Česká verze English version Deutsch version
www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro Monostabilní klopný obvod

(monostabilní klopný obvod)

Monostabilní klopný obvod je zapojen na principu překlápění dvou tranzistorů z jednoho logického stavu do druhého po určenou dobu, a opětovnému návratu do původního stavu. Princip MKO se používá pro regeneraci impulsů na nové stabilnější obdélníkové impulsy. Je nutné dodržet kratší řídící impulsy, než budou nově generované.. MKO je základní částí regenerátorů u sériových vzdálených přenosů po metalickém vedení. Předchází mu obvod logického vyhodnocení zkresleného logického stavu. Ten určí příslušnou logickou úroveň a MKO ji vygeneruje znovu s ostrými hranami obdélníkového průběhu.

Obr. 2 : Vytvoření nového impulsu na základě překlápěcího impulsu

Na obr. 3 je znázorněná situace, kdy četnost řídících G impulsů je častější. Dochází k tomu, že MKO generuje ještě první nový delší impuls, ale řídící G impuls již požaduje další impuls. Proti takovým stavům muže být MKO upraven několika způsoby. Například po dobu vysílání nového impulsu jsou všechny aktivační G impulsy ignorovány.

Obr. 3: Vliv řídících G impulsů na Q výstup v době generování Q impulsu
Obr. 4: MKO se dvěma tranzistory

Po připojení napájecího napětí se T2 otevře, T1 zavře a tento stav trvá celou dobu připojeného napájecího napětí. Kladným napěťovým impulsem na bázi T1 dojde ke skokovému otevření T1, který vybije kondenzátor. Tento stav trvá tak dlouho, než se kondenzátor nabije a překlopí stavy tranzistorů do původního stavu. Čas je dán hodnotami kondenzátorů a odporu. Monostabilní říkáme proto, že tento stav trvá neustále a vždy se do tohoto stavu vrátí. Obvod lze použít pro generování (tvarování) definovaného obdélníkového průběhu.


 • Katalog součástek : Tranzistory
 • Tranzistory - konstrukce pouzdra, značení tranzistorů
 • Články o tranzistorech
 • Poruchy tranzistoru v obvodech
 • Náhrady trantzistorů
 • Schémata s tranzistory


 • Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
  Odkazník o digitále
  Rejstřík klíčových slov pro digitální techniku ve vyhledávačích.
  seznam/digitalni_technika
  Hledání součástky
  Vyhledání součástky dle katalogového označení
  vyhledavac_soucastek.php
  Elektronická schémata
  Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
  katalogy/katalog_schemat.php
  Mikroprocesory I.
  Hradla a obvody se středně vysokou integrací.
  procesor_1/obsah_procesory1.php
  Elektronické firmy
  Seznam firem zabývající se výrobou elektroniky či komponent
  katalogy/firmy/elektro_www.php
  Fyzika pro střední šlkolu
  Obor fyzikální chemie zabývající se jevy při přeměně chemické energie.
  fyzika/obsah_fyzika.php
  Digitální součástky
  Příklady užití integrovaných obvodů v praktických obvodech
  konstrukce_ar_2/rejstrik.php
  Analogová schémata
  lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
  ar/konstrukce_ar_1/
  Analogové součástky
  Využití klasických elektronických součástek v obvodech
  ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
  Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
  Digitalizované odborné knihy
  Velká encyklopedie pojmů a zkratek
  Česko - anglicko - německý technický slovník
  Klasický katalog firem, služeb a stránek
  OnLine překladač vět a textů (nepoužívá Google)
  Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
  Katalog českých firem dle technologií
  Internetový odkazník
  Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
   Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
  Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

  Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.