www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Porovnávací člen - compare

V obvodech je někdy potřeba otestovat stav vodičů na jejich aktuální logickou hodnotu. Testování je aplikováno na předdefinovanou hodnotu, která je implantována do IO již technologií výroby. Nejjednodušší metoda pro porovnání shodnosti dvou bitů se nabízí použití hradla EX-OR, obr.1.

a) b)

Obr.1: a) hradlo EX-OR; b) hradlo NEX-OR

Tyto hradla lze využít k porovnání dvou bitů. Princip porovnávacího členu spočívá v testování bitů na předdefinovanou hodnotu. To znamená, že jeden vstup porovnávacího hradla je technologicky upraven a to tak, že je trvale uzemněn (log0) nebo připojen na +Ucc (log1). Přímou implantací logické úrovně do struktury čipu IO se snižuje počet vstupních pinů (nožiček) IO.

Plnou výhodu této metody využívají vícebitové porovnávací členy. Jejich vnitřní struktura je dána zapojením větším počtem základních hradel. Jednotlivé výstupy z hradel Ya, Yb a Yc jsou připojeny na vstup hradla AND, které testuje výstupy jednotlivých porovnávacích hradel.

Obr.2: Vnitřní zapojení porovnávacího členu (# compare)

Na obr. 2 je znázorněné vnitřní zapojení 3 bitového porovnávacího členu. Jednotlivé vstupní piny A,B a C jsou individuálně připojené na dvoubitová porovnávací hradla. Jeden vstup tvoří testovaný bit a druhý je již přednastaven interně na log0 nebo log1. Aktuální stav na vstupním bitu je testován na shodnost s přednastavenou logickou hodnotou. Výsledkem shodnosti je aktivní logická úroveň Yx, která je dále připojená na vstup hradla AND. Na vstupech hradla AND se prezentují logické stavy z výsledků jednotlivých porovnávacích hradel. V případě shodnosti všech testovaných hradel jsou výsledky všech výstupů Ya, Yb a Yc aktivní (log1). Důsledkem splnění podmínky vstupních bitů hradla AND je aktivní výstup Y z hradla AND. Výstup Y je celkovým výsledným odrazem stavu vstupních A,B a C bitů. Je-li Y aktivní, je aktuální kombinace vstupních A,B a C bitů shodná s přednastavenou hodnotou porovnávacího členu.

Obr.3: Ukázky nastavených porovnávacích členů a jejich pravdivostní tabulky

Na obrázku 3 jsou znázorněny dva porovnávací členy s různě přednastavenými hodnotami. Jedná se o tříbitové porovnávací členy, jejichž úkolem je aktivovat výstupní bit v případě shodnosti vstupních ABC bitů s a) 010 a b) 011 logickou hodnotou. V případě jiných logických kombinací na vstupech ABC nebude výstupní bit Y aktivní. Reakce na ostatní logické kombinace vstupů ABC lze vysledovat z uvedených pravdivostních tabulek.

Anim.1: Ukázka nastavování vstupních hodnot a reakci výstupu Y

Na animaci 1 je ukázána modifikace ABC vstupů tříbitového porovnávacího členu. Jsou zde znázorněny všechny logické kombinace, které lze na tříbitové sběrnici dosáhnout. Na výstupních bitech porovnávacích dvouvstupových hradel jsou vidět jednotlivé reakce porovnání příslušného bitu. Při aktivní shodě všech Yx výstupů překlápí hradlo AND svůj výstup do aktivní hodnoty. Ta je informací i shodě aktuálního stavu ABC s přednastavenou hodnotou porovnávacího členu.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Fyzika pro střední šlkolu
Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
fyzika/obsah_fyzika.php
Mikroprocesory I.
Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
procesor_1/obsah_procesory1.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.