www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Obdélník a jeho generátor

Obr 1: Scemat. značka a průběh obdélníku

Na obr 1 je eleschem. značka generátoru obdélníku, kterou specifikuje symbol malého obdélníkového impulsu. Vlastní obvod vytvářející obdélníkový průběh není podstatný. Nejjednodušší způsob je využití AKO (astabil. klopného obvodu). Přirozeně na výstupní obdélník jsou kladeny určité požadavky. Jednak, aby byl co nejméně lichoběžníkový a neobsahoval zákmity. K tomu nám pomáhají generátory s IO řízené krystalem. I stabilita hodnoty frekvence je velmi důležitá.

Obr 2: Základní parametry obdél. impulsu

Obr 2 znázorňuje impuls, který má tendenci lichoběžníkovat. Celá problematika se dotýká oblasti velmi rychlých operací. Zde je skutečnost mnohem složitější. Oblasti řešení procesů v době náběžné hrany se budeme pro zjednodušení vyhýbat. Na obr 2 je vidět, že plnou hodnotu napětí impulz dosáhne až po uplynutí doby náběhu. Ačkoli se tahle doba zdá být nežádoucí, dochází při ní k určitým jiným procesům. Můžeme též mluvit o době připravení. Kdybychom chtěli pokračovat dál do detajlů, tak existuje doba v době náběhu, kdy nám systém zjístí přechod např. z log0 na log1. Celková doba impulzu (Ti 100%) je zkrácena o dobu náběhu a sestupu. Aktivní částí impulsu je hlava (Ti x%), což je doba, kdy impulz má skutečně maximální hodnotu. Doba hlavy impulzu je udána v procentech a tím poukazuje na kvalitu zdroje obdélníku. Přestože se budeme pohybovat i v oblastech velmi rychlých operací s impulzy, bude náš impulz idealizován. Nebo-li hlava impulzu bude mít 100% z celkového impulzu.Obr 3: Označení hran impulsu

Jen informačně upozorňuji na možný vliv zákmitu při vysokých kmitočtech. Může to být důsledek komutační setrvačností PN přechodů, nebo vliv kondenzátorů. Chceme-li se pohybovat v standartní logice TTL, musíme akceptovat fyzické parametry impulzu. Pro log1 je to 5V s tolerancí 0,25V. Log0 je do 0,8V. Mezi těmito meznímy body je zakázaná oblast. Každý logický systém má přirozeně své specifycké definující parametry. Nás zajímají pouze dva logické stavy (log0 a log1).Obr 4: Scématické značky dále používané

Protože má kmitočet generátoru v obvodu důležité postavení je speciálně označen symbolem fí. Často je označován jako základní. Ten je v obvodu zpracováván, ale převážne se jedná o násobky a dělení základního obdélníku z generátoru. Hlavní vlastnosti fí obdélníku je to že nestrácí rytmus a proto se podílí ve fázovaném zpracování signálu. Zpravidla vstupuje do všech větších funkčních bloků (IO). Z výstupu generátoru je vyveden i negovaný výstup f. Je to výhodnější, než negovat externě invertorem, protože nedochází k (velmi malému) opoždění fí a negovaného fí. Pojem fí označuje impuls log1 a log0 což je perioda kmitu. Její převrácená hodnota udává pracovní kmitočet. Označení fí /2 je jen pro jednu logickou úroveň.

Dobu periody udává i součet doby impulzní a meziimpulsní. U generátoru zakladního kmitočtu fí jsou tyto doby zpravidla stejné. V mimořádných případech je třeba generovat jiný poměr doby imp. a meziimp. Pak je třeba uvést buď časy nebo poměr dob imp. a meziimp.

Obr. 5 Popis časových dob periodyAbecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.