www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Analogové zpracování účastnického vedení

Velmi důležitou částí mezi vlastním DSP a účastníkem je modul analogového zpracování signálu. Účastnické vedení během svého průběhu do ústředny je vystaveno různým vlivům. V současné době je požadavek na celkovou kabeláž účastnického vedení, které má být připojeno na digitální ústřednu. Nadzemní vedení (i samonos) zvyšují riziko indukcí nežádoucích signálů do vedení. Proto je před vlastním vstupem do technologií zapojen ochranný obvod OChO. Jeho úkolem je omezit možné napěťové špičky jak mezi a,b dráty, tak a,b dráty proti zemi. Velkým problémem je ochrana proti průchodu velkého proudu. Klasická pojistka se vytaví až po průchodu onoho většího proudu. Vzhledem k velmi rychlým nárokům na součástky, reagují PN přechody mnohem dříve na větší proud, než pojistka. Ochranný obvod nesmí přirozeně ovlivnit kvalitu průchozího signálu. Vlastní provedení bývá převážně klasickými bleskojistkami. Protože signál je ovlivněn vedením, které není pro všechny účastníky stejné, je třeba jej upravit na standartní parametry. K tom Vyvěšení telefonu se projevý změnou logického stavu některého z bitu v bajtu bitové mapy účastníka. HO testuje i přítomnost telefonu na ůčastnickém vedení. ŘO je řídící obvod. Opět je spojení pomoci I/O brány ve formě PB. Zatím co HO podával informace procesoru, ŘO vykonává požadavky procesoru. Pomocí kombinací bitů zadává různé požadavky. Například: generuj oznamovací nebo vyzváněcí tón do vedení, blokování účastníka a podobně. Signálové vodiče s frekvencí oznamovacího a obsazovacího tónu jsou rozvedeny centrálně do všech FT modulů. Jeho propojení a následná indukce do účastnického vedení je provedena spínací úrovní log1 z bitové mapy patřící danému FT. Zabezpečení proti indukci obs. a oznam. tónu zaráz je na úrovni sowtaru. Taktéž požadavek o generování obsaz. tónu má za následek uvolnění dalších přiřazený kanálů od CP. Nedojde-li ke změně stavového bitu (zavěšeno/vyvěšeno) z log1 na log0, je cokoliv od účastníka ignorováno.

Celkové blokové znázornění modulu analogového zpracování signálu je nemožné, neboť obvodové okruhy jednotlivých modulů jsou značně provázané.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.