www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Sekvenční řízení segmentových zobrazovacích jednotek

Obr.1: Funkční blokové zapojení segmentových zobrazovacích jednotek

Na obr. 1 je zapojení řady zobrazovacích segmentových jednotek s paralelním vstupem řídících bitů jednotlivých segmentů. Výhodou tohoto zapojení je redukce počtu vodičů pro vstup do zobrazovací jednotky. Vstupní bity zobrazovacích jednotek jsou výstupem z I/O brány adresy $00c. Pro zobrazení jednoho segmentu je zapotřebí jednoho bitu. Dle logické hodnoty bude segment svítit či nesvítit.

Pro zobrazení čísla od 0 do 9 je zapotřebí sedmi segmentů, které dle kombinace svitu budou vytvářet digitální zobrazení čísla. Součástí zobrazovacího prvku je i informace o desetinné čárky. V případě použití desetinné čárky je zapotřebí i osmého bitu.

Dle nastavení logického obsahu na adrese $c00 budou rozsvíceny příslušné segmenty. Z toho vyplívá, že lze zobrazit jakýkoliv znak, který lze pomocí segmentů sestavit. Tedy zobrazení číslice 0 až 9 je definováno přesným logickým obsahem bitu 0 až 6. To je plně v moci programového vybavení CPU.

Na obr. 1 je znázorněná zobrazovací jednotka se 4 sedmisegmentovými zobrazovacími jednotkami. Protože jsou vstupní řídící bity pro segmenty jednotlivých prvků spojeny, svítily by všechny segmenty stejně a to dle nastavení vstupních řídících bitů.

Každý sedmisegmentoví prvek má individuální připojení k nulovému potenciálu. Segmenty budou svítit jen v případě uzemnění tohoto pinu. Jedná se o společnou katodu všech segmentů, které jsou vlastně klasické LED.

Vložením DMx do obvodů řízení uzemnění jednotlivých zobrazovacích jednotek je možné definovat svit jednotlivých zobrazovacích jednotek. DMx má svůj vstup B uzemněný a dle adresních bitů jej propojuje na jednotlivé výstupy Q. Tyto výstupy jsou propojeny do zobrazovacích jednotek. Případná log0 (zem) je propojená na zobrazovací prvek a umožňuje průchod elektrického proudu pro uzavření obvodů jednotlivých segmentů určeného zobrazovacího prvku.

Řízení DMx a tím určení výstupního bitu Q se provádí přes I/O bránu na adrese $00e. Pro určení jednoho zobrazovacího prvku ze čtyř uváděných stačí pro adresní vstup DMx pouze 2 bity. Ostatní nejsou využité. Logická kombinace na nultém a prvním bitu adresy $00e je definující pro propojení log0 (zem) v DMx na příslušný výstup Q. I toto řízení je plně v moci programového vybavení CPU.

Skutečný proces zobrazení jednotlivých čísel na zobrazovacích prvcích je patrné z animace 1. Jedná se o synchronní řízení adres $00c a $00e. Neustálé střídaní aktivačních bitu jednotlivých segmentů je synchronizováno s ukládáním dat na bity adresy $00c. Pro každou segmentovou jednotku, která je zrovna aktivní je přiřazená určitá kombinace bitů na adrese $00c. Tato kombinace a aktivační bity segmentů způsobí zobrazení příslušné číslice. O tom jaká to bude číslice plně rozhoduje programové vybavení CPU.

Anim. 1: Ukázka sekvenčního řízení zobrazovacích jednotek

Přirozeně je frekvence střídání jednotlivých segmentů taková, aby se pro lidské oko stala nepostřehnutelná. Potom se číslice jeví jako plynule svítící. Touto metodou lze obsluhovat i větší počet zobrazovacích jednotek. Výhodou je redukce počtu nutných přípojných vodičů k modulu zobrazovacích jednotek.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.