www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Horizontální řízení směru tisku

Anim. 4: Ukázka řízení horizontálního směru tisku

Po vložení papíru do tiskového zásobníku je přerušen světelný tok optobrány, která testuje přítomnost papíru. Dojde k nastavení bitu OP na aktivní logickou úroveň. Pro CPU je to informací o nastavení ukazatele reg_horizont na $00.

Poznámka: Některé novější jehličkové tiskárny používají automatické zavádění papíru k tiskové hlavě. Horizontální motorek otáčí papír ve válci až papír přeruší optobránu. Pak se papír zastaví a CPU aplikuje tento stav papíru jako maximální horní okraj a nastaví reg_horizont na $00.

Poznámka: U tiskáren, kde se papír zavádí ručně, může být reg_hprizont nastaven na $00 i uprostřed stránky. Záleží na uživateli, jak nakrokuje papír do zásobníku.

Aktivačním bitem MH dává CPU příkaz k aktivaci spínacího prvku pro obvod horizontálního elektromagnetu. Točivý moment je převeden na pohyb válce, který posouvá papír kolem vertikálního směru tiskové hlavy. Točivý moment motorku je registrován optobránou OH, která vytváří sled impulsů. Tento sled impulsů se prezentuje na čtvrtém bitu I/O brány. Zde si je testuje CPU a dle počtu přijatých impulsů modifikuje (čítá) reg_horizont. V tomto registru je aktuální hodnota horizontální polohy papíru. Na animaci sledujte změnu aktuální hodnoty v registru reg_horizont.

Poznámka: Reg_horizont je registr vytvořený 1 Bajtem a jeho velikost může nabývat od $00 do $FF. Teoreticky lze tisknou na papír formátu Ax, který je odvozen od jemnosti rozlišení osmi jehliček pod sebou. Lze registrovat 256 x 8 jednobitových vertikálních lišt.

Poznámka: Při přetečení obsahu horizontálního registru (větší než $ff) například při tisku na nekonečný papír lze dle CPU čítat tento registr znovu.

Po vykrokování papíru z tiskového zásobníku zareaguje optobrána pro test papíru a dává na druhý bit I/O brány informaci o chybějícím papíru a dle CPU je pozastaven tisk nebo inicializována služba pro generování chybového hlášení.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.