www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Obvody tlačítek

Každé zařízení je vybaveno možnostmi řízení ze strany uživatele. Dle počtu a druhu tlačítek se vývojáři snaží najít optimální řešení pro obvody tlačítek. V našem případě je počet tlačítek minimální a není nutno použít složitějších klávesnicových či maticových obvodů.

Spínací prvky

Jako spínací prvky jsou použité klasické spínače, které po stisku připojují log1 nebo log0 (zem). Výstup z mechanického tlačítka je přiveden na tvarovač impulsů, který převede impuls na nový časově definovaný impuls.

Obr.1: Obvody tlačítek a tvarovačů impulsních sledů

Zpravidla bývá nutné zařadit do tvarovacích obvodů i generátor impulsních sledů. Je to z důvodů zajištění vyšší životnosti mechanických spínačů. V jiném případě se totiž uživatelé snaží mechanicky napodobovat sled impulsů a spínač mechanicky poškozují. Generátor impulsních sledů generuje tzv. autofire. Jedná se o přesně definované doby impulsní a meziimpulsní. Obvody tvarování se také podílí na redukci zákmitů vznikajících na mechanických spínačích.

Metoda přímé modifikace

Na obr.1 je nejjednodušší zapojení klávesnice pro CPU. Klávesa modifikuje přímo bit v některé I/O bráně. Dle funkčního použití tlačítek se jedná o I/O bránu s čtecím režimem. Log1 vznikající na mechanickém tlačítku je regenerovaná tvarovačem a přivedená na příslušný bit registru. Registr dle stavu napětí (resp. log. úrovně) modifikuje binární kombinaci, která je k dispozici pro CPU. Testovací algoritmus CPU na stisk klávesy je test jednotlivých bitu na logickou úroveň.

Registr tlačítek REG_KEY

Jedná se o jednosměrnou I/O bránu v režimu čtení. Každé tlačítko modifikuje jeden bit v registru. REG_KEY je součástí adresového prostoru CPU, disponuje svou logickou adresou. Pokud bude REG_KEY osmibitový, lze na něj připojit pouze osm tlačítek. Deváté tlačítko by již vyžadovalo další osmibitový registr. Při malém počtu tlačítek je tato metoda efektivnější než vložení redukčních maticových obvodů.

Ukázka vytváření sledů impulsů (autofire)

Anim.1: Automatické generování impulsů

Na animaci 1 je vidět, jak při dlouhodobém stisku tlačítka dochází ke generování impulsů v synchronním režimu s impulsním tokem autofire. Tvarovač při vstupní log1 z tlačítka delší něž jeden definovaný impuls přepíná log1 na sekvenční střídání log1 a log0 dle autofire. Při ztrátě log1 z tlačítka tvarovač deaktivuje autofire s nutným odeslaným posledním definovaným impulsem. V systémech s rychlými procesy v CPU lze autofire řešit softwarově.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.