www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Generátor skokového průběhuObr 1: Eleschem. generátoru skokového průběhu

Tvar tohoto signálu není analogový, není ovšem plně digitální, jak jsme zvyklý. Jeho charakteristikou je počet skoků mezi minimem a maximem. Počet těchto skoků může být uveden u eleschem. značky generátoru, třeba hexadecimálně. Tomuto typu průběhu je třeba věnovat větší pozornost, neboť je nedílnou součástí digitalizace analogového signálu. Jsou-li parametry všech skoků stejné, jedná se o lineární rozložení. Lineárního rozložení je využito třeba u digitálních multimetrů. V oblasti digitalizace zvuku je použito logaritmického rozložení kroků. To se projevuje rozdílnou hustotou kroků.Obr 2: Elektrosch. značka generátoru skokového napětí

Uvedená forma generátoru dle obr. 1 je tzv. nezávislý funkční blok, který nemuže být ovlivňován dle potřeb. Vlivem obvodového doplnění je praktikčtější používat generátor dle obr. 2. Výstup out je fyzicky stejný, ale jeho skoky jsou řízeny vstupem krok. Tvar signálu krok je digitální a jeho reakce je na vzestupnou hranu impulzu. Na výstupních bitech ABCD je binární kopie právě hodnoty skoku na out výstupu. Hodnoty bitu ABCD jsou čítány od nejnižší (nulové) hodnoty out signálu. Je-li hodnota out nulová je stav bitů ABCD=[0000] a výstupní hodnota informačního bitu I0 rovna log1. Dále je hodnota ABCD čítána v BCD kódu s přicházejícími impulzi vstupu krok. Dosáhne-li hodnota ABCD=[1111], má výstup out maximální hodnotu a informační bit I1 je nastaven na log1. Přirozeně s dalším impulzem krok je I1 sesazen (log0) a I0 je log1 a s dalšími krok impulzi se cyklus opakuje. Nejsou-li extrémy (out=min nebo out=max) jsou hodnoty informačních bitů log0. Počet kroků (skoků) je přirozeně odvozen z počtu výstupů ABC... .Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.