www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Jednosměrná I/O brána

Obr.1: Vnitřní zapojení jednosměrné I/O brány

Na obrázku 1 je znázorněná vnitřní struktura jednosměrní I/O brány. Jedná se o speciálně upravenou osmibitovou paměťovou buňku určenou pro výstupní obvody. Rozdílnost této I/O brány oproti klasické 1B paměťové buňky spočívá v tom, že vstupy a výstupy dat nejsou provedeny jednou skupinou vstupně-výstupních bitů. Jednosměrnost spočívá v tom, že z jedné strany jsou data zapsána a z druhé strany jsou data čtena. Tento způsob řízení si též vyžaduje nepřímé rozdělení vodiče R/W.

Poznámka: Nepřímé znamená to, že se jedná o dva logické řídící bity, které však mohou být fyzicky nakombinované na jeden vodič.

Podíváme-li se na vnitřní strukturu dle obr.1 je patrné použití dvou skupin spínacích členů. Mezi těmito spínacími prvky jsou vloženy jednobitové paměťové buňky. Dle směru zapojení spínacích prvků je patrný i použitelný směr propustnosti I/O brány. Spínací členy jsou aktivovány dvěma nezávislými (logicky; viz. poznámka) vstupními bity R a W. Vždy z příslušné strany datového vstupu nebo výstupu.

Vstupní část

Vstupní bity D0 až D7 jsou připojeny na vstup paměťových buněk. Vodiče jsou ovšem přerušeny spínacími prvky. Aby mohlo dojít k zápisu aktuálních hodnot na D vstupech, musí být spínací členy aktivovány. Aktivace je provedena aktivní logickou úrovní na bitu W, který je paralelně rozveden do všech vstupních spínacích členů.

Výstupní část

Výstupní bity Q0 až Q7 jsou vyvedeny jako výstupní bity z jednobitových paměťových buněk. Ty jsou také přerušeny skupinou spínacích členů. Nejsou-li tyto spínací členy aktivovány, jsou výstupy Q ve stavu vysoké impedance. Při aktivaci (vodič R) dojde k otevření spínacích členů a logické hodnoty, které byly uloženy do jednobitových paměťových buněk se budou prezentovat na výstupních bitech Q.

Zjednodušená funkce jednosměrné I/O brány by se dala definovat. Na žádost W=log1, je aktuální stav D bitů překopírován do vnitřních pamětí. Na žádost R=log1, jsou momentálně uložené logické stavy kopírovány na výstupní bity Q. Celou činnost můžeme sledovat na animaci 1.

Anim 1: Ukázka zapisování a čtení z jednosměrné I/O brány

Na animaci 1 je možné sledovat chování jednotlivých logických hodnot při zápisu a čtení. Je nutné podotknout, že ve stavu W=log0 jsou aktuální logické stavy na vstupech D0 až D7 vnitřními paměťovými buňkami ignorovány. Obdobně je tomu na výstupních bitech Q, které jsou po dobu W=log0 ve stavu vysoké impedance (nejsou-li obvodově zajištěny např. log1 nebo log0). Výhodně lze těchto vlastností využít ve sběrnicových systémech, které mohou po dobu nečinnosti I/O brány pracovat s jinými logickými prvky.

Poznámka: Pro lepší vnímání je možné použít tohoto zobrazení jednotlivých kroků a sledovat tak reakci stavů vnitřních paměťových buněk.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.