www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Propojovací člen definované hodnoty

Obr.1: Vnitřní zapojení propojovacího členu definované hodnoty

Na obrázku 1 je znázorněné vnitřní zapojení propojovacího členu s definovanou hodnotou. Jeho úkolem je na základě požadavku řídícího bitu PD definovat na výstupních bitech Q0 až Q7 přednastavenou hodnotu logických úrovní. Přednastavení logických hodnot se provádí technologicky na čipu a nelze již pro daný propojovací člen měnit. Na obr. 1 jsou definice jednotlivých logických úrovní naznačeny propojkou k +Ucc nebo k zemi. Připojením vstupu spínacího prvku k +Ucc je definovaná hodnota logické jedničky. Uzemněním vstupu spínacího prvku je definované logická nula.

Není-li na vstupním bitu PD aktivní logická úroveň, jsou výstupy Q0 až Q7 ve stavu vysoké impedance. Jsou-li výstupy Q součástí nějakého sběrnicového systému, ve stavu vysoké impedance neovlivňují žádné vodiče této sběrnice.

Objeví-li se na vstupním bitu PD aktivní logická úroveň, dojde k aktivaci všech propojovacích prvků. Po jejich otevření se přednastavené logické úrovně objeví na výstupních bitech Q0 až Q7. Jsou-li Q výstupy součástí nějakého sběrnicového systému, budou ovlivňovat svým nastavením stav sběrnicových vodičů.

Poznámka: Pokud dojde k obvodové chybě a například na Q2 se bude prezentovat log1 (+Ucc) a jiná jednotka připojí na Q2 log0 (0V, zem), dojte ke kritickému stavu. Tyto situace (zvláště pak u sběrnicových systému) se musí řešit obvodovou optimalizací, nebo-li zabránit těmto stavům. Tato problematika je součástí i funkčních testů.

Anim.1: Ukázka řízení výstupních Q bitu pomocí řídícího bitu PD

Na animaci 1 je vidět reakce výstupních Q bitů na základě vstupního bitu PD. PD má svou aktivní logickou hodnotu danou jako log1. Je-li PD=log1 je to pro propojovací člen informací o povolení definovat logické hodnoty výstupních Q bitů. Dle vnitřního nastavení definuje log1 a log0 na příslušných Q bitech. Po sesazení PD na log0 dává propojovací člen výstupy Q do stavu vysoké úrovně.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.