www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Digitální řízení svitu žárovky

V digitální technice se budeme snažit využívat vlastností logických impulsů. Tento příklad demonstruje využití obdélníkovým impulsů k řízení svitu žárovky. Ačkoliv lze plynulí svit žárovky řídit analogově, my si přiblížíme využití pulsního efektu sledu obdélníkových impulsů, které lze aplikovat na žárovky a motorky. Pokud připojíme na spínací prvek log1, žárovka se rozsvítí. Po sesazení log1 na log0 žárovka zhasne.

Anim. 1: Řízení svitu žárovky logickým impulsem

Žárovka je nelineární prvek a projevují se u ní efekty teplotní historie. Po přerušení log1 žárovka zhasne, ale její vlákno chladne. Po připojení dalšího impulsu se žárovka dostane do plného svitu rychleji. Střídavým zapínáním žárovky lze dosáhnout efektu, kdy se žárovka nebude stíhat chladit vlákno a vlákno bude položhavé.

Anim. 2: Impulsní řízení míry svitu žárovky

Dle časových mezer mezi jednotlivými vzorky lze plynule řídit svítivost žárovky a vytvořit tak efekt analogového ovládání. Čím hustější budou impulsní sekvence, tím kratší bude doba pro chladnutí vlákna a tím více bude žárovka svítit. Řízením impulsních a meziimpulsních dob obdélníkového průběhu lze plynule žárovku zhasínat až k dosažení toho, že impulsy sice žárovkou procházejí, ale jejich výkonová časová plocha je nedostačující k rožhavení vlákna. Mluvíme o podžhavené žárovce, která se používá ve spínacích režimech pro zvýšení životnosti žárovky.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.