www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Digitální spojovací pole

DSP je digitální spojovací pole a základní součástí digitálních ústředen. Ve vývoji telefonních ústředen DSP nahradilo dřívější analogová spojovací pole. Pojem analogové nebo digitální spojovací pole neurčuje způsob řízení procesů ve spojovacím poli, ale typ signálu, které pole přenáší. Přenášení analogového signálu bylo ovlivňováno mnoha faktory, které se podílely na špatné kvalitě signálu při větších vzdálenostech. Příčinou bylo zesilování analogového signálu, které zesilovalo i vzniklé šumy (obr.1).


Obr. 1: Tvarové zkreslení na superponovaném obdélnékovém signálu

Digitální signál se při přenosu již nezesiluje, ale obnovuje. Na metalickém vedení se vlivem kapacity obdélníkový signál stává lichoběžníkový. V určité vzdálenosti, kde lze s určitostí rozpoznat logické úrovně, se vloží opakovač, který generuje nové obdélníkové impulsy. Na optickém kabelu se tvar obdélníků nemění, opakovač je vložen z úrovňových důvodů (obr.2).


Obr. 2: Regenerování digitálního signálu

Mezi dvěma DSP leží přenosové médium. V AR 2/97 článku "Proč digitál ?" jsme si uvedli nezávislost přenosového a spojovacího systému. Tak jak si přenosový systém vytvoří přenosový formát, vytvoří si i spojovací systém svůj formát pro zpracování dat. Abychom si zjednodušili výklad, budeme předpokládat spojování účastníků v rámci pobočkové ústedny. Vynecháme i nutné obvody jako je například A/D převodník.
Naše pobočková ústředna bude mýt 8 účastníků. Srdce digitální pobočkové ústředny leží v DSP. DSP je paměť RAM s obdobnou adresací jako paměť v počítači. DSP má paměť rozdělenou na několik bloků, které jsou vytvořeny z klasických a speciálních RAM. Speciální RAM pracuje jako jednosměrná I/O brána. Z jedné strany jsou data vkládána z externích obvodů a z druhé strany jsou již propojena na centrální datovou sběrnici. Jednotlivé adresy paměti jsou řízeny adresosou sběrnicí spolupracující s uváděnou centrální datovou sběrnicí.


Obr. 3: Blokové schéma I/O bran jednotlivých účastníků

Na obr. 3 je znázorněno blokové schéma jedné strany DSP. Druhá strana (stínová) je analogicky obdobná, slouží pro tok příchozích dat jednoho hovoru. Vidíme zde dva adresové bloky. IN a OUT. IN blok začíná na adrese $0a:00. Na této adrese leží jednosměrná I/O brána IN pro prvního účastníka. Aktuální zdigitalizovaný signál je vždy překopírován na tuto adresu v definovaných cyklech. První řízení adresy je pomocí externího vstupu W (Write), který překopíruje aktuální binární hodnotu signálu do vnitřních paměťových buněk. Aktuální binární hodnota signálu je převedený hlasový signál přes A/D do digitální formy. Druhé řízení adresy je ze strany sběrnice s klasickou procesorovou adresací. Data jsou kopírována na datovou sběrnici pouze při adresaci dané adresy. Z uváděných adres lze data přesuovat kamkoliv v rámci operační paměti procesoru. Přesunout se dají i do paměťového bloku OUT, který leží od adresy $1a:00. Blok OUT má stejnou datovou strukturu jako blok IN. Na adrese $1a:00 leží I/O brána pro prvního účastníka Každý účastník pro přenos hovorů jednoho směru disponuje IN adresou a OUT adresou. Pro přenos digitálního signálu stačí pouze vytvořit cyklické čtení statické IN adresy a přes registr procesoru obsah zkopírovat na dynamickou OUT adresu. Pro přenos dat hovoru volajícího účastníka se IN adresa jeví jako statická. Dle pořadí (Terminal Number) v IN bloku adres má každý účastník svou IN adresu. OUT adresa pro vzniklý telefonní hovor se jeví jako dynamická. Ta je vytvořena na základě volby volajícího účastníka. Protože ji teprve určí volající účastník, říkáme ji dynamická. Pro přenos dat hovoru od volaného k volajícímu účastníkovy se používá stejná (stínová) rovina, ale je uložena v jiné části operační paměti.
Přenos hovoru je velmi jednoduchý a obstarává jej procesor. Procesor kromě mnoha jiných činností věnuje čas pro přenos dat v rámci DSP. Na základě požadavků kopíruje obsahy adres mezi sebou. Programově je tato činnost velmi jednoduchá a dá se řešit pomocí jednoho registru procesoru, který dovede číst a zapisovat obsahy adres v rámci operační paměti. Procesor provádí i více než jeden přenos hovorů v DSP. Procesor přenáší v reálném čase pouze jeden telefonní spoj. Vzhledem k rychlému přenosu dat na sběrnicích stíhá přenášet i více telefonních spojení, aníž by ohrozil kterýkoliv již vzniklý spoj. Pořadové číslo zvané TN (Terminal Number) je pro systém hlavní informací o fyzickém umístění IN a OUT, a také pro ostatní nutné adresy každého účastníka. Ve větších spojovacích systémech je TN a bloková adresa informací o přiřazení logického čísla. To je již klasické telefonní číslo. Z pohledu DSP je každý účastník evidován pod svým TN. Každý vstupující TN do IN bloku má svou adresu (resp. část), kde je iformace o přiřa Řídicí procesor spravuje vlastní DSP například v pobočkových ústřednách, kde je méně účastníků a nepředpokládá se vytvoření tolika telefonní hovorů, které by nestačil odadresovat procesor. U digitálních pbú se používá TN jedné blokové adresy. U velkých digitálních ústředen je více adres, které jsou řízeny vlastními procesy. V informaci o volaném čísle hraje úlohu nejen TN, ale i adresa bloku dat. Jsou-li adresy bloků dat fyzicky umístěny v jednom řídícím procesu, je skutečný přenos dat proveden pomocí adresové a datové sběrnice (jako na obr. 1). Leží-li bloky adres fyzicky jinde (v jiné ústředně), je přenos hovorů zprostředkován pomocí pcm kanálu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.