www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro

Paralelně sériový převodník P/S


V komunikační a přenosové technice se používají funkční bloky, které mění sběrnice na přenosový sériový kanál. Základním logickým obvodem je P/S. P/S má určitý počet vstupů B a jeden výstup Q. Velmi důležitým signálním vodičem je CLOCK, který krokuje činnost řazení vstupního bitu B do výstupního kanálu Q. Principiálně se jedná o vzestupně čítaný multiplexer. Čítání se provádí vzestupnou hranou CLOCK. Ačkoliv by se dal P/S použít v nepravidelném časování, používá se spíše pravidelné časování. Znamená to, že CLOCK má pravidelný obdélníkový průběh, který je odvozen z taktovacího f. Pro správnou činnost je potřeba potvrdit pravdivost B vstupů. Aktivní log. úroveň na vstupu PB oznamuje počátek řazení dat na vstupech B do výstupu Q, nebo-li nastavuje interní čítač na nulovou hodnotu. Při následném CLOCK impulsu je brán bit na vstupu B0.

Pravdivostní tabulka je informační, neboť P/S může skrývat více forem. Často se používá mezipaměť v P/S, tudíž je přenos D úrovně zpožděný, nebo je D hodnota na výstupu Q se sestupnou hranou CLOCK (1/0). Z pravdivostní tabulky je patrný význam signálu PB. Při jeho logické hodnotě 1 začíná čítání interního čítače a postupné řazení B vstupů na Q výstup. Je-li čítání ukončeno dosáhnutím horní hranice (dle počtu B vstupů), čítač se zastaví. Další čítání slabiky je podmíněno log. 1 na PB vstupu. Pro cyklický běh je vyveden pomocný vodič I1, který svou aktivní log. úrovní informuje o vyslání posledního bitu slabiky. Tento vodič lze přes hradlo propojit na PB vstup a zajistit tak cyklický běh na slabiku.

Q výstup na kterém se mění postupně úrovně od B0 až B7 nemá žádný význam bez vodiče CLOCK. Pro další zpracování se musí Q a CLOCK doprovázet. Některé P/S pracují s aktuálním vstupem, jiné s paměťovým vstupem. Rozdíl spočívá v řešení vstupní části B bitů. U paměťového vstupu je s log. 1 na vstupu PB obsah B bitů překopírován do vnitřních paměťových buněk, odkud si je P/S bere. U aktuálního vstupu B je brána právě aktuální hodnota na B vstupu. Znamená to, že se hodnota B může měnit v čase vysílání jedné slabiky. Použití paměťového vstupu je v případě pomalejšího řazení B vstupů do Q výstupu, a pro uvolnění eventuelní sběrnice tvořenou B bity.Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Odkazník o digitále
Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
seznam/digitalni_technika
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Hledání součástky
Vyhledání součástky dle katalogového označení
vyhledavac_soucastek.php
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Weby o digitální technice
Seznam velkých internetových portálů o Digitální technice.
odkazy/digital/odkazy.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.