www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Demultiplexer

Obr.1: Funkční blokové schéma demultiplexeru

Na obr.1 je znázorněné funkční blokové schéma demultiplexeru DMx. DMx má jeden vstup B a určitý počet výstupních pinů Q. Počet výstupních Q udává počet nutných adresních vstupů. Dle obrázku 1 se jedná o DMx 1/8 a je tedy zapotřebí třech adresních bitů A,B a C.

DMx svou vnitřní strukturou může být určený pro přenos digitálního signálu nebo analogového. Dle typu přenášeného signálu je určeno vnitřní zapojení spínacích prvků. Pro digitální signál jsou spínací prvky doplněny o tvarovací obvody pro dostatečné dodržení kvalit strmostí obdélníkových impulsů. V případě analogového signálu jsou kladeny požadavky na stabilitu pracovních bodů tranzistorů v spínacích prvcích. Také se hodnotí činitel tvarového zkreslení a útlumové vlastnosti spínacího prvku. Ve výjimečných případech je kladen i důraz na posuv fáze sinus signálu.

Princip řízení DMx je digitální a to u analogového i digitálního demultiplexeru. Fyzikální podstata adresních bitů DMx je tedy odvozená od logických úrovní log1 a log0. Dle vstupních kombinací adresních bitů je určený i výstup Q, který bude propojen s vstupním bitem B. Propojení je provedeno pomocí spínacího prvku, které umožní přenášet aktuální stav vstupu B a definovaný výstup Q.

Obvody výběru výstupního Q jsou provedeny pomocí aktivačních hradel COMPARE. Adresní vstupy DMx A,B a C jsou přivedeny do osmi porovnávacích členůl. Jedná se o trojici dvouvstupových porovnávacích hradel jejichž výstupy jsou testovány na shodnost. Každý adresní bit je porovnáván s přednastavenou logickou hodnotou a dle kombinace na A,B a C vstupech je aktivován příslušný porovnávací člen. Výsledkem je nastavení aktivního logického stavu na výstup porovnávacího hradla. Tento výstup je aktivačním bitem pro příslušnou linku výstupního Q.

Vstupní bit B je přiveden paralelně ke všem spínacím prvkům. Výstup spínacích prvků je již samostatný a vytváří výstupní Q bity. Dle obrázku 1 je v DMx obsaženo 8 spínacích prvků, které propojují společný B vstup na definovaný výstupní bit Q. Nastavením adresní kombinace na pinech A,B a C lze definovat jenom jeden výstup Q. Pro ABC=[000] se jedná o výstup Q0; pro ABC=[111] je to výstup Q7.

Anim.1: Ukázka postupného aktivování výstupů Q

Na animaci je možné vidět postupnou adresaci vstupních A,B pinů. Jedná se o DMx 1/4, který má jeden vstup B a výstupy Q0 až Q3. Pro adresaci stačí dva adresní bity. Čítaní je vzestupně v bcd kódu od 00 do 11. Pří každé kombinaci (00, 01,10,11) je aktivován jeden výstup porovnávacího členu, který propojí příslušný spínací prvek. Po dobu propojení spínacího prvku umožní průchod aktuální hodnoty napětí vstupu B na definovaný výstup Q. Ostatní spínací prvky mají svůj výstup ve vysoké impedanci (event. logX, která je nepodstatná). Postupním adresováním je obslouženy všechny čtyři Q výstupy. Při cyklickém adresování lze postupně vstupní B přenášet na jednotlivé výstupy Q.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Polovodičové paměti
Podrobně a odborně zabývá problematikou ukládání binárních dat v procesorových systémech.
knihy/polovodicove_pameti
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.