www.amapro.cz & David Bazala [Digitální technika]

Otevře webové stránky AmaPro


Otevře hlavní stránku společnosti AmaPro
Internetové stránky určené pro studenty středních a vysokých odborných škol.


amapro.cz/odkazy Projekt eliminuje vyhledávání klíčových slov na komerčních stránkách a v e-schopech.Nový projekt AmaPro I/O Porty

Základní architekturou počítačů řady PC patří především možnost rozšiřování kartovou formou a připojování externích periférií pomocí I/O portů. Rozeznáváme dva typy vstupně-výstupních jednotek. Jedná se o uživatelské a kartové. Mezi uživatelské nebo-li externí periférie řadíme výstupy ve formě konektorů. Možný výstup je řešen sériovým nebo paralelním rozhraním.
Sériové rozhraní je přímo podmíněno softwarovým zpracováním. Existuje mnoho formátů, které lze přirozeně programově upravovat. V standardizaci komunikace bylo opět uznáno několik formátů, které lze několika detaily upravit dle potřeb. Nejznámější je RS232. Výhodou sériového přenosu dat je menší počet nutných vodičů. Pomocí sériového rozhraní lze přenášet data s nižší přenosovou rychlostí k vzdálenějším perifériím.
Paralelní rozhraní poznáme velmi jednoduše, neboť disponuje větším množství pinů (vodičů). Opět existuje více způsobů, které se odlišují počtem pinů. Paralelní rozhraní se v současné době používá pro tiskárny. Přenos je poměrně rychlejší než u sériového portu, ale nedoporučuje se používat dlouhých kabelů z důvodů zabránění chyb v přenosu dat. Paralelní rozhraní zajišťuje větší využití periferie a je mnohem rychlejší a stabilnější než rozhraní sériové. Toto klasické paralelní rozhraní není ovšem míněno vyvedení adresové a datové sběrnice.
V případě vyvedení dat. a adres. sběrnice mluvíme o tzv. sběrnicovém rozhraní. Dříve se používalo vyvedení sběrnic pomocí kontaktů vytvořených přímo na základní desce. To ovšem bránilo použití více zásuvných modulů a uživatelsky to bylo velmi nepraktické. Přešlo se na zásuvné karty umístěné do řady konektorů (slotů). Sloty mají stejnou prioritu, ale některé nemusí mít vyvedenou celou šíři adresové sběrnice. Každá často používaná karta (video, řadič…) má v určité části operační paměti rezervované místo paměti, která pro systém a kartu tvoří komunikační most. I v této problematice došlo k určité standardizaci. Ačkoli je možné adresaci jumpery korigovat, jsou výrobcem software a hardware adresy doporučené, aby usnadnily uživateli jednoduchou instalaci. Dnešní karty se dokáží za podpory inteligentního software P&P instalovat sami. Piny slotu obsahují i mnoho dalších systémových signálních a řídících vodičů (IRQ) zajišťující chod a stabilitu systému. Je obecně známo "čím více přídavných karet, tím více kom V těchto slotech jsou dvě základní karty, bez kterých by počítač nebyl počítačem. Je to videokarta a řadič mechanik disketových jednotek.

Abecední seznam všech článků Vyhledání pojmů ve článcích
Mikroprocesory II.
Instrukční programování a vytváření jednoduchých softwarových aplikací.
procesor_2/obsah_procesory2.php
Procesory a mikroprocesory
Obecný úvod do základů mikroprocesorové techniky, architektury počítačů
knihy/mikroprocesory/obsah_mikro2.php
Hledání schémat
Vyhledání elektronického schématu
fb_csm/vyhledavac_schemat.php
Analogové součástky
Využití klasických elektronických součástek v obvodech
ar/konstrukce_ar_1/rejstrik.php
Mikroprocesory III.
Vlastní realizaci software a hardware řešení.
procesor_3/obsah_procesory3.php
Analogová schémata
lké množství schémat s pasivními a aktivníma součástkama
ar/konstrukce_ar_1/
Elektronická schémata
Velký seznam elektronických konstrukcí pro amatéry
katalogy/katalog_schemat.php
Zapojení kabelů
Popis vývodů a křížení různých propojovacích kabelů
konektory.php
Katalogy TDA
Katalogový list analogových zesilovacích součástek
stranky/katalog/ark0_2.php
Otevře stránky Fulltextové vyhledávání na celém serveru
Digitalizované odborné knihy
Velká encyklopedie pojmů a zkratek
Česko - anglicko - německý technický slovník
Klasický katalog firem, služeb a stránek
OnLine překladač  vět a textů (nepoužívá Google)
Stránky pro chvíle oddechu od studia, relaxace
Katalog českých firem dle technologií
Internetový odkazník
Otevře hlavní stranu pro oddíl digitálních technologií
 Wikipedie   Seznam stránek   Kapitoly témat   Významné servery   Klíčová slova 
Otevře hlavní stranu společnosti AmaPro

Všechna práva vyhrazena. Určeno jen pro osobní využití. Bez předchozího písemného souhlasu správce www.amapro.cz je zakázána jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na www.amapro.cz a to včetně šíření prostřednictvím elektronické pošty. Články, jejichž přímým autorem není amapro.cz lze publikovat pouze se souhlasem jejich majitelů či administrátoru příslušného webu.