www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Jak pracuje fax?

V současné době se pro rychlý přenos tištěných zpráv používá fax. Fax je připojen na účastnickou telefonní linku. Definujícími parametry faxového přenosu je rychlost a kvalita. Rychlost přenosu je pro uživatele důležitá, neboť doba přenosu je účtována dle telefonních tarifů. Dříve platilo to, že čím jsme faxovali dál, tím déle trval přenos, tudíž faxování nás stálo více peněz. Rychlost přenosu faxu je ovlivněna několika technickými parametry. Přirozeně se jedná o vlastní možnosti faxu, ale dnešní faxy dovedou pracovat dynamičtěji než umožňují další technické parametry, které si uvedeme.
Mezi faxem a ústřednou je metalické vedení, které má své parametry, odpor (vzdálenost) a kapacitu. Čím je vedení delší, tím je větší i odpor smyčky účastnického vedení. V kabelu přirozeně vzniká i parazitní kapacita mezi vodiči. Odpor a kapacita tvoří článek s dolní frekvenční závislostí. Čím budou tyto parametry větší, tím nižší bude horní hranice přenášeného pásma. Ačkoliv by nekvalitní vedení mohlo způsobit přílišné omezení frekvenčního pásma, dnešní standart digitální ústředny je 0,3-3,4kHz, takže lze zpomalení přenosu díky vedení ignorovat. Problém začíná na přelomu vedení a telefonní ústředny. Je velmi důležité, na jaký typ ústředny jsme připojeni. U analogových ústředen se jedná o individuální charakter elektrických poměrů v obvodech. Zde se každý spoj může chovat jiným útlumem. U digitálních ústředen záleží na způsobu zpracování modulovaného faxového signálu. Do budoucna se předpokládá digitální pře Kvalita faxového přenosu je plně v rámci možnostech obou faxů. Přirozeně se předpokládá, že v cestě dat přes ústředny může dojít k chybě. V oblasti přenosů digitalizovaného hlasu je povolené určité procento chyby, kterou ale účastník v hovoru nepozná. Chyba v přenosu faxové zprávy může způsobit změnu výsledného tisku. Kontrola přenášených dat je plně v moci komunikace obouch faxů.
Velmi důležitá je vlastní komunikace obou faxů, u kterých došlo k navázání telefonického spojení. Nyní budeme předpokládat stabilní přenos dat přes ústředny a vedení. Existuje mnoho formátů přenosů sériových dat, ale oba faxy musí komunikovat stejným formátem. Před vlastním přenosem obsahu faxu si oba faxy vymění několik informací. Především se domluví na přenosovém formátu, respektive na způsob kontroly dat. Provedou mezi sebou rychlostní test přenosu dat, vyhodnotí optimální rychlost, kterou budou faxovat. Dle nastavení od uživatele si mohou vyměnit i čísla faxů a několik písemných znaků. Dojde-li v cestě přenosu k nějakým problémům, přijímací fax vyšle zprávu o chybě přenosu v bloku dat a vysílací fax vyšle datový blok znovu. Opakuje-li se chyba vícekrát, může fax snížit přenosovou rychlost nebo přeruší spojení s výpisem chyby.

Vlastní přenos faxového dokumentu lze jednoduše definovat jako:

scannink-sériový přenos-tisk

Pro jednoduchost budeme faxovat v černobílém režimu, rozlišení určuje počet fotočlenů na délkovou jednotku. Dokument projíždí faxovou scannovací hlavou, která je vytvořena z jedné řady miniaturních fotočlenů. Dokument je osvícen standardním světlem a tečky textu se odráží do fotočlenu. Ten vyhodnotí dle odražené velikosti světla, jedná-li se o černou tečku nebo bílý bod. Dle vyhodnocení bodu (černý/bílý) je určena i jeho logická úroveň (1/0). Technické řešení fotočlenů může být různé, například jednotlivé fotočleny mohou být součástí adresovatelných paměťových buněk, nebo připojeny na multiplexer např. 1 z 256. Proces scannování je ale stejný. Při posunu papíru o další krok je provedeno postupné načtení logické úrovně z fotočidla od jednoho konce do druhého. Má-li fax 256 fotočidel, je vytvořen datový blok o velikosti 256 bitů. Tento blok je zatím uložen ve speciální paměti řídící jednotky faxu. Nyní se provede analýza obsahu a vytvoří se kontrolní kód k dat
Faxování je v poslední době velmi často používaná forma komunikace. Lze říci, že faxování ovlivnilo finanční situaci provozovatelů poštovních služeb. Rychlé a okamžité přijetí zprávy je velmi perspektivní i do budoucnosti, ale právně nelze faxové zprávy využít. U poštovního procesu lze přijetí zprávy potvrdit písemným podpisem. Faxování je v současné době rozšířeným způsobem komunikace, ale do budoucna ho asi vytlačí INTERNET. Neboť kdo je majitelem telefonní linky, může mít svoji poštovní schránku na celosvětové informační síti, kterou představuje INTERNET.


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.