www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Paměť RAM

Mezi nejdůležitější paměťová média patří bezesporu klasické RAM buňky. Vlastnosti RAM pamětí je především jejich pružnost co se týče komunikace. O proti jiným paměťovým médiím jsou RAM paměti rychlé v dobách adresování a vybavení dat. Tato vlastnost je využita pro části pamětí i mezipamětí pro rychlí přistup k datům. V počítačové technice se používá jako operační paměť. Zde by jiného paměťového média nešlo použít. RAM lze využít i pro vyrovnávací paměti periférních zařízení.

Přestože se budeme na RAM dívat univerzálně a modelově, připomeneme si několik základních vlastností a dělení. Hlavním dělítkem RAM je dle způsobu uchovávání informací. Jednodušší způsob mají statické RAM, označované SRAM. Jejich uchování informací je trvalé po dobu napájecího napětí. Konstrukce čipu ovšem nedovoluje vyšší stupeň integrace. Při určitých taktovacích kmitočtech použitých v matici paměťových buněk a velikostí vzdálenosti buněk v matici se začne projevovat kapacita, která snižuje rozdílnost logické 1 a 0. Pro čipy s větší kapacitou paměťových buňek je potřeba informaci obnovovat. Mluvíme o regeneračních cyklech. Tento způsob je u takových RAM, které nazýváme dynamické DRAM. Oživovat informace je nutné asi po 2ms. Tato nevýhoda je plně kompenzovaná vysokou integrací (větší kapacita paměti v jednom čipu). Dynamické RAM se používá pro základní, rozšířenou operační paměť procesoru a je kapacitně velká, ale pomalejší. Pro přímou vyrovnávací paměť procesoru (cash), či řídících obvodů se používá rychle Mluvíme-li o rychlosti a kapacitě RAM pamětí, musíme si pojmy vysvětlit. Rychlost RAM pamětí určuje rychlost zpracování dat celého systému. Rychlost je míněná doba nastavení adresy a doba vybavení dat. Velikost dat je hlavním měřítkem pro určení doby vybavení. Je totiž důležité jak je paměť vnitřně organizovaná. Musíme rozlišovat cyklově sečtenou dobu, což je doba, kdy si adresát (procesor) zažádá o data, je určena buňka v matici,... a data jsou přetáhnuta do registru sběrnice, a konec je potvrzen informací o platnosti dat. Tato doba se většinou vztahuje na 8bitové slovo a je důležitá pro počítačového technika. Katalogově je udávaná tvz. přístupová doba, která se vztahuje na skutečnou dobu vybavení jedné logické úrovně z paměťové buňky.

Kapacita čipu je dána počtem paměťových buněk a jejich organizací. Paměťová buňka je elektrický obvod, který uschová dvoustavovou informaci. Je to logická 1 nebo 0. Počet buněk k jedné adrese určuje slabiku. V počítačové technice se nejčastěji používá 8bitové slabiky. Znamená to, že námi dále uvažovaná paměťová buňka je sestavená s 8 jednobitových buněk. V praxi se můžeme setkat i jinými velikostmi paměťových buněk, například 4,6 bitová slova. Velikost slabiky určuje počet vodičů centrální datové sběrnice CDSB a velikosti pomocného datového registru uvnitř matice. Organizace paměti opět skrývá dva pojmy. Katalogově uváděná organizace nám většinou říká velikost slabiky a počet slabik, např. 8x256. Ale vnitřní organizace paměťových buněk může být jiná. Zvláště pak u velkokapacitních čipů, může organizace být třírozměrná nebo-li rovinová. Katalogová organizace nám říká, k jak velké datové sběrnici můžeme paměť připojit. Velikost adresové sběrnice je odvozen z celkové kapacity paměti. Později si ukážeme, že adr

Obr.1: Blokové schéma paměti RAM

AnAdr ... analyzátor adres (provede rozložení na adresaci v matici)
H_MLPX ... horizontální multiplexer linky (HAL)
V_MLPX ... vertikální multiplexer linky (VAL)
PDR ... pomocný datový registr (I/O brána, obousměrná)
R/W ... bit určuje zápis nebo čtení
OK ... informační bit pro potvrzení platnosti dat PDR
G ... povolovací bit pro uvolnění dat z PDR (směr dle stavu bitu R/W)

Naše vymyšlená paměť bude mít katalogové označení 8x256. Velikost slabiky je sestavena z 8 jednobitových buněk a my budeme považovat paměťovou buňku za 8 bitovou. Velikost centrální datové sběrnice (CDSB) bude osmibitová. CDSB je paralelně rozvedená po všech paměťových buňkách a je spojena s pomocným datovým registrem PDR, který tvoří I/O bránu mezi CDSB a externí datovou sběrnicí. Každá paměťová buňka má svoji pevnou adresu. Zde opět pozor. Je-li celková adresová sběrnice širší, může mýt z pohledu procesoru jinou adresaci. V rámci čipu je adresace odvozena z velikosti kapacity. V našem případě je velikost určena z čísla 256. Pro adresaci 256 osmibitových paměťových buněk je zapotřebí 8 vodičů. Adresová sběrnice z pohledu procesoru musí být minimálně 8 bitová, aby byla využitá celková kapacita čipu. Mezi adresovou sběrnicí a vlastní paměťovou matici je zařazen analyzátor adres AnAdr, který procesorovou adresu rozloží na adresaci organizace paměťových buněk. Zde se dostáváme ke skutečné organizaci paměti v

Obr 2: Zvětšení části maticeAbecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Číslicová technika v telekomu
Publikace seznamuje s využitím základních sekvenčních obvodů v praktickém použití v telekomunikační technice.
knihy/cislicova_technika_telekom/
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Elektronické firmy
Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
katalogy/firmy/elektro_www.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Mikropočítače a jejich programování
Nízká forma programování, assembler a struktura procesorů.
knihy/mikropocitace/obsah_mikro1.php
Digitální konstrukce
Velké množství schémat s integrovanými obvody
ar/konstrukce_ar_2/
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.