www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Časová pole

Po klasických spojovacích polí se v telokomunikačním světě začíná oběvovat nový druh spojovacího systému. Hlavní příčinou použití časových polí je ušetření hardwaru. Časové pole pracuje výhradně s digitálním signálem. Zjednodušeně lze říct že data jsou prohazována mezi adresami. Dochází k malému časovému opoždění o proti reálnému času. Jedná se o milisekundy, takže účastník toto zpoždění neregistuje. Pro přiblížení pochodů v časovém poli si ukážeme pomocí pobočkové ústředny pro 4 účastníky. Každý účastník je připojen přes vstupní obvody na účastnickou linkovou bitovou mapu. Ve vstupních obvodech je zařezen i diferenční obvod pro rozlišení příchzí a odchzí hovorový signál, A/D a D/A převodníky. Zdigitalizovaný signál je připojen po 8 bitovém vedení na I/O bránu, která má druhou stranu připojenou na datovou sběrnici řídícího obvodu (procesoru). Signál pro jednoduchost budem digitalizovat na 8 bitů. Tato I/O brána je z pohledu procesoru adresa operační paměti, je tedy adresovatelná. Je-li na adresové sběrnici na Má-li účastník(1) mluvit s účastníkem(4) je nutno vytvořit kanál pro přenos hovorových dat. Tvorbu tohoto kánálu zajistí řídící procesy, které jsou plně podporovány softvarem. Tyto procesy nás zatím nezajímají. Výsledkem je to, že procesor si vytvoří sofwarové přerušení, které bude v pravidelných časových intervalech provádět. Přerušení vyvolá akci přenosu dat mezi účastníky. Přesněji dojde k přenosu dat mezi adresou TransOut(1) na adresu TransIn(4) a TransOut(4) na adresu TransIn(1). Celý proses řídí procesor, který adresuje adresovou sběrnici, načítá do registru a podobně. Akci můžeme vypsat v assembllerovém jazyku AssCom.


; podprogram pro přesun dat

SET Adr=$TransOut(1) ; nastavení adr. sběrnice na práci s adresou TransOut(1)
COPY mem TO regA ; překopírování obsahu nastavené adresy do registru A procesoru
SET Adr=$TransIn(4) ;nastavení adresové sběrnice pro práci s adresou TransIn(4)
COPY regA TO mem ;překopírování obsahu registru A na přednastaveno adresu
SET Adr=$TransOut(4) ; nastavit adres. sběrnici na práci s adresou TransOut(4)
COPY mem TO regA ; přkopírování nastavené adresy do registru A procesoru
SET Adr=$TransIn(1) ; nastavení adres. sběrnice na adresu TransIn(1)
COPY regA to mem ; překopírování registru A do nastavené adresy

RETURN ; návrat z podprogramu


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.