www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro PCM kanál

Spojovací systémy pro přenos hovorových dat mimo přímé adresní plochy používají definovaných sekvenčních bloků se seriovým přenosem, které nazýváme pcm kanály. Jedná se o přenos hovorových dat mezi dvěma fyzicky oddělenými DSP poli (z jedné ústředny do druhé). Pcm kanál je svou strukturovou organizací standardní pro komunikaci mezi dvěma DSP. Ovšem pro přenosový systém, který zprostředkovává přenos dat, např. po optickém kabelu, nemusí být podstatný. Přenosový systém může pcm kanál rozdělit, vytvořit vlastní kontrolní kódy a pod. Přenosový systém musí vlastní pcm kanál vrátit do původního stavu. Nás funkce přenosového systému nebude zajímat a určíme si dva datové bloky, které bude přenosový systém spojovat. Jedná se o vysílací V_Buff a přijimací P_Buff buffery. Jedná se o části paměti v přenosovém systému, kam má přístup i adresace správce DSP, nebo-li fyzický přelom spojovacího a přenosového systému.

Obr.1: Časový diagram a datová struktura pcm kanálu

Na obr. 1 je časový diagram pcm kanálu, z kterého je patrná i jeho datová struktura. Nejedná se pouze o přenos digitalizovaného hovoru, ale i o přenos informací o vlastním hovoru, účastnících, tarifu a podobně. Spojení dvou účastníků je provedeno dvěma základnímy procesy. Vlastním přenosem (hovorová data) dat a řídícím procesem tvorby spoje (informační data). Oba procesy jsou procesně samostatné, mohou však zdílet jeden pcm kanál. Doba trvání jednoho cyklu pcm kanálu je závislá na rychlosti přístupových dob použitých IO. Čím nižší budou přístupové doby, tím více je možno vložit pozic pro přenos hovorových dat a tím tak zvýšit výkon jednoho pcm kanálu. V našem případě budeme uvažovat pcm kanál, který bude mýt 64 pozic. Bude moci přenášet maximálně 64 telefonních hovorů v reálném čase. Dle použité kvality digitalizace bude i určena bitová velikost pozice. Na obr. 1 je časový diagram, který je přenášen seriově (bit po bitu). Přenos provádí přenosový systém a to z vysílacího bufferu V_Buff do přijímacího bufferu Struktura vysílacího buferu

ADRESA popis funkce
-------------------------------------------------------------------------
$a000:0000 ___ 1. část obsahu digit. dat hovoru na pozici 1.
$a000:0001 ___ 2. část obsahu digit. dat hovoru na pozici 1.
$a000:0002 ___ 1. část obsahu digit. dat hovoru na pozici 2.
$a000:0003 ___ 2. část obsahu digit. dat hovoru na pozici 2.
$a000:0004 ___ 1. část obsahu digit. dat hovoru na pozici 3.
$a000:0005 ___ 2. část obsahu digit. dat hovoru na pozici 3.
: ___ :
: ___ :
$a000:00e3 ___ 1. část obsahu digit. dat hovoru na pozici 64.
$a000:00e4 ___ 2. část obsahu digit. dat hovoru na pozici 64.


Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Katalog polovodičů
Analogové integrované obvody
obsah_katalog_tesla.php
Řazení typů součástek
Abecední katalog součástek
katalog_abc_soucastky.php
Přehled číslicových systémů
Popisuje logická hradla, jejich funkce a pravdivostní tabulky.
knihy/cislicove_systemy
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Zapojení s IO
Stručné vysvětlení principů činnosti a popis vlastností těchto obvodů.
zapojeni_integrovane_obvody
Elektronické obvody
Setřídění elektronických obvodů dle funkcionality zapojení
katalogy/fb_csm/index.php
Polovodiče, tranzistory, diody
Teorie polovodičových součástek, princip PN přechodů
knihy/polovodice/obsah_pn.php
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Katalog součástek
Elektronické součástky a katalogy TESLA
tesla/index_tesla.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.