www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Kompresní pole CP

Kopresní pole má za úkol provést redukci účastníků pro A/D a následně propojit na vstup primární části DSP. Redukce je nutná z důvodů snížení nákladů na počet A/D. Každý účastník nemá vlastní A/D, ale po vyvěšení mu je přiřazen některý z volných nebo dostupných. Již zde vzniká první blokáda dostupnosti. Je nutné proto navrhnout optimální poměr komrese. Přirozeně se nepočítá s tím, že budou volat všichní účastníci zaráz. Kompresní pole má určitý počet vstupů. Tyto vstupy jsou příchozí dráty od účastníka a jsou konstantní. Výstupy (je jich méně) CP jsou pohyblivé. Výstupu je přiřazen některý ze vstupů, který si o něj zažáda. Žádost je podána z HO (hlídacího obvodu) log1, která je generována po vyvěšení telefonu. Každý účastník má vlastní HO. Který výstupní kanál z CP bude účastníkovy propojen, je výhradně softwarovou záležitostí řídícího procesoru. Procesor eviduje ve své paměti celkový stav kopresního pole. Neustále testuje paměťovou mapu HO, kde detekuje bity informující o stavu účastnické smyčky. Log0= tele Vnitřní struktura CP je tvořena jednorovinovou dvojrozměrnou maticí. V matici se křížují velké množství vstupů (od účastníka) a několik výstupních OUT kanálů. V křížících se bodech jsou spínací jednotky pro analogový signál. Signál od účastníka je již oddělen od příchozích signálů a jak jsem uvedl je upravený na standartní parametry. Spínací jednotka je řízena řídícím bitem G, jehož log1 způsobí propojení křížujících se vodičů. Je třeba dodržovat podmínky pro uzavíraní elektr. obvodů. Procesor CP musí určit který propoj bude aktivován. Nesmí totiš dojít k propojení dvou účastníků na jeden OUT kanál. V rámci jednoho OUT kanálu jsou G bity spínacích bodů připojeny na převodník BCD kódu na 1/n, kde n je dán z počtu vstupů IN. Procesor pošle do převodníku informaci v bcd kódu číslo účastníka, který žádá připojení do primární části DSP. Převodník tak generuje na výstupním bitu log1, která je spínací (G-impulz) pro příslušný spínací bod. Taktéž procesor zajistí ve své paměťové mapě informaci o tom, že OUT kanál je

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.