www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Obvody pro řízení blokování válců

Automat je složen ze třech válců, které jsou připojeny na systém motůrků, které točí s válci. Co válec, to jeden řízený motůrek. Na válcích jsou grafické symboly, které jsou pro stranu uživatele. Ze strany CPU jsou grafické symboly označovány v binárním kódu. Zastavení válců je prováděno blokovacími elektromagnety. Opět každý válec je vybaven jedním blokovacím elektromagnetem. Proces řízení motůrků a elektromagnetů je prováděn z CPU přes některý registr.

Obr.1: Mechanismy a čidla pro řízení točících se válců

Elektromechanické prvky

Válec je připevněný na ose, která umožňuje přenášet točivý moment z motoru. Obvod motoru je výkonový a je řízen přes spínací člen. Aktivační vstup spínacího členu je přiveden na bit S2 v registru, který je v řídícím režimu. Log1 na tomto bitu aktivuje obvody motoru. Vlastní výkonový obvod motoru je řízen tyristorem nebo jiným impulsním režimem. Dle poměrů impulsů a mezer lze řídit akceleraci a rychlost točení válců, případně i s válci krokovat. Mechanické řešení válců je takové, aby nemohlo nikdy dojít k mezi poloze.
Elektromagnet, který slouží pro zastavení válce, je dalším řídícím prvkem bitu S1. Pro nutnost rychlé reakce je elektromagnet připojen na jiný napájecí systém než logické obvody. Proudový náraz je způsoben v době log1 na aktivačním vstupu spínacího členu. Moment mechanické reakce elektromagnetu je přenesen do blokovacího prostoru válce. Ten způsobí zastavení válce, který se vycentruje do určeného středu. To je dáno mechanickou konstrukcí válce.

Snímací prvky

CPU musí být informováno o skutečném stavu natočeného válce. Ačkoliv většinou CPU vše čítá, používá i zpětnou kontrolu pro synchronizaci. Válec je doplněn o optickou šablonu s čidly na bázi fotobrány. Synchronizace probíhá vždy s každou otáčkou válce o 360 stupňů. Každé grafické políčko válce je vybaveno dírou v optické šabloně, které čítá počet políček od počátečního políčka. Pro synchronizaci počátečního políčka je použito dalšího čidla. Na optické šabloně je jen jedna dírka, která umožňuje průchod světla jen v jednom okamžiku. Jedná se o takové políčko, které je stanovené jako startovní. V tomto okamžiku se vždy čítání políček nuluje a začíná znovu.

Registr REG_DIR

Registr REG_DIR je určen pro obsluhu obvodů řízení točení válců. Jedná se o kombinovanou I/O bránu, která je součástí operační paměti CPU. Disponuje svou logickou adresou. První dva bity S1 a S2 jsou v režimu řídícím. S2 svou log1 určuje stav točení válců. S1 svou log1 aktivuje elektromagnet pro blokování válců. Aby nedošlo ke kritické situaci (S1=log1 a S2=log1) je nutné softwarové ošetření. V jiném případě by motorek točil zablokovaným válcem.
Poznámka: Občas je slyšet například po výpadků elektr. proudu během hry vrčení v automatu. Jedná se o kolizi těchto řídících bitů do doby, než je CPU nastaví v době inicializace.
Během průchodu startovacího políčka dojde k osvícení čidla. To přenese log1 na bit CS a sděluje tak CPU, že proběhlo startovací políčko. CPU vynuluje registr čítaní políček. V případě bez chybového předešlého čítání by mělo být nulové. Následně se začínají objevovat log1 na delším čidle, které je přenáší na bit CT. Poskytuje tím informace pro CPU a postupném průběhu grafických políček. Impulsy na bitu CT jsou čítány od 0 do např. 15, což by představovalo 15 grafických symbolů. V době žádosti uživatele blokování válce (z pohledu uživatele není postřehnutelné) nedochází k okamžité reakci. CPU vypne motorek příkazem S2=log0. Válec se setrvačností točí dál a při prvním start bitu (CS=log1) se oficiálně začne čítat pole se symboly. CPU tedy ví v jakém úhlu se válec nachází. Po přepočítání vhodného grafického symbolu (pro danou situaci) dá dle stavu načítaných CT impulsů příkaz k zablokování válce (S1=log1). CPU ví jaký grafický symbol zastavil.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.