www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Multiplexer

Obr.1: Vnitřní blokové schéma multiplexeru

Na obrázku 1 je vnitřní funkční blokové schéma multiplexeru Mx. Mx má jeden výstup Q a určitý počet vstupních pinů B. Počet vstupních B pinů určuje počet nutných adresních vstupů Mx. V našem případě se jedná o Mx 8/1. Je tedy zapotřebí třech adresních bitů A,B a C. Mx svou vnitřní strukturou může být určený pro přenos digitálního signálu nebo analogového. Dle typu přenášeného signálu je určeno vnitřní zapojení spínacích prvků. Pro digitální signál jsou spínací prvky doplněny o tvarovací obvody pro dostatečné dodržení kvalit strmostí obdélníkových impulsů. V případě analogového signálu jsou kladeny požadavky na stabilitu pracovních bodů tranzistorů v spínacích prvcích. Také se hodnotí činitel tvarového zkreslení a útlumové vlastnosti spínacího prvku. Ve výjimečných případech je kladen i důraz na posuv fáze sinus signálu.

Výběr aktivního vstupního B pinu je proveden nastavením příslušné kombinace adresních bitů A,B a C. Tyto vstupy jsou vždy digitálního tvaru a to i v případě analogového Mx. Mx obsahuje osm porovnávacích členů COMPARE, které jsou přednastaveny na všechny možné kombinace, které mohou nastat na adresních pinech A,B a C (000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111). Každá kombinace aktivuje jeden spínací prvek, který umožní průchodu aktuální hodnoty vybraného B vstupu na výstup Q.

Anim.1: Ukázka řízeného propojení vstupních B vodičů na jeden výstup Q

Na animaci 1 je možné vidět postupné adresování Mx 4/1. Přiváděné adresní kombinace na pinech A,B jsou od 00 do 11. Dle jednotlivých kombinacích dochází k aktivaci příslušného spínacího prvku. Aktuální hodnoty na vstupech B0 až B3 jsou jak postupně propojovány na jeden výstup Q. Po dobu propojení jednoho výstupu B na Q je kopírována aktuální hodnota napětí na pinu B. V případě digitálního Mx to může být časová sekvence logických hodnot. U analogového Mx se jedná o elektronický spínač, který s určitou deformací (požadavkem je minimální) přenáší vstupní analogový signál na výstup Q. Cyklickým adresováním je zajištěný postupný výběr vstupu B0 až B3.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.