní pravá poloha. Při 1Bajtové velikosti REG_vertikal by bylo možné krokovat tiskovou hlavu po 256 vertikálních lištách.

Poznámka: V praxi je nutné vyšších tiskových rozlišení. Proto je REG_vertikal složen ze dvou 1Bajtových slabik, které již umožňují 65536 kroků. Druhý Bajt nemusí být využitý celý.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.