www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Obvody pro řízení výstupů mincí z válců

V systémech, které umožňují i vrácení nebo vyplácení mincí se používají obvody pro řízení průpadu mincí. Zpravidla je využívána gravitace a mince propadávají z plných válců směrem dolů. Válec obsahuje řízený elektromagnet, který při elektrickém impulsu pootevře výstupní blokovací západku a mince opouští válec mincovní šachtou. Pro zvýšení bezpečnosti správné výplaty mincí jsou obvody doplněné o testovací čidla.

Elektronické prvky řízení

Obr.1: Funkční schéma obvodů pro řízení výplaty mincí

Blokovací západka je mechanicky spojená s elektromagnetem. Na žádost CPU je generována log1, která je přivedená do spínacího členu v proudovém obvodu elektromagnetu. Aktivační impuls na spínacím členu způsobí průchod proudu přes vinutí elektromagnetu. Ten provede krátkodobé uvolnění západky, kterou propadne jedna mince. Tato mince prochází výstupní šachtou, která je přemostěná optobránou. Mince přeruší světelný paprsek a čidlo generuje logický impuls, který je přivedený do registru REG_OUT1. Válec testují i čidla pro zjištění stavů mincí ve válcích. Můžeme se setkat i s hladinovým sledováním počtu mincí ve válci. V jednotlivých úrovních válce jsou čidla, např. 25%, 50% a 75%. Fyzický počet mincí přerušuje světelný paprsek jednotlivých optobran. V případě snížení hladiny se paprsek dostane k čidlu a generuje opačnou logickou úroveň. Výsledky těchto hladinových čidel jsou přivedeny do registru a na CPU již záleží, jak případné informace zpracuje.

Registr výstupu zásobníku REG_OUT

Jedná se o kombinovanou I/O bránu, která je připojená z jedné strany na sběrnicový systém CPU a z druhé strany na čidla a řídicí prvky. Kombinovaná I/O brána umožňuje jak číst informace na vodičích, tak i definovat stav příslušného vodiče. Stav R/W (čtení/zápis) nastavuje CPU a aplikuje R nebo W na jednotlivé bity v registru. Například dle obr. 1 je SJ1 bit ve stavu řídícím. Objeví-li se na tomto bitu log1, je aktivován spouštěcí bit spínacího členu a umožňuje průchod proudu do elektromagnetu. Bit TJ1 je ve stavu čtení a testuje stav čidla pro testování průchodu mince. Průchod mince přeruší světelný paprsek a čidlo generuje logický impuls. Ten se odrazí v REG_OUT na bitu TJ1. Dle programového vybavení CPU je zdrojem informací.
REG_OUT je součástí adresace CPU, které může tento registr kdykoliv testovat a řídit. Registr má určenou i svou logickou adresu v systému.

Ukázka řízení zásobníku s mincemi.

Anim.1: Reakce jednotlivých bitů pří výpadu mincí

CPU zadává příkaz o výplatě každé mince pomocí bitu SJ1 v registru REG_OUT pomocí log1. Tato log1 aktivuje elektromagnet, který uvolňuje minci ze zásobníku peněz daného druhu. Průchod mince přes optobránu generuje log1 na bitu TJ1. CPU otestuje stav TJ1 bitu a ubezpečí se, že k výplatě mince skutečně došlo. Tento proces se opakuje dle počtu žádaných mincí. CPU provádí kontrolu počtu impulsů na TJ1 a porovná je s počtem generovaných SJ1. V případě nerovnosti je to pro CPU informací o problémech s těmito obvody. Dle programového vybavení může CPU vyhlásit chybový stav. CPU provádí i nepřetržitý test stavu TS1 bitu. Ten je informací o nulovém počtu mincí ve válci. Dojde-li k tomuto stavu, kdy je na TS1 log1, je proces vyplácení zastaven a dle programového vybavení CPU je vyhodnocen kritický stav.
Každý zásobník je fyzickým zdrojem pro jeden druh mincí. Dle počtu zásobníků je odvozen i počet REG_OUT. Veškeré řízení je v moci software.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.