www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Paralelně sériový převodník

Obr.1: Vnitřní blokové schéma P/S převodníku

Převodník P/S je svým vstupem připojen ke sběrnicovému systému CPU. Připojení je provedeno přes jednosměrnou I/O paměťovou buňku, která je složená z osmi jednobitových paměťových buněk. Výstup z jednotlivých buněk je přiveden na fyzický výstupní vodič DATA s tím, že je přerušen spínacím prvkem. Spínací prvky mají své aktivační vstupy řízené výstupními bity Q DMx. DMx zajistí aktivní logickou úroveň na jednom ze svých výstupů Q a dá tak možnost propojení příslušného spínacího prvku. Ten propojí aktuální logickou úroveň paměťové buňky na vodič DATA.

DMx má svůj vstup B připojený na +Ucc a propojuje tak na výstup Q log1, která je aktivačním bitem pro spínací prvek. O tom který Q výstup bude aktivní rozhodují logické kombinace na adresních vstupech DMx. Ty jsou propojeny s výstupy čítače CT. Čítač CT čítá výstupní bity A,B,C a D v bcd kódu a to vzestupně. Použité čítané bity jsou A,B,C. D bit není pro adresování osmi Q výstupů podstatný. Je použitý pro jiný účel.

Čítač CT je čítán externími impulsy CLOCK. CLOCK generuje pravidelné střídání logických úrovní, takže může být odvozen od centrálního taktování f. CLOCK je také výstupním vodičem, který musí doprovázet vodič DATA. Je důležitý pro další obvody k zajištění bitového pořádku při shluku více impulsů s jednou logickou úrovní.

Impulsní sled CLOCK čítá CT od 0000 do 1111 a tím vytváří adresní vstupní bity pro DMx. Pro zjištění posledního bitu ve slabice je použitá aktivní logické úroveň výstupu D z čítače. Ta se stává aktivní po dosažení sedmého (posledního) bitu v jedné slabice, kdy se do čítání zapojuje i nejvyšší bit čítače (tedy D). Tento bit je i informačním zdrojem pro START BIT a je proto vyvedený jako vodič START BIT, který doprovází vodič DATA. Aktivní úroveň D výstupu z CT je také informací pro CT o započetí nového čítání pro další slabiku. Je přes hradlo připojený na R vstup čítače.

Anim.1: Ukázková animace řazení výstupních bitů do sériového kanálu

Objeví-li na vstup R čítače aktivní logická úroveň, dojde k jeho vynulování. Započetí čítání je podmíněno aktivací vstupu S čítače. Ta je provedena ze strany CPU, resp. sběrnicových systémů. Jedná se o informaci, že byly načteny data do MEMORY a je možné započít formátování sériového toku dat na vodiči DATA. Se sestupnou hranou aktivačního impulsu S dochází k čítání A,B,C a D výstupů čítače. V každém kroku čítání se aktivuje jeden spínací prvek, který propojí aktuální hodnotu výstupní paměťové buňky MEMORY na fyzický vodič DATA. Čítání probíhá v bcd kódu a to vzestupně. Dojde tak k postupnému propojení všech osmi paměťových buněk k vodiči DATA. Během tohoto času se vystřídají aktuální hodnoty paměťových buněk na vodiči DATA. Vše je synchronizováno s vodičem CLOCK. Po odeslání posledního (sedmého) bitu z MEMORY se objevuje aktivní úroveň na bitu D v čítači. Ta dává informaci o vyslání posledního bitu v sériovém přenosu a také informuje CPU, resp. sběrnicové systémy o překopírování další slabiky do MEMORY. Po p

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Digitální součástky
Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
konstrukce_ar_2/rejstrik.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.